ETKİNLİKLER VE DUYURULAR
İSUM Uygulamalı İstatistik Eğitimi hk.

Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSUM) Toplam 30 saat Uygulamalı İstatistik Eğitimi verecektir. İlgilenen kişiler buradaki bağlantıyı kullanarak ön başvuruda bulunabilirler. Kurs en az 8 kişi ile açılacaktır. Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır.

Eğitimci: Doç. Dr. Reşit ÇELİK

YTÜ öğrenci ve çalışanlarına 600 ₺

YTÜ dışından gelen kişilere 800 ₺

Eğitimler hafta içi olacaktır ve YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde verilecektir. Minimum yeter sayıya ulaşıldığında katılımcılara mail yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

Eğitim İçeriği

Temel İstatistik

 1. Betimleyici İstatistikler
 2. Hipotez Testleri
  1. Parametrik Testler
   1. Tek Örneklem t Testi Uygulamaları ve Yorumlanması
   2. Bağımsız 2 Örneklem t Testi Uygulamaları ve Yorumlanması
   3. Bağımlı 2 Örneklem t Testi Uygulamaları ve Yorumlanması
   4. Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
  2. Hipotez Testlerinde Parametrik Olmayan Testler

Tek ve Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Teknikleri

 1. Tek ve Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemlerinin Varsayımları, Kavramlar ve Kullanım Alanları
 2. Korelasyon Analizi
 3. Regresyon Analizi
 4. Lojistik Regresyon Analizi
 5. Varyans ve Kovaryans Analizi (ANCOVA – MANOVA – MANCOVA)
 6. Faktör Analizi
 7. Diskriminant (Ayırma) Analizi
 8. Kümeleme Analizi
 9. Uyum Analizi

Duyuru 3
MAR
DİĞER ETKİNLİKLER VE DUYURULAR