Ana sayfa

Yayınları


Uluslararası Makaleleri

            Atıflar

 1. Ayten U. E., Sağbaş M., Sedef H., “Current Mode Leapfrog Ladder Filters Using a New Active Block”, AEÜ-International Journal of Electronics and Communications, June 2010, V64, No. 6, pp 503-511.
 2. Sağbaş M., Ayten U. E., Sedef H., Köksal M., “Electronically Tunable Floating Inductance Simulator”, AEÜ-International Journal of Electronics and Communications, May 2009, V63, pp 423-427.
 3. Sağbaş M., Ayten U. E., Sedef H., Köksal M., “Floating Immitance Function Simulator and Its Applications”, Circuits Systems and Signal Processing, February 2009, V28, No. 1, pp. 55-63. 
 4. Köksal M., Sağbaş M., Sedef H., “An Electronically Tunable Oscillator Using a Single Active Device and Two Capacitors”, Journal of Circuits, Systems, and Computers, October 2008, V17, No. 5, pp. 885-891.
 5. Sedef H., Sağbaş M., Acar C., “Current-controllable Fully-integrated Inductor Simulator Using CCCIIs”, International Journal of Electronics, May 2008, V95, No. 5, pp. 425-429.
 6. Acar C., Sedef H., “Realization of nth-order Current Transfer Function Using Current-Differencing Buffered Amplifiers”, International Journal of Electronics, April 2003, V90, No. 4, pp. 277-283.
 7. Sedef H., Acar C., “A New Floating FDNR Circuit Using Differential Voltage Current Conveyors”, AEÜ-International Journal of Electronics and Communications, 2000, V54, No. 5, pp 297-301.
 8. Sedef H., Acar C., “A New Floating Inductor Circuit Using Differential Voltage Current Conveyors”, Frequenz- International Journal of Telecommunication, Band 54, 5-6/2000, pp.123-125.
 9. Acar C., Sedef H., “ Nth-Order Lowpass Current Transfer Function Synthesis Using CCII Based Unity Gain Current Followers”, Frequenz-International Journal of Telecommunication Band 54, 7-8/2000, pp. 180-181.
 10. Sedef H., Acar C., “On the Realisation Of Voltage-Mode Filters Using CDBA”, Frequenz-International Journal of Telecommunication, Band 54, 9-10/2000, pp. 198-202.
 11. Anday F., Sedef H., “Nth-Order Lowpass Voltage Transfer Function Synthesis Using Current Feedback Amplifiers”, Frequenz-International Journal of Telecommunication, Band 54, 9-10/2000, pp. 209-210.
 12. Sedef H., Acar C., “Simulation of Resistively Terminated LC Ladder Filters Using a New Basic Cell Involving Current Conveyors”, Microelectronics Journal, January 1999, V30, pp. 63-68.
 13. Ramiz R., Sedef H., “General Method for Both Designing and Simulating of Resistively Terminated LC Ladder Filters”, Facta Universitatis, Series:Electronics and Energetics, 1999, V30, No. 3, pp.79-94.

Uluslararası Bildirileri

 1. Ayten U. E., Sağbaş M., Sedef H., “Current-Mode SITO Filter Using a Single Active Component”, ECCTD’09 European Conference on Circuit Theory and Design 2009, August 23-27 2009, Antalya, Turkey.
 2. Sağbaş M., Köksal M., Sedef H., “Highly Selective Second-Order Band-pass Filter Design Using Minimum Number of Components”, ICCSC’06-3rd International Conference on Circuits and Systems for Communications, July 6-7 2006, Politehnica University, Bucharest, Romania.

Ulusal Bildirileri

 

1.      Yılmaz, S., Arslan, N., Toker, O., Sedef, H., “Pulsatil Akış sinyalinin AC Pompa ve Oransal Pnömatik Valf Kullanarak Deneysel Olarak Benzetimi ve Karşılaştırılması”, Biyomut 2010, 15. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Antalya, 21-24 Nisan, 2010.

2.      Yılmaz, S., Arslan, N., Toker, O., Sedef H., “Femoral ve Koroner Atardamar MRI Görüntülerinden, Kan Akış Sinyallerinin In Vitro Sistemde Oluşturulması”, Biyomekanik 2010, V. Ulusal Biyomekanik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, 23-25 Eylül, 2010.

 1. E. Öztürk, H. Sedef, “ FPGA Kullanarak 16 Bitlik Mikroişlemci Tasarımı” ELECO 2010 Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu-BURSA, Özet Kitabı Sayfa 15.
 2. S. Yılmaz, O. Toker, N. Arslan, H. Sedef, C. Ulaş, “ PID ve P-Dinamik Değişim Sınırlayıcı (P-DDS) ile Debi Kontrolü, TOK 09 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı-İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, 13-16 Ekim 2009.
 3. I. Kalafat, N. Yıldız, H. Sedef, “Otomatik Park Sistemi” TOK 09 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı-İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, 13-16 Ekim 2009.
 4. F. Sadıç, U. E. Ayten, H.Sedef, “Mikrodenetleyici Temelli Dijital Osiloskop ve Bode Diyagramı Çizici” TOK 09 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı-İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, 13-16 Ekim 2009. 
 5. U. E. Ayten, H. Sedef, “CDBA Gerçeklemesi ve Basamaklı Türden LC Devre Simülasyonu”, ELECO 2004 Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu-BURSA, Sayfa 63-67, 2004.
 6. K. Kayaer, H. Sedef, “Flash Bellekli Mikrodenetleyici İle Düşük Maliyetli Otomasyon Sistemi Uygulaması”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi-İstanbul, Sayfa 291-294, 2003.
 7. H. Sedef, T. Uzun, B. Mutlu, “Bilgisayar ile Seri Haberleşen Mikrodenetleyici Kontrollü Gösterge”, 5. Bilgisayar-Haberleşme Sempozyumu-BURSA, Sayfa 30, 1998.
 8. H. Sedef, C. Acar, S. Alsan, “İkinci Kuşak Akım Taşıyıcıları (CCII) Kullanarak Basamaklı Türden LC Devrelerinin Simülasyonu”, Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi-BURSA, Sayfa 1051, 1995.
 9. H. Sedef, F. Attar, T. Uzun, “Enerji Sistemlerinde Meydana Gelen Harmoniklerin Bir Mikrodenetleyici Kullanılarak İşlenmesi”. Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi-BURSA  Sayfa 806, 1995.
 10. H. Sedef, T. Uzun, S. Alsan, “İleri Mikrodenetleyicili Eğitim Seti Tasarım ve Uygulamaları”, Elektrik Mühendisliği 4. Ulusal Kongresi-İZMİR, Sayfa 802, 1991.
 11. T. Uzun, H. Sedef, R. Albayrak, S. Alsan, “Mikrodenetleyici Temelli Devreler ile Frekans ve Peryot Ölçümü”, Elektrik Mühendisliği 4. Ulusal Kongresi-İZMİR, Sayfa 777, 1991.

Ana sayfa