DÖKÜMANLAR

Öngerilmeli Beton Ders Notları - Prof. Zekeriya POLAT

Zaman Tanım Alanında Çözüm

(Alıntı: Nuri ÖZHENDEKCİ, 1996, "Yapıların Dinamik Hesabında Spektral Yöntem ve Spektrum Çizimi", Yüksek Lisans Tezi, YTÜ, İstanbul.)

Zaman Tanım Alanında Çözüm (Mod Süperpozisyonu yoluyla)

(Alıntı: Nuri ÖZHENDEKCİ, 2003, "Spektral Analiz Yöntemleri ve Hassasiyet", Doktora Tezi, YTÜ, İstanbul.)

Modal Maksimumların Birleştirilmesi Yoluyla Mod Süperpozisyonu (Spektral Hesap)

(Alıntı: Nuri ÖZHENDEKCİ, 2003, "Spektral Analiz Yöntemleri ve Hassasiyet", Doktora Tezi, YTÜ, İstanbul.)