Ulaştırma Anabilim Dalı Çalışma Alanları

Ulaştırma Anabilim Dalı öğretim elemanları, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nün lisans ve Fen Bilimleri Enstitüsü'nün lisansüstü Programlarında ulaştırma mühendisliği derslerini verirler. Programlardaki zorunlu ve seçimlik dersler ağırlıklı olarak kara ulaştırma sistemlerinin planlama, tasarım, yapım ve işletme süreçlerindeki teorik ve uygulamalı konuları içermektedir. Öğretim elemanları eğitim-öğretimin yanında araştırma etkinliklerini de yürütmektedirler. Araştırma çalışmaları olarak karayolu ve demiryolu modlarının planlama, tasarım ve işletme konularında yoğunlaşmaktadır. Araştırma sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki dergilerde  yayımlanmakta ve toplantılarda sunulmaktadır.

Anabilim Dalı Amaçları

Ulaştırma Anabilim Dalı, lisans öğretim programındaki zorunlu ve seçimlik dersler aracılığıyla İnşaat Mühendisliği adaylarının, kara ulaştırma sistemlerinin (karayolu ve raylı sistemler) planlama, tasarım, yapım ve işletim süreçlerinde kullanılan kuramsal ve uygulamaya yönelik teknikleri, temel bilim ve mühendislik bilgilerini de kullanarak anlamalarını ve bu sistemlerin çeşitli teknolojik özelliklerini tanıtmayı; ayrıca, ulaştırma sistemlerinin çevreyle olan etkileşimleri bağlamında giderek artan duyarlılık nedeniyle, sürdürülebilir ulaştırmanın önemine vurgu yapmayı amaçlamaktadır.

Yüksek Lisans Programı Amaçları

 

Ulaştırma Yüksek Lisans Programı, çeşitli disiplinlerden gelen öğrencilerin lisans düzeyindeki ulaştırma bilgilerini dersler aracılığıyla zenginleştirmeyi, ulaştırma sistemlerinin planlama, tasarım, yapım ve işletim süreçlerinde kullanılan kuramsal ve uygulamaya yönelik tekniklerle ilgili konulardaki bilgi derinliğini arttırmayı ve bu sistemlerin çeşitli teknolojik özelliklerini tanıtmayı; ulaştırma sistemlerinin çevreyle olan etkileşimleri bağlamında giderek artan duyarlılık nedeniyle, sürdürülebilir ulaştırmanın önemine vurgu yapmayı; dönem ödevleri aracılığıyla araştırma yapma ve yazılı/sözlü iletişim kurma becerilerini geliştirmeyi; ayrıca, belirli bir konuda hazırlayacakları tezle, öğrencilerin uzmanlıklarını arttırmayı amaçlamaktadır.

Doktora Programı Amaçları

 

Ulaştırma Doktora Programı, öğrencilerin lisans/yüksek lisans düzeyindeki ulaştırma bilgilerini dersler aracılığıyla zenginleştirmeyi ve ulaştırma sistemlerinin planlama, tasarım, yapım ve işletim süreçlerinde kullanılan kuramsal ve uygulamaya yönelik tekniklerle ilgili bilgi derinliğini arttırmayı ve bu sistemlerin çeşitli teknolojik özelliklerini tanıtmayı; ulaştırma sistemlerinin çevreyle olan etkileşimleri bağlamında giderek artan duyarlılık nedeniyle, sürdürülebilir ulaştırmanın önemine vurgu yapmayı; dönem ödevleri aracılığıyla araştırma yapma ve yazılı/sözlü iletişim kurma becerilerini geliştirmeyi; ayrıca, belirli bir konuda hazırlayacakları tezle, öğrencilerin yenilik içeren kapsamlı bir çalışma yapmalarını ve bu çalışmalarını yayına dönüştürmeyi amaçlamaktadır.