HABERLER
YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde tasarlanan Müze Eğitimi Sertifika Programına katkı sağladı.

Üniversitemizin destek verdiği “Müze Eğitimi Sertifika Programı”, Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk ve Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla, 28 Mayıs 2019 tarihinde, Topkapı Sarayı Müzesi'nde gerçekleştirilen toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü,  Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi Ana Bilim Dalı işbirliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi desteğiyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri için bir sertifika programı tasarlandı; ayrıca "Müze Eğitimi Öğretmen El Kitabı" ve "Müze Etkinlik Kitabı" hazırlandı.  Programın, eğitim programı geliştirme ve uygulamaya yönelik tüm çalışmalarına Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Bölümü Öğretim Üyesi ve Müzecilik Yüksek Lisans Programı yürütücüsü Doç. Dr. Kadriye TEZCAN AKMEHMET proje ekibi üyesi olarak doğrudan katkı sağladı.

Bu programın amacı, öğretmenlerin müzeyi okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanabilmesi için bilgi ve birikimlerinin arttırılması; öğrenciler için sınıf içi öğrenmelerini daha sahici öğrenme ortamlarına taşıyarak başta tarih eğitimi olmak üzere müze ortamında somut ve kalıcı olarak farklı derslerin farkındalık, bilinç ve beceriye ilişkin kazanımlarını birleştirmek.

Proje Ekibi: soldan Prof. Dr. Fatma Bıkmaz (Ankara Üniversitesi), Sebla Kut (Komet Danışmanlık), Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Uğur Kılıç,  Doç. Dr. Kadriye Tezcan Akmehmet, (YTÜ), Hüsne Çiğdem (Komet Danışmanlık), Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan (Ankara Üniversitesi), Doç. Dr. Ayşe Okvuran (Ankara Üniversitesi)