Skip to main content
Anasayfa

Senato - EN

Senato, üniversitenin akademik konularda en üst karar organıdır. Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü ve konservatuar müdürleri, her fakülteden fakülte öğretim üyeleri tarafından üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile meslek yüksekokulları müdürlerinin kendi aralarından seçeceği en fazla üç müdürden oluşur. Genel sekreter oy hakkı olmaksızın senato toplantılarına katılır ve raportörlük yapar. Üniversite öğrenci temsilcisi oy hakkı olmaksızın akademik yükselme ve atama konuları dışındaki toplantılara katılabilir. Senato, her eğitim-öğretim döneminde en az iki defa olmak üzere, rektörün çağrısı üzerine toplanır.

Senatonun görev ve yetkileri şunlardır:
 • Üniversite konseyi bulunmayan üniversitelerde üniversitenin stratejik planını karara bağlamak,
 • Bu Kanun hükümlerine göre üniversitenin yönetmeliklerini çıkarmak,
 • Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, araştırma enstitüsü ve konservatuar kurulması teklif edilmesine karar vermek,
 • Üniversite bünyesinde meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi, bölüm, anabilim ve anasanat dalı ile bilim dalı ve sanat dalı kurulmasını karara bağlamak,
 • Üniversite bünyesindeki yükseköğretim birimlerinin öğretim programlarını karara bağlamak,
 • Üniversite adına kamulaştırmaya, gayrimenkul satın alınmasına, üniversitenin mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerinde üçüncü kişiler lehine aynî hak tesisine karar vermek,
 • Üniversitenin akademik takvimini karara bağlamak,
 • Üniversitenin akademik yükseltmelerinde esas alınacak kıstasları belirlemek,
 • Fahri doktora unvanı verilmesini karara bağlamak,
 • Fakülte kurulunun aldığı kararlara yapılan itirazları karara bağlamak,
 • Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
 
Rektör

Prof. Dr. Tamer YILMAZ

 • Rektör Yardımcıları

  Prof. Dr. Umut Rıfat TUZKAYA

  Prof. Dr. Kamuran Nur BEKİROĞLU

  Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA

 • Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Mehmet AHLATCIOĞLU

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Halit KESKİN

 • Eğitim Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ

 • Eğitim Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ

 • Eğitim Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ

 • Eğitim Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. K. Nur BEKİROĞLU

 • Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ

 • Eğitim Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ

 • Eğitim Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ

 • Eğitim Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ

 • Eğitim Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ

 • Genel Sekreter

  Ahmet Yüksel KARAHAN