YTÜ-MYO
 

Harita Programı 
 
 

MESLEKİ UYGULAMA 2 YÖNERGESİ 
Görevli Öğretim Elemanları Ünvanı
Engin Gülal
Erol Yavuz
Gürsel Hoşbaş
İbrahim Koç
Nihat Ersoy
Seyfullah Demirkaya
Yrd.Doç.Dr
Öğr.Gör.Dr
Doç.Dr
Doç.Dr
Yrd.Doç.Dr
Öğr.Gör.Yük.Müh


 

HAFTA  KONU AÇIKLAMA
1 Silsile Yöntemiyle Yatay Açı Ölçümü -Teodolit ile üç noktaya 4 tam silsile yatay doğrultu gözlemi ve hata hesabı.  
2 İki Yarım Silsile Yöntemiyle Yatay Açı Ölçümü - Takeometreyle bir dörtgenin dış açılarının iki yarım silsile, kenarlarınında gidiş-dönüş ölçülmesi ve hata hesabı.  
3 Silsile Yöntemiyle Yatay Açı Ölçümü -Bir üçgenin iç açılarının teodolitle 4 tam silsile kenarlarınında elektronik uzunluk ölçer ile karşılıklı olarak ölçülmesi. Açı ölçüleri için hata hesabı.  
4 Temel ödevlerin uygulanması - Kapalı poligon tesisi, röperleme, açı ve kenar ölçümü. Tüm kontrollarıyla poligon hesabının yapılması. Kenarlar E.U.Ö ile ölçülecektir. Bağlantı için, Mesleki Uygulama 1 de verilen kordinatlar kullanılacaktır.
5 Temel Ödevlerin Uygulanması - Dayalı poligon güzergahının tesisi, röperleme, açı ve kenar ölçümü. Tüm kontrollarıyla poligon hesabının yapılması. Kenarlar E.U.Ö ile ölçülecektir. Bağlantı için, Mesleki Uygulama 1 de verilen kordinatlar kullanılacaktır.
6 Geometrik Yükseklik Ölçümü - Nivonun ve yardımcı ekipmanların tanıtılması, nivonun düzeçlenmesi ve nivo ile yapılan okumalar. Gruptaki her öğrenci nivoyu kuracak, düzeçleyecek ve okuma yapacak.
7 Kapalı Nivelman Ölçüsü ve Hesabı MYO'un ön ve arka duvarlarındaki Rs'ler kullanılacak.
8 Dayalı Nivelman Ölçüsü ve Hesabı MYO'un ön ve arka duvarlarındaki Rs'ler kullanılacak.
9 Yüzey Nivelmanı ve Hacim Hesabı MYO'un ön ve arka duvarlarındaki Rs'ler kullanılacak.
10 Boyuna ve Enine Kesit Nivelmanı ve Çizimi MYO'un ön ve arka duvarlarındaki Rs'ler kullanılacak.
11 Takeometrik Alım ve Değerlendirilmesi MYO'un ön ve arka duvarlarındaki Rs'ler kullanılacak.
12 Dijital Planimetreyle Alan Hesabı  
Not : Tüm Koordinat Hesaplarında Ülke Koordinatları Kullanılacaktır.
MESLEKİ UYGULAMA 4 YÖNERGESİ
Görevli Öğretim Elemanları Ünvanı
B.Celil Işık
Erol Yavuz
Halil Erkaya
Seyfullah Demirkaya
Tamer Ünal
Prof.Dr
Öğr.Gör.Yük.Müh
Doç.Dr
Öğr.Gör.Yük.Müh
Prof.Dr


 

HAFTA KONU AÇIKLAMA
1 Halihazır Harita Alımı-Poligon İstikşafı, istikşaf kanavasının hazırlanması, poligon tesisi ve röperleme, genel sınır krokisinin çizimi. Hazırlanan kanava ilgili Öğr.elemanına gösterilecek ve onay alındıktan sonra poligon tesisi yapılacaktır.
2 Halihazır Harita Alımı -Poligon açı ve kenarlarının ölçülmesi Koordinat bağlantısı için mesleki uygulama 3 de verilmiş olan listedeki mevcut nirengiler kullanılacaktır.
3 Halihazır Harita Alımı -Poligon noktalarının yüksekliklerinin geometrik nivelmanla gidiş- dönüş belirlenmesi. MYO'nun ön duvarındaki Rs kullanılacaktır.
4 Halihazır Harita Alımı-Poligon 
noktalarının yüksekliklerinin trigonometrik olarak belirlenmesi. Sahanın takeometrik alımının yapılaması.
Sahanın1/3  nün alımı klasik, 2/3 nünde elektronik olarak alımı yapılacaktır.
5 Halihazır Harita Alımı- Takeometrik Alım. Sahanın1/3  nün alımı klasik, 2/3 nünde elektronik olarak alımı yapılacaktır.
6 Halihazır HaritaAlımı - Halihazır haritanın 1/500 ölçeğinde çizilmesi. Halihazır harita elle çizilecek, eğriler metrede bir geçirilecek.
7 Halihazır Harita Alımı-Ada aplikasyonu, en ve boy kesit alınması ve röleve alım. Aplikasyon krokisi hazırlanacak, en ve boy kesitler ölçekli olarak çizilecek, röleve krokisi çizilecek.
8 Kule yüksekliklerinin trigonometrik olarak ölçülmesi. Sahada mevcut bir kule, bina ya da bir direğin yüksekliği trigonometrik olarak ölçülecektir.
9 Halihazır Harita Alımı - Eksiklerin tamamlanması.  
10 Halihazır Harita Alımı - Eksiklerin tamamlanması.  
11 Halihazır Harita Alımı - Eksiklerin tamamlanması.  
Not : Tüm Koordinat Hesaplarında Ülke Koordinatları Kullanılacaktır.
Daima Kalbimizdesin
SEARCH ON THE INTERNET
Altavista Yahoo Antivirus Jeodezi siteleri Searching Elsewhere Live Cams Worldwide YTÜ
YTÜ/MYO/HARİTA WEB DIZAYN : EROL YAVUZ
12/02/2000