1106104 Sistem Simülasyonu

 

Ders Saatleri     

Pazartesi 13:00 - 15:50

Derslik   

F-19

Ofis   

B Blok  - Kat 7

Ofis   Saatleri

Çarşamba 14:00 - 15:00

 

 

Ders İçeriği               

 

Derste ağırlıklı olarak Ayrık-Olay Sistem Simülasyonu incelenecektir. Dönem içinde verilecek ödevler ve final proje için C, Java, Matlab veya Arena türü bir ortamda kod yazmanız gerekecektir. 

 

 

Genel İçerik

Simülasyona Giriş: Simülasyonun avantaj ve dezavantajları, uygulama alanları - Sistem-sistem modeli tipleri - Ayrık-olay simülasyonu

Simülasyon Örnekleri: Kuyruk sistemleri - Envanter sistemleri

Genel Prensipler

Simülasyon Yazılımları- İstatiksel analiz araçları

Matematiksel ve İstatiksel Modeller: Simülasyonda istatiksel modeller -Kuyruk modelleri

Rasgele Sayı ve Rasgele Değişken Üretme Teknikleri

Simülasyon Verilerinin  Analizi - Girişlerin modellenmesi - Simülasyon modelleri için doğrulama ve sağlama - Çıktı analizi

Bilgisayar Ağlarının Simülasyonu

 

 

 

Ders Notları

 

Derse ait sunular (haftalık program ve  proje ile ilgili bilgi sunularda yer almaktadır, olasılık teorisi ile ilgili sunularda olmayan kısımlar var)  

 

Sunu1.pdf

 

Sunu2.pdf

 

Sunu3.pdf

 

Sunu4.pdf

 

Sunu5.pdf

 

Devam Durumu

 

Derste yoklama alınmaktadır. %70 devam zorunludur.

 

Kaynaklar   

 

Banks, Carson, Nelson and Nicol - Discrete Event System Simulation - 4th Edition - Prentice Hall*

 

Ödev ve projelerin hazırlanması sırasında akademik etik kurallara uyulması gerektiğini, kısmen veya tümüyle başka birine yaptırılan/alınan ödev veya projelerin ve kaynak gösterilmeden kullanılan her türlü metaryalin kopya niteliği taşıdığını unutmayınız. Bu tür girişimler tesbit edildiğinde Üniversite Yönetmeliği gereğince disiplin soruşturması açılacaktır.