Doğum Tarihi
Doğum Yeri
E-Posta
Telefon
Fax
1953
Dörtyol
mozturk@cevreorman.gov.tr
0312 417 60 00 (258)
0212 261 90 41

EĞİTİM
1995
1989
1985
1983
1976
1971
Prof. Dr. Y.T.Ü. Çevre Müh. Bölümü
Doç. Dr. Y.T.Ü. Çevre Müh. Bölümü
Y. Doç. Dr. Y.T.Ü. Çevre Müh. Bölümü
Dr. Yük.Müh. İ.T.Ü. Çevre Müh. Bölümü
Kim. Yük. Müh. İ.Ü.Kimya Fakültesi
İskenderun Lisesi

MESLEKİ ve ÖĞRETİM TECRÜBESİ

2004-
1994-2002
1989-2002


1995-
1989-1995
1989
1985-1989
1983
1979-1985
1976-1977
Çevre ve Orman Bakanlığı Müşteşar Yardımcısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanı
Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, A.B.D.,Japonya, Güney Kore, Avusturya, Güney Afrika Gibi ülkelerde konferanslara, seminerlere ve fuarlara katılım,Bu ülkelerde çevre sorunları (katı atık, hava kirliliği, su kirlenmesi ve kontrolü) konularında incelemeler
Prof. Dr. Öğretim Üyesi, Y.T.Ü. İnşaat Fak.Çevre Müh. Bölümü
Doç. Dr. Öğretim Üyesi, Y.T.Ü. İnşaat Fak.Çevre Müh. Bölümü
International Course on Anaerobic Wastewater Treatment', İHE, Delf, Hollanda'da kursa Katılım
Yrd. Doç. Dr. Öğretim Üyesi, Y.T.Ü. İnşaat Fak.Çevre Müh. Bölümü
Dr. Müh. İ.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü
Araştırma Görevlisi, İ.T.Ü. Sakarya Mühendislik Fakültesi
İşletme Mühendisi, Çimento Fab. Niğde

İDARİ GÖREVLER

1994-2002
2000-2002
1994-1995
1990-
1994-2002
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanı. Daire Başkanlığı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gayri Sıhhi Müesseseler Kurulu Başkanlığı
Y.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı
Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Y.T.Ü. Çevre Müh. Bölümü
İstanbul Büyükşehir Belediyesine Bağlı Değişik İktisadi Kuruluşlarda (Halk Ekmek A.Ş.,Ulaşım A.Ş., İstaç A.Ş., Ağaç A.Ş., İDO A.Ş.İsbak A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyeliği

TEKNİK DANIŞMANLIK/ÜYELİK

1995-1997
1989-1994
1995-2002
1992-2001

1999
1999-2002
2001
Olimpiyat Köy Komitesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesini adına Teknik Danışman (Belediye Adına)
Yıldız Teknik Üniversitesi adına İstanbul İl Mahalli Çevre Kurulu Üyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesini adına İstanbul İl Mahalli Çevre Kurulu Üyesi
Altıncı beş yıllık Çevre Sektörü çalışmaları kapsamında Hava Kalitesi Yönetimi Çalışma Grubu ve Sekizinci beş yıllık Çevre Sektörü kapsamında Katı Atık Yönetimi çalışma Grubuna Katılım
İstanbul Büyükşehir Belediyesini adına Isı Yalıtım Yönetmeliği hazırlanmasına katılım (revize edilmiş TS-825)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi LPG ve CNG İstasyonları yönetmeliğini hazırlamasına katılım
İstanbul Büyükşehir Belediyesini adına Nairobi'deki (Kenya) Habitat toplantılarına katılım

YAYINLAR

İki Adet ders kitabı, 6 adet uluslar arası makalesi, 40 adet ulusal makalesi, 5 adet uluslararası sempozyum bildirisi, 45 adet ulusal sempozyum bildiri, Ayrıca halkın eğitimine yönelik 15adet makale.
PROJELER

30 üzerinde Y.T.Ü. Döner Sermaye Yönetmeliği çerçevesince çevre projesi yürütücülüğü yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki idari görevi yaptığı sürede
Halicin Temizlenmesi Projesi
İstanbul'un Hava Kirliliğinin Önlenmesi ve İzlenmesi Projeleri
İstanbul'da Katı Atık Yönetimi Projeleri
İstanbul'da Tıbbi Atık Yönetimi Projesi
İstanbul'da Sanayi Tesislerinin Bilgisayar ortamında denetimi ve izlenmesi projesi
Kompost Tesisi (Çöpten Gübre Üretimi) Kurulması Projesi
İstanbul'un Ağaçlandırılması Projesi
İstanbul'da Yeni Park Alanları ve Gül Bahçesi yapımı projeleri
İstanbul'da Kullanılmış Kağıtların ve Pillerin Geri Kazanılması projeleri
Denize Sızan Kullanılmış Yağların Kontrolü Çalışmaları
başta olmak üzere çeşitli çevre projeleri çalışmalarının Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığına bağlı veya ilgili diğer birimlerle koordineli olarak gerçekleştirilmesi