MESLEKİ UYGULAMA III YÖNERGESİ

1.Hafta:Dersin tanıtılması ve grupların oluşturulması

 

Dersin önemi, içeriği, yürütülmesi, grupların oluşturulması ve dosyaların hazırlanmasıyla, ilgili ayrıntılı bilgiler verilecektir.

 

2.Hafta:Yatay uzunlukları ölçülmesi

 

200-250 metrelik bir yatay uzunluğun çelik şerit metreyle gidiş-dönüş ve elektronik uzunluk ölçerle karşılıklı olarak ölçülmesi ve hata hesabı.

 

3.Hafta:Prizmatik alım

 

Bir parselin iki ayrı ölçü doğrusundan prizmatik alımı

 

a.Pisagor kontrolü ve hata hesabı

b.Parselin alanının hesabı (Gauss formülleriyle, ölçü değerleriyle)

c.Parselin belli bir ölçekte çizimi

 

4.Hafta:Teodolit ve Takometreler

 

Takeometrelerin tanıtılması, düzeçlenmesi ve hatalarının incelenmesi, bir beşgenin dış açılarının iki yarım silsile şeklinde ölçülmesi ve hata hesabı. Beşgen kenarlarının gidiş-dönüş ölçülmesi ve hata hesabı. Cosinüs teoreminden açıların kontrolü.

 

5.Hafta:Teodolit ve Takometreler

 

Teodolitlerin tanıtılması, düzeçlenmesi ve hatalarının incelenmesi, bir üçgenin iç açılarının iki tam silsile, kenarlarının da gidiş dönüş ölçülmesi, hata hesabı ve istasyon dengelemesi.

Üçgen kenarlarının gidiş-dönüş ölçülmesi ve hata hesabı, Sinüs teoremi ile açı kontrolü.

 

6.Hafta:Merkez dışı gözlemlerin merkeze indirgenmesi

 

Seçilecek merkez dışı nokta yakınında alınacak iki yardımcı nokta yardımıyla çözüme gidilecek. Doğrultular iki tam silsile şeklinde ölçülecek, istasyon dengelemesi ve hata hesabı yapılacak nokta röperleri tanzim edilecek.

 

7.Hafta:Dizi nirengi ölçüsü ve hesabı-1

 

Bir dizi nirengi güzergahındaki nirengi sayısının 7’den az, güzergah uzunluğunun da 7 km’den kısa olmaması, nirengi kenar uzunluklarının da 800-1500 metre arasında olması gerektiği bilinmesine rağmen, çalışma sahamızdaki şartlar el vermediğinden, böyle bir uygulamanın yapılabilmesi için sayılan koşulların dışına çıkılarak en az 2 noktasının koordinatlarının bilinmediği bir dizi nirengi güzergahı oluşturulacak ve doğrultular teodolitle 4 tam silsile, kenarlarda E.U.Ö ile karşılıklı olarak ölçülerek güzergah hesaplanacak, röperler tanzim edilecek. Dizi nirengi kenar uzunlukları çalışma sahasına uygun olarak ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenecektir.

 

7.Hafta:Düşey açı ölçüsü ve hesabı-2

 

Meslek Yüksekokulunun ön kısmındaki sabit noktalar nirengi noktaları gibi kabul edilecek ve bu noktaların trigonometrik yüksekliklerin belirlenmesine esas teşkil eden düşey açılar iki silsile şeklinde ölçülecek.

 

8.Hafta:Tek nokta geriden kestirme

 

Kestirilecek noktanın röperi tanzim edildikten sonra bu noktadan en az 3 noktaya kontrol olarak 4. bir noktaya 4 tam silsile doğrultu gözlemi yapılarak kestirilen noktanın  koordinatlarının hesabı. İstasyon dengelemesi yapılacak.

 

9.Hafta:Çift nokta geriden kestirme

 

Kestirilecek noktaların röperleri tanzim edildikten sonra iki noktadan en az 3 noktaya kontrol amacıyla 4. bir noktaya 4 tam silsile doğrultu gözlemi yapılarak kestirilen noktaların koordinatlarının hesabı. Kontrol amacıyla, kestirilen bu iki noktadan biri bir önceki hafta tek nokta kestirmesiyle koordinatları bulunan nokta olacaktır. İstasyon dengelemesi yapılacak. 

 

10.Hafta:Önden ve karışık kestirme

 

Kestirilen noktalardan yararlanarak iki noktanın önden kestirilmesi ve karışık kestirme. Doğrultu gözlemleri 4 tam silsile şeklinde, kontrol için kenarlarda elektronik ölçerle karşılıklı olarak ölçülecek, doğrultu ve kenar gözlemlerinden hata hesabı yapılacak. Noktaların röperleri tanzim edilecek.

 

11.Hafta:Çizimlerin Büyütülmesi ve Küçültülmesi (Ölçek Değiştirme)

 

a.Pantograf ile

b.Kare ağı ile

c.Işınsal yöntem ile

 

12.Hafta:Planimetre ile çalışma

 

Üçüncü haftada ölçülüp çizilen parselin alanın koordinatlardan, grafik ve planimetre ile

 

a.Mekanik planimetre ile (kol uzunluğu ayarı, alan hesabı ve dengeleme)

b.Dijital planimetre ile

 

alanının hesaplanıp karşılaştırılması.

 

13.Hafta:Fotogrametri laboratuarı

 

Fotogrametrik değerlendirme aletlerinin tanıtılması ve kullanılması.

 

14.Hafta:Vize Sınavı ve Mesleki Uygulama Dosyaların Teslimi

 

Mesleki uygulama konularının tümünü içeren yazılı vize sınavı yapılacak ve gruplar bu hafta içinde dosyalarını tam ve eksiksiz olarak ilgili öğretim elemanlarına teslim edeceklerdir.

 

Not:

 

7 haftada yer alan iki uygulamadan hangisinin yaptırılacağına dersi yürüten öğretim elemanı karar verecektir.

 

Not:

 

Bütün ölçü, hesap ve çizimler “Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliği” esaslarına uygun olarak yapılacaktır. Ölçü ve hesaplar da Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliğine uygun ölçü ve hesap çizelgeleri kullanılacaktır.

 

 

©2003 YTU-MYO Harita Programı