msarslan | ytü | mekatronik | titech

Projeler


Development and Enhancement of a Steering Feel Model for SBW Vehicles
SBW Control of a Super Lightweight Vehicle
Optimal Control of an Underactuated AUV
Actuator Failure Compensation for an AUV


Yüksek lisans konuları

Aşağıdaki konu başlıkları altında açık yüksek lisans pozisyonları bulunmaktadır:

 1. Elektronik direksiyonlu taşıtlarda sürüş hissiyatının matematiksel modelinin geliştirilmesi
  Development and Enhancement of a Steering Feel Model for SBW Vehicles

 2. Süper hafif taşıtlarda elektronik direksiyon ile kontrol
  SBW Control of a Super Lightweight Vehicle

 3. Elektronik direksiyonlu bir taşıtın çarpışmadan kaçınma kontrolünün geliştirilmesi
  Developing obstacle avoidance control schemes for SBW vehicles

 4. Enerji Optimal Kontrol metodunun elektronik direksiyonlu taşıtlarda gürbüzlüğünün incelenmesi
  Robustness of an energy optimal control law in SBW vehicles

 5. Elektronik direksiyonlu bir taşıtın cevap performansının iyileştirilmesi
  Improving the responsiveness of an SBW vehicle

 6. Aktif süspansiyonlu ve elektronik direksiyonlu bir taşıtın cevap performansının iyileştirilmesi
  Improving the responsiveness of an SBW vehicle equipped with active suspension

 7. Elektronik direksiyonlu ve elektronik frenli bir taşıt için kontrol sistemi geliştirilmesi
  Developing a control scheme for SBW + BBW equipped vehicle

 8. Lastik ve yol arasındaki sürtünme katsayısının tespiti için düşük maliyetli bir sistem geliştirilmesi
  Developing a low cost system to estimate the friction coefficient between tire and road surface

 9. Optimal thrust distribution of an AUV with n thrusters + performance improvement under disturbances

 10. Actuator failure compensation for an AUV with n thrusters

 11. Design of a wireless handheld device for spatial measurements