ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Özgen Ümit Çolak

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Makina Mühendisliği

Yıldız Teknik Üniversitesi

1992

Y. Lisans

Makina Mühendisliği

Yıldız Teknik Üniversitesi

1994

Doktora

Makina Mühendisliği

Renselear Polytechnic Institute, (ABD)

2001

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

"Gerilme Yığılma Faktöründen Çentik Faktörüne Geçiş Önerilerinin Mukayeseli İrdelenmesi"

Danışman: Prof. Dr. Atilla Bozacı

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı:

"Modeling of Ratcheting, Cyclic Non-proportional Loading and Deformation Induced Anisotropy Using Viscoplasticity Theory Based on Overstress"

Danışman: Prof. Dr. Erhard Krempl

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Makine Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi

1993-1996

Ar. Gör.

Renselear Polytechnic Institute (ABD)

1997-1998

2000-2001

Araştırmacı  

University of Maryland, Baltimore County (ABD)

2001-2001

Öğr.Gör. Dr.

Makine Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi

2001-2003

Araştırmacı

Renselear Polytechnic Institute (ABD)

2002 (yaz dönemi)

Yrd. Doç. Dr.

Makine Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi

2003-2005

Doç.Dr.

Makine Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi

2005-2010

Araştırmacı

Renselear Polytechnic Institute (ABD)

2010 yaz dönemi

Prof.Dr.

Makine Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi

2010-

Yönetilen Doktora Tezleri:

Düşünceli N., “Polimerik Malzemelerin Mekanik Davranışlarının Belirlenmesi Ve Modellenmesi”, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.

Asmaz K., “Tek ve İki Eksenli Yüklemelerde Gerinim Yığılmasının (Ratcheting) Modellenmesi”, Yıldız Teknik Üniversitesi (devam ediyor)

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Balaban, H. ‘Spor Ayakkabısının Biyomekanik Esaslara Göre Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi’, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006.

Ertuğ, F. ‘Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Yapısal Analiz ve Optimizasyon’, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006.

Demirhan, Y. ‘Küçük Hidroelektrik Santrallerde Türbin Tasarımı’, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006.

Aydoğan K., ‘Haddeleme Prosesinde Malzeme Karakteristiklerindeki Değişimlerin İncelenmesi Ve Modellenmesi’, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.

Doğan, F., ‘Proton Değişim Membranlı Yakıt Hücrelerinde Polimerik Membranların Modellenmesi’,  Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.

Pay, E., ‘Taşıt Lastiklerinin Tasarım ve Üretim Teknolojileri’, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.

Gündoğdu, E. ‘Polimerik Malzemeler ile Tüketici Elektroniği Ürünleri Tasarımı’, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2011.

Argun, A.’ Civata - Somun Bağlantılarında Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Gerilme Analizi’, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2011.

Yağmur, A. O., ‘Rüzgar Türbini Pervane Göbek Tasarımı’, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2011

Bayrak, O., ‘Grafin-Epoxy Nanokompozit Malzemelerin Nanoindentasyonu’, Yıldız Teknik Üniversitesi, Devam ediyor.

 

Projeler

 

Plastik Malzemelerin Tek Eksenli ve Çok Eksenli Gerilmeler Altında Mekanik Davranışlarının Belirlenmesi, USA Naval Surface Warfare Center tarafından desteklenmiştir, Araştırmacı, 2001.

 

Tübitak Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Projesi, ‘Polimerik Malzemelerin Mekanik Davranışlarının Belirlenmesi ve Viskoelastik - Viskoplastik Teorilerin Geliştirilmesi’, Proje Yürütücüsü, (2005-2009)

 

TÜBİTAK, 1001 Projesi, ‘Hidro-Termal Çevrime Maruz Kalan Proton Değişim Membranlı Yakıt Hücrelerinde Membranın Modellenmesi’, Proje Yürütücüsü, (2009- )

 

SANTEZ, Rüzgar Türbini Pervane Göbeği Tasarımı, Üretimi ve Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi, Yardımcı Araştırmacı, 2009-

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 

Sigma Xi, The Scientific Research Society,  Üye

 

American Society of Mechanical Engineers, Üye

 

Ödüller

Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı, 1992 Yılı mezunları arasında Bölüm üçüncülüğü nedeni ile

 

YÖK Yurtdışı Doktora bursu, 1997-2001.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Yardımcı Doçent kadrosunda 2004 yılında en çok yayın yapan akademisyen (İkincilik ödülü)

 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Doçent kadrosunda 2004-2005 yılında yayınlarına en çok atıf alan akademisyen (Üçüncülük ödülü)

 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Doçent kadrosunda 2005-2006 yılında en çok yayın yapan akademisyen (İkincilik ödülü)

 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Doçent kadrosunda 2006-2007 yılında  en çok yayın  yapan akademisyen (Üçüncülük ödülü)

 

 

İdari Görevler

 

YTÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü, 2009-

 

YTÜ, Makine Mühendisliği, Konstrüksiyon Anabilim Dalı Başkanı, 2010-

 

YTÜ, Makine Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2004-2006

 

YTÜ, Makine Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, 2008-2010

 

YTÜ, İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi, Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008-2010

 

YTÜ, Makine Mühendisliği Bölümü Erasmus Koordinatörü, 2004-2010

 

 

Diğer Görevler

 

TÜBİTAK MAG, Danışma Kurulu Üyeliği, 2009-

 

TÜBİTAK-TEYDEP hakemliği, 2006-

 

TÜBİTAK, 1001 Projeleri Değerlendirme Panellerinde Panelist (Jüri), 2007-

 

BİDEP, Yurt Dışı Araştırma Burs Programları Değerlendirme Panelinde Panelist, 2009

 

TÜBİTAK-TTGV-TÜSİAD 8. Teknoloji Ödülleri Değerlendirme Komitesinde Jüri, 2009

 

Verdiği Dersler

-      Bilgisayar Destekli Teknik Resim

-      Tasarı Geometri ve Teknik Resim

-      Makine Elemanları I

-      Makine Elemanları II

-      Material Selection in Mechanical Engineering (Engineering Mechanics)

-      Finite Element Methods in Engineering Analysis

-      Viskoelastisite (YL)

-      Polimerik Malzemelerle Mekanik Tasarım (YL)

Eserler

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A15. Hassan, T, Colak, O. U. and Clayton, P. ‘Uniaxial Strain and Stress-Controlled Cyclic Responses of Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene: Experiments and Model Simulations’, Journal of Engineering Materials and Technology, Transactions of the ASME, 133, 2, 02010-1-9, 2011.

 

 

A14. Düşünceli, N., Çolak, Ö. Ü. Ve Filiz, Ç. “Determination of Material Parameters of A Viscoplastic Model by Genetic Algorithm”, Materials and Design, 31, 1250-1255, 2010.

 

A13. Çolak, Ö.Ü, “Kinematic hardening rules for modeling uniaxial and multiaxial ratcheting”, Materials and Design, 29:8, 1575-1581, 2008.

 

A12*. Düşünceli, N. ve Çolak, Ö. Ü., “Modelling Effects of Degree of Crystallinity on Mechanical Behavior of Semicrystalline Polymers”, International Journal of Plasticity, 24, 1224-1242, 2008.

 

A11. Düşünceli, N. ve Çolak, Ö. Ü., “The Effects of Manufacturing Techniques on Visco-Elastic And Viscoplastic Behavior of High Density Polyethylene (HDPE)”, Materials and Design,  29:6, 1117-1124, 2008.

 

A10. Düşünceli, N. ve Çolak, Ö. Ü., “High Denstiy Polyethylene (HDPE): Experiments and Modeling”, Mechanics of Time Dependent Materials, 10: 331-345, 2006.

 

A9*. Çolak Ö. ve Düşünceli N., “Modeling viscoelastic and viscoplastic behavior of high density polyethylene (HDPE)”, Journal of Engineering Materials and Technology, Transactions of the ASME, 128, 572-578, 2006.

 

A8*. Çolak, Ö. Ü., “Modeling Deformation Behavior Of Polymers With Viscoplasticity Theory Based On Overstress”, International Journal of Plasticity, 21, 145-160, 2005.

 

A7. Çolak, Ö. Ü. ve Krempl, E., “Modeling of the Monotonic and Cyclic Swift Effects Using Isotropic Finite Viscoplasticity Theory Based on Overstress (FVBO)”, International Journal of Plasticity, 21, 3, 573-588, 2005.

 

A6. Çolak, Ö. Ü., “Modeling of Monotonic and Cyclic Swift Effect Using Anisotropic Finite Viscoplasticity Theory Based on Overstress (AFVBO): Part I – Constitutive Model”, International Journal of Solids and Structures, 41, 5301-5311, 2004.

A5. Çolak, Ö. Ü., “Modeling of Monotonic and Cyclic Swift Effect Using Anisotropic Finite Viscoplasticity Theory Based on Overstress (AFVBO): Part II –Numerical Experiments”, International Journal of Solids and Structures,41, 5313-5325, 2004

A4. Çolak, Ö. Ü., “Viscoplasticity Theory Applied To Proportional And Non-Proportional Cyclic Loading at Small Strains”, International Journal of Plasticity, 20, 8-9, 1387-1401, 2004.

 

A3. Çolak, Ö. Ü., “Modeling of Large Simple Shear Using A Viscoplastic Overstress Model and Classical Plasticity Model with Different Objective Stress Rates", Acta Mechanica, 167, 171-187, 2004.

 

A2. Çolak, Ö. Ü. ve Krempl, E., “Modeling of Uniaxial and Biaxial Ratcheting Behavior of CS 1026 Carbon Steel Using the Simplified Viscoplasticity Theory Based on Overstress (VBO)”, Acta Mechanica, 160, 27-44, 2003.

 

A1. Khan, A., Çolak, Ö. Ü. ve Centala, P. “Compressive Failure Strength and Modes of Woven S2-glass Reinforced Polyester due to Quasi Static and Dynamic Loading”, International Journal of Plasticity, 18, 1337-1357, 2002.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)

basılan bildiriler :

B23. Colak, O. U. and Picu C., ‘ Chracterization of Creep Behavior of Epoxy and Graphene-Epoxy Nancomposite using Nanoindentation’, Multiphase Polymer and Polymer Composites, 7-10 Haziran, Paris, 2011.

B22. Colak, O. Ü., Hassan,T, and Asmaz, K. ‘ Mechanical Characterization and Modeling of Cyclic Behavior of Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE)’, 14th International Conference On Advances  In Materials & Processing Technologies (AMPT),  13-16 Temmuz, İstanbul, 2011.

B21. Colak, O. Ü., Erdonmez, C., Picu, C. ‘ Fabrication of Graphene-Epoxy Nanocomposites and Characterization with Nanoindentation’, 14th International Conference On Advances  In Materials & Processing Technologies (AMPT), 13-16 Temmuz, İstanbul, 2011.

B20. Colak, O. Ü., Acar, Alperen and Ergenekon, E. ‘ Investigation of Hygro-Thermal Cycle Effects on PEM Fuel Cell Membranes’, 14th International Conference On Advances  In Materials & Processing Technologies (AMPT), 13-16 Temmuz, İstanbul, 2011.

B19. Çolak, O. U., Picu, C. and Zandiatashbar, A., ‘Nanoindentation of Graphene-Epoxy nanocomposite’, 4th International Conference          on Polymer Behavior, Lodz, Poland, 20-23 June, 2010.


B18. Çolak, O. U., and Acar, A.,  ‘Modeling of Humidity and Temperature Effects on Uniaxial Tension Behavior of Perfluorosulfonic Acid  (PFSA) Membran nafion 112’, 4th International Conference on Polymer Behavior, Lodz, Poland, 20-23 June, 2010.

 

B17. Doğan, M. F. ve Çolak, Ö. Ü., “Proton Değişim Membran Yakıt Hücrelerinde Kullanılan Polimerik Membranın Deneysel Olarak İncelenmesi”, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (İATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye.

 

B16. Çolak, Ö. Ü., “An Overstress Model For Inelastic Behavior “, 12th International Materials Symposium (IMSP’2008), 131- 137, October 15-17, 2008, Denizli, Turkey.

 

B15. Çolak, Ö. Ü., and T. Hassan, “Cyclic Behavior Of Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) and Modeling”, 36th International Solid Mechanics, 2008, Poland.

 

B14. Düşünceli, N., ve Çolak, Ö.Ü., “İmalat Yöntemlerinin Yüksek Yoğunluklu Polietilen'in (HDPE) Tek Eksenli Çekme Davranışı Üzerindeki Etkisi”, 8. Uluslararası Kırılma Konferansı, 290-301, 7-9 Kasım 2007, İstanbul.

 

B13. Çolak, Ö. Ü., “Kinematic Hardening Rules For Modeling Uniaxial And Multiaxial Ractheting”, ASME Applied Mechanics and Materials Conference, Austin, Texas, ABD, Haziran 3-7, 2007.

 

B12. Dusunceli, N. ve Çolak, Ö.Ü., “Experimental Characterization and Modelling of High Density Polyethylene (HDPE)”, ASME Applied Mechanics and Materials Conference, Austin, Texas, ABD, Haziran 3-7, 2007.

 

B11. Dusunceli, N., ve Çolak, Ö. Ü., “Mühendislik Tasarımına Yönelik Polimerik Malzeme Modelleri”, 12. Uluslar arası Makine Tasarımı ve İmalat Kongresi, 1-12, Kuşadası, Türkiye, Eylül, 5-7, 2006.

 

B10. Çolak, Ö. Ü., “Influences of Objective Stress Rates On The Stress-Strain Behavior In Large Simple Shear”, Proceeding of the 12th International Symposium on Plasticity ,Plasticity, Halifax, Kanada, 2006.

 

B9. Çolak, Ö. Ü. ve Düşünceli N. “Modeling cyclic behavior of high density polyethylene (HDPE)”, ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Kasım 2005, Orlando, Florida.

B8. Çolak, Ö. Ü., “Modeling Creep And Relaxation Behaviors Of Polyphenylene Oxide (PPO) Using A Viscoplasticity Theory”, ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Kasım 2005, Orlando, Florida.

B7. Düşünceli N. ve Çolak Ö. “Yüksek Yoğunluklu Polietilen’in (YYPE) Tek Eksenli Basma Yükleme-Boşaltma Davranışının Modellenmesi”, 7. Uluslar arası Kırılma Konferansı, 533-541, Kocaeli, 2005.

 

B6. Çolak, Ö. Ü. ve Krempl, E., “Modeling of The Swift Effect Using State Variable Theories”, Proceeding of the 10th International Symposium on Plasticity,Plasticity 2003,16-18, Quebec, Kanada, 2003.

B5. Çolak, Ö. Ü., Khan, F. ve Krempl, E., “Modeling the Deformation Behavior Of PPO Using The Viscoplasticity Theory Based On Overstress”, Proceeding of  the 10th International  Symposium on Plasticity, Plasticity 2003, 421-423, Quebec, Kanada, 2003.

 

B4. Çolak, Ö. Ü. ve Krempl, E. “Modeling of Uniaxial and Biaxial Ratcheting”, Proceedings of the 9th International  Symposium on Plasticity, Plasticity 2002, 477-479, Aruba, 2002.

 

B3. Çolak, Ö. Ü. ve Krempl, E., “Deformation Induced Anisotropy and the Modeling of The Swift Effect”, Proceedings of the 9th International Symposium on Plasticity, Plasticity 2002, 310-312, Aruba, 2002.

 

B2. Çolak, Ö. Ü. ve Krempl, E., “Viscoplasticity Theory Based on Overstress Applied to Cyclic Proportional and Non-proportional Loading”, Proceedings of the 8th International  Symposium on Plasticity, Plasticity 2000,333-335, Vancovour, Kanada, 2000.

 

B1. Çolak, Ö. Ü. ve Krempl, E.,"Cyclic Viscoplasticity and Deformation İnduced Anisotropy", Proceedings of the 36th Annual Meeting Society of Engineering Science,TA1-2, Austin, Texas, USA, 1999.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. Bozaci A. ve Çolak, Ö. Ü., "Gerilme Yığılması Faktöründen Çentik Faktörüne Geçiş Önerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İrdelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, ISSN: 1300-2120, 1-10, 1997.

D. Diğer yayınlar : (Kitap)

D1. Bozacı, A., Kosif, İ. ve Çolak, Ö. Ü. "Makina Elemanlarının Projelendirilmesi", Çağlayan Yayınevi, İstanbul, 2001, İkinci Baskı.

 

ATIFLAR

 

Eserlere Science Citation Index'ce taranan dergilerde yapılan atıflar

 

Toplam: 173 atıf (Eylül 2011)

 

A9 Nolu yayın: 68 atıf almıştır (Eylül 2011 itibariyle)

 

A10 nolu yayın:  ‘Journal of Engineering Materials and Technology’ dergisinde, Kasım 2006 da en çok indirilen makaleler sıralamasında (Top 10 Articles) 8. sırada yer almıştır.

 

A13 nolu yayın:  ‘International Journal of Plasiticity’ dergisinde en çok indirilen makaleler sıralamasında (Top 25 Hottiest Articles), Nisan-Haziran 2008 döneminde 1. sırada yer almıştır.