ETKİNLİKLER VE DUYURULAR
PTT Kargo Duyurusu Hk.

Üniversitemiz Değerli Çalışanları ve Öğrencileri

Üniversitemiz (23 Ocak 2020-22 Ocak 2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere) İstanbul PTT Başmüdürlüğü ile sözleşme imzalamıştır. Sözleşme gereği, göndereceğiniz yalnız resmi dosyaların (jürilere gönderilecek kadro dosyaları vb.) Bağlı bulunduğunuz birim amirliği aracılığıyla, Genel Sekreterlikte görevli Kıyasi YOZGAT’a, PTT’ye iletilmek üzere mesai saatleri içinde saat 15.30’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Akademik, İdari Personelimiz ile Öğrencilerimiz, kişisel gönderileri için; YTÜ kimliklerini ibraz etmeleri ve Müşteri Numarası olarak: 703228398 vermeleri koşuluyla, PTT Merkezlerine bizzat başvuru yaparak, ekte belirtilen fiyatlarla, bu hizmetten yararlanabileceklerdir.

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.

Duyuru 11
ŞUB
DİĞER ETKİNLİKLER VE DUYURULAR