Ana sayfa

Öğretime Katkıları


 

Aktif Olarak Verdiği Lisans Dersleri

 1. Elektrik Devre Temelleri
 2. Devre ve Sistem Analizi
 3. Devre Laboratuarı
 4. Devre Sentezi
 5. Mikroişlemciler (Beykent Üniv.)
 6. Otomatik Kontrol
 7. Kontrol Sistemleri (Beykent Üniv.)
 8. Mikrodenetleyiciler
 9. Elektronik Devre Tasarımı
 10. Bitirme Tezi/Projesi

 

Aktif Olarak Verdiği Lisans  Üstü Dersleri

 1. Aktif Filtre Sentezi

 

Verebileceği Dersler

 1. Lojik Devreler
 2. Elektronik Devreler
 3. Analog Devreler
 4. İşaret İşleme
 5. Analog Haberleşme

 

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

1.      E. Öztürk, “FPGA ile Mikroişlemci Modellemesi”, YTÜ FBE-EHM, 2010.

2.      E. Yiğiter, “Mobil Keşif Robotu Tasarımı”, YTÜ FBE-EHM, 2009.

3.      O. Çelik, “Mobil Keşif Robotunun Bilgisayar ile Kontrolü”, YTÜ FBE-EHM, 2009.

4.      E. Kurt,  “Geçmeli Taramadan Progresif Taramaya Geçiş Algoritmaları ve Video Kalitesine Etkileri”, YTÜ FBE-EHM, 2006.

5.      U. E. Ayten, “Akım Modlu Analog Filtre Devrelerinin Sentezi”, YTÜ FBE-EHM, 2003.

6.      A. Sülün, “Mikrodenetleyicili ve Anahtarlanmış Kapasiteli Aktif Filtre Devreleri”, YTÜ FBE-EHM, 2003.

7.      K. Kayaer, “ Mikrodenetleyicili Ev Otomasyonu ve Güvenlik Sistemi”, YTÜ FBE-EHM, 2002.

8.      B. Kayın, “CDBA Elemanı Kullanarak Aktif Filtre Sentezinde Yeni Olanaklar”,YTÜ FBE-EHM, 2002.

 

Yönettiği Doktora Tezleri

1.      S. Yılmaz, “Zamana Göre Değişen Akış Kontrollü Sistemlerin Tasarımı ve Gerçeklenmesi”, YTÜ FBE-EHM.

2.      U. E. Ayten, “Yeni Aktif Eleman Yapıları ve Analog Devrelerde Uygulamaları”, YTÜ FBE-EHM, 2009.

3.      M. Sağbaş,  “Akım Taşıyıcı Tabanlı Aktif Elemanlar Kullanılarak Yeni Filtre Yapıları ve Tasarım Yöntemleri”, YTÜ FBE-EHM, 2007.

 

Hakemlikleri

Birçok ulusal sempozyumlar için yaptığı hakemliklerinin yanı sıra, aşağıda belirtilen uluslararası dergiler için de hakemlikleri bulunmaktadır.

1.      Turkish Journal Of Electrical Engineering & Computer Sciences, 2010, 2011

2.      Circuit System and Signal Processing, 2006

3.      IEE Proc. Circuits, Devices & Systems, 2006

4.      IEEE Transactions on Circuits and Systems I, 2006

5.      Computers and Electrical Engineering Journal, 2004

6.      Computers and Electrical Engineering  Journal, 2004

 


Ana sayfa