ÇIKIŞ


DEVRELER VE SİSTEMLER ANABİLİM DALI

PROF. DR. VEDAT TAVŞANOĞLU
DERS NOTLARI
- LECTURE NOTES

SayIsal İşaret İşleme - DIGITAL SIGNAL PROCESSING

Sampling of 1-D Signals (ppt presentation) 

SMPL._of_1_D_SGNS.pdf

Zero Padding

ZP.pdf

1-D Fourier Transforms (ppt presentation) 

1_D_FOUR._TRFS..pdf

Record length,sampling frequency and frequency resolution

RSF.pdf

Response of LTI Systems (ppt presentation)

RESP._OF_LTI_SYS.pdf

 Problems on Euler Difference PRBS ON_EULER_DIFF..pdf

On Alternative Explanation of Aliasing

SAMPLING.pdf

 The Z-Transform

ZTR2.pdf

Frequency-Domain Implications of Truncating or Rectangular-Windowing a Sinusoidal Signal in the Time Domain: The Frequency Leakage

Frequency_Leakage.pdf 

 Various Types of Sampling s_types.pdf
Fark Denklemlerinin Tek Yanlı z-Dönüşümü Kullanılarak Çözülmesi ve Çözümlerin Sınıflandırılması FDZC.pdf The Mortgage Account as a LTI Discrete-Time System Mortgage
Fark Denklemlerinin Tek Yanlı z-Dönüşümü Kullanılarak Çözülmesi ve Çözümlerin Sınıflandırılması(sinüs giriş ile birlikte)(04.12.2011)(YENİ!) FDZCS_sin_giris_ile_birlikte.pdf

Ödev 1(14.10.2011)

Odev1.pdf
An Example For Rectangular Windowing Windowed exponential.pdf

Ödev 2(14.10.2011)

Odev2.pdf

Effect of Sampling Frequency

EFS.pdf

Ödev 3(06.11.2011)

Odev3.pdf
   

Ödev 4(04.12.2011)

Odev4.pdf
       
       
       

FOURİER DÖNÜŞÜMLERİ - FOURIER TRANSFORMS

An Introduction to Fourier Analysis(Lecture Notes)

Fourier

 

 

İŞARETLER VE SİSTEMLER - SIGNALS AND SYSTEMS

Mathematical Models of Dynamical LTI Systems  D_LTI.pdf

Signals & Systems Tutorial Questions with Solutions

sig_sys.pdf

 

DİJİtal Fİltreler - DIGITAL FILTERS

Digital Filters (ppt presentation) 

DF.pdf

   
       
       
       
       
       

 

 

   

görüntü İşleme - IMAGE PROCESSING

General Image Processing Concepts and Image Sampling (ppt presentation) 

GIPC.pdf

The Image Histogram (ppt presentation) 

 THE_IMAGE_HISTOGRAM.pdf

Image Filtering (ppt presentation) 

IMAGE_FILTERING.pdf

Ödev 1 (14.10.2011)

Odev1.pdf

2-D Fourier Transforms (ppt presentation) 

 2_D_FOUR._TRFS.pdf

Ödev 2 (14.10.2011)

Odev2.pdf
   

Ödev 3(01.11.2011)

Odev3.pdf
   

Ödev 4(25.11.2011)

Odev4.pdf
   

Ödev 5(12.12.2011)(YENİ!)

Odev5.pdf
       
       

HÜCRESEL sİNİR aĞLARI - CELLULAR NEURAL NETWORKS

  SIU2000 (ppt presentation)(24.04.2009)

  SIU.pdf

   

TAINN2004 (ppt presentation) 

TAINN.pdf

   

Jacobi Iteration and Simulation of Linear CNN (ppt presentation)

Jacobi

   

 HSA Ders Notları

HSA_Not

   

 Hiz Ayarli Filtreler

VTF.pdf

   

PHSYCON 2009(ppt presentatio(12.03.2011)

 PHSYCON 2009.pdf    

Jacobi ve Gauss-Seidel Metodları(25.02.2011)

 JACOBI_and_GAUSS_SEIDEL_METHOD.pdf

   

YAPAY sİNİR aĞLARI - aRTIFICIAL NEURAL NETWORKS  

Neural Networks (ppt presentation) 

 Neural_Networks.pdf

Hopfield Networks (ppt presentation) (02.03.2009)

 Hopfield_Networks.pdf

DEVRE TEORİSİ - CIRCUIT THEORY

EDT Dersi İçeriği

EDT_Icerik

DSA Yıliçi Sınavı Çözüm

19.04.2010

DSA_vize_1_çözümler
Devre Analizi Ders Kitabı Devre_Analizi_Kitap DSA Örnek Sorular
11.05.2010
DSA_Ornek_Sorular
Lineer Zamanla Değişmeyen Sistemlerde Çözüm Biçimleri(25.02.2011) LZDm Sistemlerde Cozum Bicimleri.pdf    
Devre Sentezi Ders Notları(25.02.2011) Devre_Sentezi_Notları