ETKİNLİKLER VE DUYURULAR
STEM Eğiticinin Eğitimi

Yeri: Davutpaşa Kampüsü, Eğitim Fakültesi STEM Laboratuvarı, Esenler, İstanbul

Başlangıç: 08.12.2018

Bitiş: 09.12.2018

Eğitim Detayları

Bu eğitimde katılımcılara disiplinlerarası bakış açısı, 21. Yüzyıl becerileri, STEM alanlarını (Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) disiplinlerarası bakış açısıyla kullanarak günlük hayattaki problemlere çözümler oluşturma, analitik ve tasarım odaklı düşünme becerilerini kazandırmayı amaçlayan STEM Eğitimi alanında teorik ve uygulamalı bir eğitim verilecek olup bu eğitimle ilgili birçok uygulama yapacaklardır.

Eğitim sonunda STEM Eğitimi alanında özel bilgi ve beceri, bu eğitimin farklı disiplinlerde kullanımı konusunda farkındalık ve eğitimde STEM yaklaşımının kullanımı konusunda bilgi sahibi olacka olan katılımcılar, STEM eğitimini öğretebilecek ve uygulayabilecek seviyeye gelebilecek ve STEM Eğitiminin eğitimini verebileceklerdir.

Okulöncesi ve İlkokul öğretmenleri, her branştan ortaokul, lise öğretmenleri, öğretmen adayları, her bölümden üniversite öğrencileri, anne-babalar ve STEM eğitimine ilgi duyan herkes katılabilir. Katılım için herhangi bir önkoşul yoktur.

Başarılı olan kursiyerlere "STEM EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ" sertifikası verilecektir. Bu sertifikayla kreşlerde, özel okullarda, kolejlerde STEM Eğitimi dersleri ve kursları verilebilir, özel dersler açabilirler.

I.Oturum

STEM Eğitimi ve Felsefesi, STEM Eğitiminin Tarihsel Gelişimi

STEM Eğitiminin Kavramsal ve Teorik Temelleri

Mühendislik Tasarım Süreci & Uygulama Örnekleri

II.Oturum

Günlük hayattan malzemelerle STEM Eğitimi Uygulamaları-I

Günlük hayattan malzemelerle STEM Eğitimi Uygulamaları-II

III.Oturum

Örnek STEM-temelli ders planı incelemesi

STEM Eğitimi plan, senaryo ve etkinlik sunumları

IV.Oturum

Yapı Setleri ile STEM Eğitimi Uygulamaları-I

Yapı Setleri ile STEM Eğitimi Uygulamaları-II

STEM Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

 

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.

Duyuru 21
KAS
DİĞER ETKİNLİKLER VE DUYURULAR