1106125 Olasılık Rastgele Değişkenler ve Stokastik Prosesler

 

Ders Saatleri     

Pazartesi 13:00 - 16:00

Derslik   

F-19

Ofis   

B Blok  - Kat 4 Donanım Lab.

Ofis   Saatleri

Pazartesi 16:00 - 17:00

 

 

Geçici İçerik               

 

 

Hafta

Tarih

İçerik

Faydalı Döküman ve Linkler

1.

12 Şubat

Genel Giriş, Açıklamalar

 

2.

19 Şubat

İstatiksel Düşünce, Değişkenlik, Örnek uzaylar, Olaylar, Küme teorisi, Sayma Teknikleri: çarpım kuralı, permütasyon, kombinasyon

Permütasyon, kombinasyon, olasılığa giriş için örnekler içeren bir döküman

3.

26 Şubat

Rasgele deneyler, Tekrarlayan denemeler, Rasgele değişken kavramı, Bağımsız olaylar, Bayes Teoremi

 

4.

5 Mart

Ayrık Tip Rasgele Değişkenler, Matematiksel Beklendik Değer, Ortalama Değer ve Varyans, Binom Denemeleri ve Binom Dağılımları, Geometrik ve Negatif Binom Dağılımları

 

5.

12 Mart

Poisson Dağılımı, Moment oluşturma fonksiyonu, Ayrık tip çok değişkenli dağılımlar, Korolasyon katsayısı, Koşullu Dağılımlar, Koşullu beklendik değer - Sunum önerilerinin verilmesi için son gün

Olasılık Rastgele Değişkenler ve Stokastik Prosesler Ödev 1

6.

19 Mart

Sürekli tip rasgele değişkenler, Üniform dağılım ve Simülasyon, Üstel ve Gamma dağılımları, Normal dağılım

İstatiksel tablolar

7.

26 Mart

Sürekli tip çok değişkenli dağılımlar, iki değişkenli normal dağılım, iki değişkenli dağılımlardan örnekleme, Karışık dağılımlar 

 

8.

2 Nisan

Rasgele değişkenlerin fonksiyonlarının dağılımları, Chi-Square dağılımı, Merkezi limit teoremi, Ayrık dağılımlar için yaklaşımlar

 

9.

9 Nisan

İstatistiksel Kestirim, Parametre kestirimi

 

10.

16 Nisan

Stokastik süreçler, Temel kavramlar, Stokastik girdili sistemler 

Ödevlerin Teslimi için son gün

11.

23 Nisan

Resmi Tatil

 

 

12.

1 Mayıs

Sunum raporlarının gönderilmesi için son gün

(e-mail: sirma@ce.yildiz.edu.tr)- ders yapılmayacaktır

Raporlarınız için örnek format

 

13.

7 Mayıs

 

Sunumlar: Şadi Evren Şeker- Bünyamin Dursun- Güngör Tumak

 

 

14.

 

14 Mayıs

 

Sunumlar: Zeyneb Kurt - Furkan Atlı - Reşit Doğan

 

 

15.

 

21 Mayıs

 

Sunumlar: Ayşe Buharalı - Celalettin Kılınç - Nihat Koçyiğit

 

 

 

 

Yıl sonu sınavı (Projelerin bilgisayar başında gösterilmesi)

 

 

 

Değerlendirme 

 

Ara sınav (sunum)   

%40

     

 

Yılsonu sınavı (proje)     

%60

 

 

Devam Durumu

 

Derste yoklama alınmaktadır. %70 devam zorunludur.

 

Kaynaklar   

 

1-      Probability, Random Variables and Stochastic Processes, Athanasios Papoulis and S.Unnikrishna Pillai, McGraw-Hill Publishing, 4th edition , 2002.

2-      Applied Statistics and Probability for Engineers, Douglas C. Montgomery and George C. Runger, Wiley, 3rd or 4th edition.

3-      Schaum's Outline of Probability, Random Variables, and Random Processes ,Hwei Hsu, McGraw-Hill,1 edition, 1996