ETKİNLİKLER VE DUYURULAR
2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı YTÜ Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Geçiş Başvuruları

Üniversitemiz 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı YTÜ Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki

  • Kurum içi Yatay Geçiş,
  • Çift Anadal,
  • Kurumlararası Yatay Geçiş (Yurt İçi-Yurt Dışı)
  • Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş

başvurularına ilişkin duyuru, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilmiştir.

Duyuru 6
TEM
DİĞER ETKİNLİKLER VE DUYURULAR