mb

YAYINLARI

 

ULUSLARARASI MAKALE

 

[1]           Bozca M., Muğan A., Temeltaş H., “Decoupled Approach to Integrated Optimum Design of Structures and Robust Control System”.

Structural and Multidisciplinary Optimization, vol. 36, pp. 169-191,

Springer-Verlag, 2007.

 

[2]           Bozca M., “ Influence of core hardness on bending strength of tooth in cylndrical gears under quasistatic loading conditions” .

Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures, vol. 31, pp. 902-910,

Blackwell Publishing, 2008.

 

[3]           Bozca M., Fietkau P., “Empirical model based optimization of gearbox geometric design parameters to reduce rattle noise in an automotive transmission”.

                Mechanism and Machine Theory ,vol. 45, pp.1599-1612,

                Elsevier, 2010.

 

[4]           Bozca M., “Torsional vibration model based optimization of gearbox geometric design parameters to reduce rattle noise in an automotive transmission”.

                Mechanism and Machine Theory, vol. 45, 1583-1598,

                Elsevier, 2010.

 

ULUSLARARASI BİLDİRİ

 

[5]           Bozca M., Muğan A., “Concurrent Optimization of Controlled Structures For Robustness”.

ICCC' 2004   5th International Carpathian Control Conference, pp. 35-44,

                25-28 Mayıs 2004, Zakopane, POLONYA.

 

 

[6]           Bozca M., Muğan A., Temeltaş H., “Integrated Optimization of Structures and LQR Controller”.

 ICCC' 2005 6th International Carpathian Control Conference, pp.225-234,

                23-27 Mayıs 2005, Miskolc, MACARİSTAN.

 

[7]           Bozca M., Cünedioğlu Y., Muğan A., Temeltaş H., “Integrated Optimization of Structures and LQR Control Systems for Reduced Order Models”.

                IFAC' 2005 International Federation of Automatic Control, pp. cd copya,

                4-8 Temmuz 2005, Prag, ÇEK CUMHURİYETİ.

 

[8]           Bozca M., Muğan A., “Structural Optimization of Beam System Under Stress Constraint and Dynamic Behaviour Analysis in Frequency Domain”.

TMT' 2005 9th International Research/Expert Conference, Trends in The Development of Machinery and Associated Technology, pp. 917-920,

                26-30 Eylül 2005, Antalya, TÜRKİYE.

 

[9]           Bozca M., Yalçın E., “Robust Position Control of A Hydraulic Servovalve-Cylinder-Mass

                System”.

TMT' 2005 9th International Research/Expert Conference, Trends in The Development of Machinery and Associated Technology, pp. 567-570,

                26-30 Eylül 2005, Antalya, TÜRKİYE.

 

[10]         Bozca M., “Comparison of Under Lapped and Critically Lapped Hydraulic Spool Valves Performance”.

ICCC’2010 11th International Carpathian Control Conference, pp. 331-334,

                26-29 Mayıs 2010, Eger, MACARİSTAN.

 

 

ULUSAL MAKALE

 

[11]         Bozca M., Muğan A., “Yapı ve LQR kontrol sisteminin birleşik optimum tasarımı”.

                 İ.T.Ü Dergisi,2005, pp. 89-97.

 

 

ULUSAL BİLDİRİ

 

[12]         Bozca M.,“Yolcu Taşıma Araçlarında Yolcunun Matematik Modelinin Lagrange Metodu ile Oluşturulması ve Kinematik Analizi”.

                OTEKON' 2004 Otomotiv Teknolojileri Kongresi, pp. 377-386,

                21-23 Haziran 2004 Bursa, TÜRKİYE.

 

[13]         Bozca M., Cünedioğlu Y., Muğan A., Temeltaş H., “Model Derecesi Düşürülmüş Yapının ve   

                LQR Kontrol Sisteminin Birleşik Optimum Tasarımı”.

                TOK' 2005     Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, pp. 51-58,

                2-3 Haziran 2005, İstanbul, TÜRKİYE.

 

[14]         Bozca M., Muğan A., “Bir Kiriş Sistemin Gerilme Kısıtı Altında Yapısal Optimizasyonu ve

                Frekans Uzayında Dinamik Davranışının Analizi”.

                UMTS' 2005 Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, pp. 461-468,

                9-11 Haziran 2005, Kayseri, TÜRKİYE.

 

[15]         Bozca M., Tahralı N., “Birikimli Hasar Durumunda Öngörülen Ömür Emniyet ve Güvenilirliğe Göre Makina Parçalarının Tasarımı”.

OTEKON' 2008 Otomotiv Teknolojileri Kongresi, pp.523-529,

                01-04 Haziran 2008 Bursa, TÜRKİYE.

 

TEZLER

 

[16]         Bozca M., “Plastik Enjeksiyon Makinalarının Tahrik Sistemlerinin Tasarımı”.

              Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1996.

 

[17]         Bozca M., “Yapıların ve Kontrol Sistemlerinin Birleşik Optimum Tasarımı”.

                Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2005.