YAYINLAR :

1. SCI Makale

1.    S. KOROGLU, A.A. ADAM, N. UMURKAN and K. GULEZ, “Leakage Magnetic Flux Density in the Vicinity of Induction Motor during Operation”, Electrical Engineering, Vol. 91, Iss. 1, pp. 15-21, Jun 2009.

 

2.  SCI-Expended Makaleler

1.    M. CANER, N. UMURKAN, S. TOKAT and S.V. ÜSTÜN, “ Determination of Optimal Hierarchical  Fuzzy Controller Parameters According to Loading Condition with ANN" , Expert Systems with Applications, Vol. 34, Iss. 4, pp. 2650-2655, May 2008.

2.    S. KOROGLU, N. UMURKAN, O.KILIC and F. ATTAR, “An Approach to the Calculation of Multilayer Magnetic Shielding using Artificial Neural Network”, Simulation Modelling Practice and Theory, Vol. 17, Iss. 7, pp. 1267-1275, Aug 2009.

3.     N. UMURKAN, S. KOROGLU, O.KILIC and A.A. ADAM,  “A neural network based estimation method for magnetic shielding at extremely low frequencies " , Expert Systems with Applications, Vol. 37, Iss. 4, pp. 3195-3201, Apr 2010.

4.    S. KOROGLU, P. Sergeant and N. UMURKAN, “Comparison of analytical, finite element and neural network methods to study magnetic shielding”, Simulation Modelling Practice and Theory, Vol. 18, Iss. 2, pp. 206-216, Feb 2010.

 

3. Uluslararası Bildiriler

1.    C. KOCATEPE, M. TANRIÖVEN and N. UMURKAN, “The Effects of Transformers Magnetizing Currents upon Electric Power System Using    Harmonic Load Flow Technique” , Proceedings of The I. Symposium on Mathematical and Computational Applications, Manisa-Turkey, pp. 103-109, 1996.

2.    N. UMURKAN, “Modeling of Human Body Around High Voltage Transmission Lines”, International Symposium on Electromagnetic Fields in Electrical Engineering (ISEF'97),  Gdanks (Poland), pp. 354-358, 1997.

3.     N. UMURKAN, “The Calculation of Electromagnetic Fields of High Voltage Transmission Lines" International Symposium on Electromagnetic Fields in Electrical Engineering (ISEF'97), Gdanks (Poland), pp. 350-354, 1997.

4.     N. UMURKAN and C. KOCATEPE, “Electric Field Strength Analysis of Power Lines Including Nonsinusoidal Currents" International Symposium on Electromagnetic Fields in Electrical Engineering (ISEF'97), Gdanks (Poland), pp. 358-362, 1997.

5.    N. UMURKAN, “3D Electric and Magnetic Fields Calculations on High Voltage Transmission Lines" The Proceedings Of the Fourth IEEE International Conference on Electronics, Circuits, & Systems (ICECS’97), Cairo (Egypt), pp. 393-398, 1997.

6.    N. UMURKAN, S. KÖROĞLU and O. KILIÇ “ Finite Element Method Simulations and Experimental Measurements of Sıngle Layer Metal Sheets Magnetic Field Shielding Effectiveness at Power Frequency”,  4th International Conference on Electrical and Power Engineering (EPE2006), Iasi-Romania, pp. 882-887,  2006.

7.    E. ŞENTÜRK, N. UMURKAN and Ö. KALENDERLİ, “ A Study on Numerical Computation of Potantial Distribution Around a Grounding Rod Driven in Soil ”,  5th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO 2007), Bursa-Turkey, pp. 151-155,  2007.

8.    S. KÖROĞLU, N. UMURKAN  and O. KILIÇ “ Experimental Performance Investigation of Double-layer Shields at Power Frequency Magnetic Shielding ”,  6th International Conference 2008 Power Quality and Supply Reliability (PQ2008), Parnu-Estonia, pp. 207-210,  2008.

 

4. Ulusal Makaleler

1.    H. ÇAKIR, S.S. SEKER ve N. UMURKAN, “İletim Hatları İle İlgili Elektrik Alan Sınırlamaları ve Türkiye ’deki Durum”, Kaynak Elektrik Dergisi, s. 95-105, Aralık 1995.

2.    N. UMURKAN, “Enerji İletim Hatlarının Çevresinde Üç Boyutlu Elektrik Alan Hesaplamaları ", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, Cilt :1996/3-4, s. 6-15, 1997.

3.    N. UMURKAN, H. ÇAKIR ve F. ARSLAN, “Enerji İletim Hatlarının Çevresindeki Elektromagnetik Alanlar ”, 3e Enerji, Elektrik, Elektromekanik Dergisi, s. 52-55, Nisan 1998.

4.    N. UMURKAN, “Elektromagnetik Kirlenme”, EMO İstanbul Şube Bülteni, sayı 13, s. 31, Eylül-Ekim 1998.

5.    N. UMURKAN, H. ÇAKIR, F. ARSLAN, “Elektromagnetik Alanlar”, EMO İstanbul Şube Bülteni, sayı 14, s. 4-8, Kasım-Aralık 1998.

6.    C. KOCATEPE,  N. UMURKAN,  F. ATTAR,  R. YUMURTACI,  M. UZUNOĞLU,  A. KARAKAŞ,  O. ARIKAN,  M. BAYSAL, “Enerji Kalitesi ve Harmonikler”, EMO Yayın No: EG/2006/1, ISBN:9944-89-042-1, 2006.

7.    N. UMURKAN, “Alçak Frekanslı Elektrik ve Magnetik Alanların Yer Seçimi Üzerindeki Etkileri”, YTÜ Mimarlık Fak.ve Goethe Institut İstanbul, YTÜ Bas.Yay., ISBN:975-461-420-6, 81-88, 2007.

 

5. Ulusal bildiriler

1.    N. UMURKAN, H. YILDIRIM ve Ö. KALENDERLİ, “Enerji İletim Hatlarında Yük Benzetim Yöntemi İle Alan Hesabı”, Elektrik Mühendisliği 5. Ulusal Kongresi, Trabzon, s.1249-1253, 1993.

2.    N. UMURKAN ve H. ÇAKIR, “Enerji İletiminde Yeni Bir Boyut: Altı ve Oniki Fazlı Sistemler”, Elektrik Mühendisliği 5. Ulusal Kongresi, Trabzon, s.1275-1279, 1993.

3.    N. UMURKAN, H. YILDIRIM ve Ö. KALENDERLİ, “Ulusal Orta ve Yüksek Gerilimli Enerji İletim Hatları Çevresinde Elektrik Alan Hesabi İçin Yeni Bir Yaklaşım”, III. Elektromekanik Sempozyumu, Bursa, s.142-147, 1993.

4.    N. UMURKAN, H. ÇAKIR ve S.S. SEKER, “Enerjinin Altı Fazlı İletilmesi Durumunda Çevre Üzerindeki Elektrik Alan Şiddetinin Üç Fazlı Sistemlerle Karşılaştırılması”, III. Elektromekanik Sempozyumu, Bursa, s.148-153, 1993.

5.    N. UMURKAN, S.S. SEKER ve H. ÇAKIR, “Ulusal Orta ve Yüksek Gerilimli Enerji İletim Hatlarına Yaklaşım Mesafelerinin Elektrik ve Magnetik Alanlara Göre Belirlenmesi”, Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, s. 142-145, Bursa, 1995.

6.    N. UMURKAN ve F.O. PEKINER, “Yüksek Gerilim Hatlarında Koruma İletkenlerinin Elektrik ve Magnetik Alanlara Etkisini Belirlemek İçin Yeni Bir Yaklaşım”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 7. Ulusal Kongresi, Ankara, s. 560-564, 1997.

7.    N. UMURKAN ve E. GÖKALP, “Elektrik Enerjisi Yatırımlarının Kontrollük Hizmetlerinde Bilgisayar Destekli Bir Model”, II. Karamürsel Denizcilik Sempozyumu, 1997.

8.    N. UMURKAN, “Elektrik Yangınları ve Önleme Yaklaşımları”, Besinci Yanma Sempozyumu, Bursa, s. 731-737, 1997.

9.    N. UMURKAN, A.İ. ÇANAKOGLU ve H. ÇAKİR, “Enerji İletim Hatları Elektromagnetik Alan Hesaplamaları İçin Sehim ve Yer Yüzeyine Spline Algoritmasının Uygulanması”, 4. Elektromekanik Sempozyumu (ELMEKSEM’97), Bursa, s. 278-282, 1997.

10. N. UMURKAN ve E. GÖKALP, “Cadde ve Sokak Aydınlatma Tesislerinin Kurulması Sırasında Kontrollük Teşkilatının İşlevi”, II. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, s. 134- 138, 1998.

11. N. UMURKAN , KILIÇ, O. ve ATTAR, F., “Ferromagnetik Olmayan Malzemelerin 50 Hz Frekanslı Magnetik Alan Ekranlama Etkinliği”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO’2004), s. 198-201, Bursa, 2004. 

12. S.KÖROĞLU, N.UMURKAN, O.KILIÇ, F.ATTAR, “Elektromagnetik Uyumluluk İçin Sac Levha Malzemelerin Şebeke Frekanslı Sistemlerde Ekranlama Etkinliği”, I. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu (EVK’05), s. 33-37, Kocaeli, 2005.

13. N. UMURKAN , S.KÖROĞLU, “IEEE 80’e Göre Trafo Merkezleri Topraklama Tasarımı ve Hesapları”, I. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu (EVK’05), s. 233-237, Kocaeli, 2005.

14. S.KÖROĞLU, N.UMURKAN, O.KILIÇ, “Şebeke Frekanslı Dengesiz Sistemlerde Magnetik Alan Ekranlamasının Katlı Ekranlar İçin İncelenmesi”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi, s. 378-381, İstanbul, 2005.

 

 6. Araştırma Projeleri

1.    Güç Frekanslı Magnetik Alanların Etkilerine Karşı Yeni Bir Ekran Modeli Geliştirilmesi,  Y.T.Ü. Araştırma Fonu, 24-04-02-02, 2004.

7. Yönetilen Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri

7.1. Doktora Tezleri

1.    Ali İhsan ÇANAKOĞLU, “Sonlu Elemanlar Yönteminde Yeni Bir Ağ İnceltme Yöntemi Kullanılarak Endüktans Hesabı”, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001.

2.    Ersan ŞENTÜRK, “Geçici Rejimlerde Topraklama Sistemlerinin Performans Analizi”, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004.

3.    Murat CANER, “Hiyerarşik Fuzzy Yöntemiyle Senkron Generatörlerde Uyartım Kontrolü”, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006.

4.    Selim KÖROĞLU, “Elektrik Güç Sistemlerinde Manyetik Alan Ekranlanmasının İncelenmesi”, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010.

 

 7.2.  Yüksek Lisans Tezleri

1.    Mehmet SonerTAN, “Fiber Optik Kablolarla Transmisyon”, 1998.

2.    Hasan Tahsin KARA, “Fider Otomasyon Sistemi ve Alarm İşleme Problemi”, 1998.

3.    Bayram TÜRKOĞLU, “Elektromagnetik Alanların İnsanlar ve Hayvanlar Üzerindeki Etkisi”, 1998.

4.    Ercan İZGİ, “Dağıtım Şebekeleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Arıza İhbar Analizi”, 1999.

5.    Orhan BULUT, “Fiber Optik Kablolar ve Kullanım Alanları”,  1999.

6.    Ahmet ALTINDİŞ, “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Rüzgar Enerjisi”,  2000.

7.    Deniz EREN, “Elektrik Tesislerinde Kojenerasyon Uygulamaları”, 2000.

8.    Barış Tayfun SESAL, “Nükleer Enerji, Nükleer Enerji Santralları ve Türkiye’deki Konumu”, 2000.

9.    Pınar KOCABEY, “Cep Telefonları ve Elektromagnetik Etkileri”, 2001.

10.  Murat SAYDAM, “OG. Dağıtım Sistemlerinin Scada’ya Uygulanması”,  2001.

11.  Meryem YILDIRIM, “Aydınlatma Otomasyonu”, 2002.

12.  Rıfat Koray TÜZÜN, “GSM Alt Yapısı ve İnsan Sağlığı Üzerine Yapılan Çalışmalar”,  2002.

13.  Reşit BİLGİLİ, “OG Sarıyer Şebekesi İşletme Optimizasyonu”, 2003.

14.  Selçuk TUFAN, “Endüstriyel Tesislerde Kesintisiz Güç Kaynaklarının Kullanılması”, 2003.

15.  Murat Metin ÇABUK, “Elektromagnetik Alanların Ekranlanması”, 2005.

16.  Handan TAZEGÜL, “Elektromagnetik Alanların Biyolojik Etkileri”, 2006.

17.  Ali DARMAN, “Sonlu Farklar Yöntemiyle Topraklama Ağlarının Potansiyel Dağılımının Hesaplanması”, 2006.

18.  Korhan DERMAN, “Şebeke Frekanslı Magnetik Alan Ekranlaması”, 2006.

19.  Birhan SÜR, "Türkiye'de Elektrik Enerjisinin Geçmişi, Bugünü ve Gelecek Planlamaları”,  2007. (İkinci danışman)

20.  Hüseyin ERKAL, "Magnetik Alan Ekranlaması”,  2007.

21.  Niyazi CELAYİR," Rüzgar Enerjisinin Dünyadaki Gelişimi ve Türkiye’deki Potansiyeli”,  2008.

22.  Orhan TOPAL," Binalarda Enerji Verimliliği”,  2009.

23. Gökhan BIYIK, " Katodik Koruma Sistemleri ", 2013.

8.  Üniversiteye Yapılan Katkılar

8.1.  İdari Görevler

03.09.1996  -  01.02.2000  Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı,

09.07.2000  -  25.09.2000  Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı,

15.03.2005  -  23.09.2011  Elektrik Elektronik Fakültesi Dekan Yardımcılığı,

24.12.1999  -  24.12.2002  Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği,

12.12.2005  -  12.12.2008  Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği,

24.12.2008  -  15.11.2009  Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği,

18.09.2007  -  .   .   .           Fakülte Kurulu üyeliği,

8.2.   Dergi, Sempozyum ve Kongre Kurulları

1.

2002

YTÜ Dergisi hakemlik

2.

2003

YTÜ Dergisi hakemlik

3.

2004

ELECO 2004 Bilim Kurulu üyeliği

4.

2005

ELECO 2005 Bilim Kurulu üyeliği

5.

2005

11. Ulusal Kongre Bilim Kurulu üyeliği

6.

2007

ICIC 2007 China, Bilim Kurulu Üyeliği

7.

2008

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bil. Ens. Dergisi S.16 Hakem Kurulu

8.

2008

HABTEKUS08 Düzenleme kurulu üyeliği

9.

2009

Niğde Üniversitesi Müh.Bil.Dergisi Hakem kurulu

8.3.   YTÜ Lisans ve Yüksek Lisansta Verdiği Dersler

8.3.1.   Lisans

·         Elektroteknik (Makine Müh.)

·         Elk. Müh. Giriş

·         Yüksek Gerilim Tekniği

·         Mühendislik Matematiği

·         Nümerik Analiz

·         Aydınlatma ve İç Tesisat

·         Topraklama

·         Yol Aydınlatması

·         Tesisat Bilgisi (Mimarlık)

·         Kompleks Analiz

·         Elektrik Mühendisliğinde İş Güvenliği

.      Elektrik Tesislerinde Güvenlik

8.3.2.   Yüksek Lisans ve Doktora

·         Elektrik Enerji Sistemleri Optimizasyonu

·         Yüksek Gerilim Tekniğinde Sayısal Hesaplama Yöntemleri

·         Yüksek Gerilim Hatları ve Ekranlama Teorisi

     8.4.        Teşekkür, Katılım Belgeleri ve Ödüller

·         1993  Elmeksem sempozyumu katılım belgesi-1

·         1993  Elmeksem sempozyumu katılım belgesi-2

·         1995  6. Ulusal kongre katılım belgesi

·         1997  Elmeksem sempozyumu katılım belgesi

·         1997  YTÜ Bilim Teşvik Belgesi

·         1998  YTÜ Bilim Teşvik Belgesi

·         1998  YTÜ Elk.-Elktro. Fak. Dekanlık teşekkür belgesi

·         2000  YTÜ Elektrik Müh. Bölüm Başkanlığı teşekkür belgesi

·         2002  YTÜ Elk.-Elktro. Fak. Dekanlık teşekkür belgesi

·         2004  ELECO sempozyumu katılım belgesi

·         2005  11. Ulusal kongre katılım belgesi

·         2005  11. Ulusal kongre teşekkür belgesi

·         2005  Eko teknolojiler sempozyumu teşekkür belgesi

·         2005  EMO teşekkür belgesi

·         2005  Enerji verimliliği ve kalitesi sempozyumu katılım belgesi

·         2009  YTÜ Rektörlüğü Yayın Teşekkür Belgesi

·         2010  YTÜ Rektörlüğü Yayın Teşekkür Belgesi

.     2011   EMO teşekkür belgesi

.     2011   ÇSGB İşYeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi

.     2012  EMO teşekkür belgesi

 

8.5.        SCI ve SCI Exp. dergilerde yapılan atıflar

        Atıf Sayısı:   17