MESLEKİ UYGULAMA I YÖNERGESİ

1.Hafta:Dersin tanıtılması ve grupların oluşturulması

 

Dersin önemi, içeriği, yürütülmesi, grupların oluşturulması ve dosyaların hazırlanmasıyla, ilgili ayrıntılı bilgiler verilecektir.

 

2.Hafta:Basit ölçme aletlerinin tanıtılması

 

Çekül yardımıyla jalon dikliğinin ayarlanması, jalon ile doğrultuya girme, bir doğrultunun çekül ve jalon yardımıyla uzatılması, çelik şerit metre ile yatay uzunlukların ölçülmesi ve hata hesabı.

 

3.Hafta:Prizmayla yapılan çalışmalar

 

Prizmanın tanıtılması, prizma ile doğrultuya girme, bir doğrultunun prizma yardımıyla uzatılması, prizma ile dik inme ve dik çıkma.

 

4.Hafta:Prizmayla yapılan çalışmalar

 

Bir parselin arazide alımı, hata hesabı (pisagor kontrolü), parselin alanının hesabı ve çizimi, parsellerin ve yapıların aplikasyonu.

 

a. Pisagor kontrolü ve hata hesabı

b. Parselin alanın hesabı (Gauss formülleriyle, ölçü değerleriyle)

c. Parselin belli bir ölçekte çizimi

 

5.Hafta:Prizmayla yapılan çalışmalar

 

İçine girilemeyen binaların alımı (pisagor kontrolü) hata hesabı ve çizimi.

 

6.Hafta:Prizmayla yapılan çalışmalar

 

Engelli doğruların ölçülmesi ve üzerinde bina gibi bir engel bulunan doğruların aplikasyonu.

 

7.Hafta:Teodolit ve Takeometreler

 

Takeometrelerin tanıtılması, kurulması, düzeçlenmesi, açı okuma düzenleri ile önemli parçaları hakkında bilgi verilmesi.

 

8.Hafta:Teodolit ve Takeometreler

 

Yatay açıların takeometreyle ölçülmesi, bir doğru üzerindeki ara noktaların takeometreyle aplikasyonu ve bir doğrultunun takeometreyle uzatılması.

 

9.Hafta:Teodolit ve Takeometreler

 

Bir üçgenin iç açılarının iki yarım silsile şeklinde ölçülmesi, üçgen kenarlarının çelik şerit metre ile gidiş dönüş ölçülerek açıların kontrolü (Cosinüs teoreminden) ve hata hesabı.

 

10.Hafta:Teodolit ve Takeometreler

 

Teodolitlerin tanıtılması, kurulması, düzeçlemesi, yatay açıların silsile yöntemiyle ölçülmesi, bir noktaya kurulan teodolitle en az dört doğrultunun 4 tam silsile şeklinde ölçülmesi ve hata hesabı (istasyon dengelemesi).

 

11.Hafta:Çizimlerin Büyütülmesi ve Küçültülmesi (Ölçek Değiştirme)

 

a. Pantograf ile

b. Kare ağı ile

c. Işınsal yöntem ile

 

12.Hafta:Planimetre ile çalışma

 

Çizilen bir parselin alanın koordinatlardan, grafik ve planimetre ile

 

a. Mekanik planimetre ile (kol uzunluğu ayarı, alan hesabı ve dengeleme)

b. Dijital planimetre ile

 

alanının hesaplanıp karşılaştırılması.

 

13.Hafta:Dijital Teodolit ve Elektronik Uzunluk Ölçerler

 

Dijital Teodolit, elektronik uzunluk ölçer ve ilgili ekipmanın tanıtılması, 200-300 metrelik bir yatay uzunluğun E.U.Ö ile ölçülmesi. Elektronik alet sayısı yeterli olmadığından bu uygulama gruplar tarafından sırayla yapılacaktır.

 

14.Hafta:Vize Sınavı ve Mesleki Uygulama Dosyaların Teslimi

 

Mesleki uygulama konularının tümünü içeren yazılı vize sınavı yapılacak ve gruplar bu hafta içinde dosyalarını tam ve eksiksiz olarak ilgili öğretim elemanlarına teslim edeceklerdir.

 

Not:

 

Bütün ölçü, hesap ve çizimler “Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliği” esaslarına uygun olarak yapılacaktır. Ölçü ve hesaplar da Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliğine uygun ölçü ve hesap çizelgeleri kullanılacaktır.

 

 

©2003 YTU-MYO Harita Programı