KİTAP

1.

M.T.Gönüllü: Endüstriyel Kirlenme Kontrolü, Cilt 1, Birsen Yayınevi, 2004.
(içerik için pdf)

 

KİTAPTA BÖLÜM

1.

M.T.Gönüllü: Remediation of Soil and groundwater Oppurtunities in Eastern Europe (Ed.E.A.McBean, J.Balek, B.Clegg), II.12. “Groundwater Contamination in Turkey”, pp.171-184, Kluwer Academic Publishers, ISBN 0-7923-4128-1, 1996.

 

MAKALELER                                               Bildiriler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan:

1. 

M.T.Gönüllü: "Analytical Modelling of Inorganic Contaminants in Leachate", Waste Management & Research, 12, pp.339-350, 1994.

2. 

M.T.Gönüllü: "Analytical Modelling of Organic Contaminants in Leachate", Waste Management & Research, 12, pp.141-150, 1994.

3. 

N.Aral, M.T.Gönüllü, A.Saral: "Estimation of T90 and Bacterial Die-Off Rate Values in the Antalya Bay of Turkey", Journal of Environmental Science & Health, Marcel Deccer, Inc.,Volume A30, Number 10, 1995, pp.2255-2262.

4. 

M.T.Gönüllü, G.J.Farquhar: "Effects of Residual Configuration on the Rate of Trichloroethylene (TCE) Dissolution", Water Science and Technology, V. 30, No. 7, pp.19-22, 1994

5. 

N.Aral, M.T.Gönüllü: "Aeration by Conventional Cascades in Arid Weather", Journal of Environmental Science & Health, Marcel Deccer, Inc., 1994, A29(9), pp.1749-1759

6. 

M.T.Gönüllü: "Modelling Dissolution of An Organic Mixture in the Subsurface", Water Research, Vol. 30, No.3, pp.649-653, 1996.

7. 

M.Schnarr, C.Truax, G.Farquhar, E.Hood, T.Gonullu, B.Stickney: "Laboratory and Controlled Field Experiments Using Potassium Permanganate to Remediate Tricholoroethylene and Percholoroethylene DNAPLs in Porous Media", J. Contaminant Hydrology, V.29, No.3, pp.203-222, 1998.

8. 

Y.Avsar, M.T.Gonullu, E.Arslankaya, U.Kurt: “Outdoor Noise Levels at Yildiz Technical University Istanbul, Turkey”, Canadian Acoustics, Journal of the Canadian Acoustical Association, June 2001 V.29, Number 2, pp.29-36

9. 

M.T.Gonullu, H. Bayhan, Y. Avsar, E. Arslankaya, U. Kurt, I. Tosun, O. Apaydin: “A Study of Organics and Their Alteration in Benthic Sediments of Golden Horn”, Fresenıus Envıronmental Bulletın, 12/2003, pp.1457-1464, 2003.

10. 

İ.Tosun, M.T.Gonullu, A.Günay: “Anaerobic Digestion and Methane Generation Potential of Rose Residue in Batch Reactors”, Journal of Env Sci and Health, Part A- V.39, Issue 4, pp.915-925, 2004.

11. 

Y. Avsar, M.T.Gonullu: “Determination of Safe Distance between Roadway and Buildings to Get Acceptable School Outdoor Noise Level by Using Noise Barriers”, Building and Environment, 40, 1255-1260, 2005. 

12.

Gonullu, M.T., Avsar, Y., Bayhan, H., Sakar, S., Arslankaya, E., Apaydin, O. Kurt U., “Primary Productivity in the Golden Horn”, Environmental Monitoring and Assessment, V.109, pp.57-64., 2005.

13.

Kurt U., Avsar, Y., Gonullu, M.T., “Treatability of Water-Based Paint Wastewater with Fenton Process in Different Reactor Types”, Chemosphere, 64, pp.1536-1540, 2006.

14.

Gonullu, M.T., Avsar, Y., Apaydin, O., Bayhan, H., Kurt U., “Recent Years Status of Sediment Bed of Golden Horn (Istanbul) after Year 1999”, Environmental Monitoring and Assessment, V.121, pp.561-569., 2006.

15.

Apaydin, O., Gonullu, M.T., “Route Optimization for Solid Waste Collection: Trabzon (Turkey) Case Study”, Global NEST Journal, Vol 9, No 1, pp 6-11, 2007.

16.

Kurt U., Apaydın, Ö., Gonullu, M.T., “Reduction of COD in wastewater from an organized tannery industrial region by Electro-Fenton process”, Journal of Hazardous Materials, 143, pp.33-40, 2007.

 

 


Ulusal Dergilerde Yayınlanan:

1. 

M.T.Gönüllü:"İstanbul Katı Atıklarından İnorganik Bileşenlerin Sızması", İ.T.Ü. Dergisi, Cilt 45, Yıl 45, Sayı:5/6, 1987

2. 

M.T.Gönüllü:"Sızıntı Suları Organik Kirletici Özelliklerinin Modellenmesi", İ.T.Ü. Dergisi, Cilt 47, Sayı:1, 1989

3. 

M.T.Gönüllü:"Çöp Depo yerlerinde Can Emniyeti ve Halk Sağlığı İle İlgili Tedbirler", Ekoloji Çevre Dergisi, Sayı:9, 1993

4. 

M.T.Gönüllü:"Sentetik Sızdırmazların Seçimi ve Tasarımında Genel Esaslar", Ekoloji Çevre Dergisi, Sayı 12, 1994

5. 

M.T.Gönüllü, E.Arslankaya:"İstanbul'da Evsel Zararlı Atık Potansiyelinin Araştırılması", Ekoloji Çevre Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 1995, Yıl: 4, Sayı: 16

6. 

M.T.Gönüllü, İ.Aydınol, O.Sevimoğlu, C.Kural:"Dispanser ve Özel Hastanede Oluşan Katı Atık Miktarları", Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, 1996

7. 

M.T.Gönüllü, E.Arslankaya, B.İ.Goncaloğlu, F.İ.Aydınol, G.Kanat, A.Saral, E.Debik:"İstanbul'da Ev Çöplerindeki Geri Kazanılabilir Materyallerin Araştırılması", Ekoloji Çevre Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 1996, Yıl: 5, Sayı: 19

8. 

A.Saygı, E.Zor, H.Baloğlu, İ.Öztek, F.Süngün, M.Gider, D.Özbeyli, M.T.Gönüllü:"Tiner İnhalasyonunun Solunum Sistemine Etkisi (Deneysel Bir Çalışma)", Türkiye Ekopatoloji Dergisi, 3 (1-2): Sayfa 1-5

9. 

E.Pehlivan, A.Berktay, M.T.Gönüllü:"Konya Kenti Evsel Katı Atıklarının Geri Kazanım Potansiyelinin Belirlenmesi", S.Ü.Müh.-Mim.Fak.Derg., c.12, s.1, 1997, Sy 1-8

10. 

İ.Tosun, M.T.Gönüllü, A.Günay: “Gül Posasının Kompostlaştırılmasına Gözenek Malzemesi ve Aşının Etkisi”, YTÜ Dergisi 2003-2, ISSN: 1300-2120, Sayfa 93-102

11. 

M.T.Gönüllü:"Açık Depolama Uygulamalarının Doğurduğu Çevre Problemleri", Çevre Koruma Dergisi, Sayı: 1987/3, Temmuz 1987

12.

M.T.Gönüllü:"Depo Gazından Enerji", Çevre Koruma Dergisi, Sayı: 1987/4, Ekim 1987

13.

M.T.Gönüllü:"Zararlı Atıklar Üzerine Genel Düşünceler", Akabe İş Dünyası Dergisi, Ocak1994

14.

M.T.Gönüllü:"Çöp Toplama ve Taşıma Optimizasyonu", Akabe İş Dünyası  Dergisi, Ekim 1994

15.

M.T.Gönüllü:"Sanayileşme ve Çevre Koruma İlişkileri", Yapı Malzeme ve Teknik, Sayı:1, Nisan-Mayıs 1995

16. 

M.T.Gönüllü:"Makinalar Gürültü de Üretir", Yapı Malzeme ve Teknik, Sayı:3, Ağustos-Eylül 1995.

17. 

M.T.Gönüllü:"Vahşi Çöp Depo Yerlerinin Islahı", Akabe İş Dünyası Dergisi, Nisan 1995

18. 

M.T.Gönüllü, İ.Aydınol:"Pestisit Kullanımı ve Çevre Kirlenmesi", Tarım ve Köy, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı:103, Mayıs-Haziran 1995

19. 

M.T.Gönüllü, E.Arslankaya:"İstanbul Metropolitanında Evsel Zararlı Atık Oluşum Miktarı ve Türlerinin Araştırılması", Çevre ve Mühendis, T.M.M.O.B. Çevre Mühendisleri Odası Yayın Organı, Yıl:4, Sayı:10, 1996

20. 

M.T.Gönüllü: "Çöplerdeki Maddelerin Geri Kazanımı", Yapı Malzeme ve Teknik, Sayı:6, Şubat- Mart 1996

21. 

M.T.Gönüllü:"Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Getirdikleri", Yapı Malzeme ve Teknik, Sayı:8, Haziran-Temmuz 1996

22.

M.T.Gönüllü:"Enerji Kaynaklarına Genel Bakış", Teknik Eleman, Sayı 12,  Temmuz-Ağustos  1996

23.

M.T.Gönüllü:"Çöplerden Madde Geri Kazanımı İle Enerji Tasarrufu", Yapı Malzeme ve Teknik, Sayı:12, Şubat-Mart 1997

24.

M.T.Gönüllü:"Boya Sanayii Atıksuları ve Arıtılması", Yapı Malzeme ve Teknik, Sayı:12, Şubat-Mart 1997

25.

M.T.Gönüllü:"Piller ve Çevre Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi", Yapı Malzeme ve Teknik, Sayı:15, Ağustos 1997

26. 

M.T.Gönüllü:"Pillerin Çevre Açısından Değerlendirilmesi-II: İstanbul'da Pil Tüketimi ve Atık Pil Potansiyelinin Belirlenmesi: Anket Çalışması", Yapı Malzeme ve Teknik, Sayı:19, Aralık 1997

27. 

M.T.Gönüllü:"Gürültü Uygunluğu ve Uygulama (Bölüm 1)", TermoMarket, Sayı:8, 1997

28. 

M.T.Gönüllü:"Gürültü Ölçümü ve Personel Korunması (Bölüm 2)",Termo Market, Sayı:9, 1997

29. 

M.T.Gönüllü: "Kullanılmış İthal Otomobil Gürültüsü", Yapı Malzeme ve Teknik, Sayı:28, syf.112-116, Eylül 1998

30. 

M.T.Gönüllü, M.Ilıcalı, Y.Avşar, H.Özen: "Fatih ve Mecidiyeköy'de Gürültü Tesbiti ve Trafiğin Katkısı", İsfalt-Yol Kültürü, Sayı 3, Ekim 1998, syf.160-165

31. 

M.T.Gönüllü: "Büro Katı Atıkları Oluşumunun Değerlendirilmesi", Mühendis ve Makina, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Haziran 1999, Sayı: 473

32.

M.T.Gönüllü: "Tehlikeli Atık Yönetmeliği'nde Anlaşılmaz Bir Tablo: Ek 11A", Çevre Teknolojisi, Ağustos 2000, Sayı 22, syf.3-5.

33.

İ.Tosun, M.T.Gönüllü, A.Günay: "Gül Posasının Kompostlaştırılmasına Gözenek Malzemesi ve Aşının Etkisi”, Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 2003-2, syf.93-102, ISSN:1300-2120

34.

Y. Avşar, A. Saral, M. T. Gönüllü, E. Arslankaya, U. Kurt, “Neural Network Modelling of Outdoor Noise Levels in a Pilot Area”, Turkish J. Eng. Env. Sci. 28 (2004) , 149-155.

35.

Ö.Apaydın, E.Arslankaya, Y.Avşar, M. T. Gönüllü, “GIS Supported Optimization of Solid Waste Collection in Trabzon”, Sigma, Journal of Engineering and Natural Sciences, Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2004/4, 249-254.

36. 

M. T. Gönüllü, “Atık Lastiklerin Yönetimi 1”, Plastik ve Ambalaj Teknolojisi, Ekim 2006, Sayı: 118, 88-97.

37. 

M. T. Gönüllü, “Atık Lastiklerin Yönetimi 2”, Plastik ve Ambalaj Teknolojisi, Kasım 2006, Sayı: 119, 158-163.

  

 

  

 

 

BİLDİRİLER                                               Makaleler 

Uluslararası Kongre, Sempozyum, Konferans vb. Sunulmuş Bildiriler:

A- Yurtdışında Düzenlenen Konferanslarda

 1.  

M.T.Gönüllü, N.Aral: "The Control of Waste Waters From A Metal Platıng And Finishing Factory In A Densely Residential Area", International Conference on the Recycling of Metals, 13-15 May 1992 Dusseldorf, pp.63-70

 1.  

N.Aral, A.Ekerim, M.T.Gönüllü: "The Recycling and Economic Value of Iron and Other Metals in the Solid Waste of Istanbul", International Conference on the Recycling of Metals, 13-15 May 1992 Dusseldorf, pp 203-208

 1.  

N.Aral, Y.Yüksel, M.T.Gönüllü: "The Effects of Acid Containing Humid Air Onto The Historical Building Stones In Istanbul", FIP'92 Budapest, Complementary Volume, Published by the Hungarian Scientific Society for Building, 1992 Budapest, pp 261-267

 1.  

M.T.Gönüllü, G.J.Farquhar: "Removal of TCE from by Oxidation", Environmental Contamination 5th Conference Proceeding - MorgesSwitzerland, 29 September-1 October 1992

 1.  

N.Aral, M.T.Gönüllü, A.Methnani: "Determination of BOD5 Value In The Al-Shati Region of Libya" Environmental Contamination 5th Conference Proceeding Morges, Switzerland, 29 September-1 October 1992

 1.  

M.T.Gönüllü, A.Baştürk: "The Constituents of Leachates from Seasonal İstanbul Solid Wastes", The Eigthth  International Conference on Solid Waste Management and Secondary Materials, 15- 18 November 1992, Philadelphia, U.S.A.

 1.  

İ.Aydınol, M.T.Gönüllü: "Türkiye'deki Pestisit Kullanımın Değerlendirilmesi",Türk Devletleri Arasında 2. İlmi İşbirliği Konferansı, 27-29 Haziran 1993 Almatı, Kazakistan

 1.  

M.T.Gönüllü: "Farklı Yaşlardaki Atıklardan Sızan Sızıntı Sularının Fizikokimyasal Olarak Arıtılması", Türk Devletleri Arasında 2. İlmi İşbirliği Konferansı, 27-29 Haziran 1993 Almatı, Kazakistan

 1.  

M.T.Gönüllü: "The Potential of Ground Water Pollution in Turkey", Advanced NATO Research Workshop, Karlovy Vary, Çek Cumhuriyeti, 6-10 November 1995. Çağrılı bildiri

 1.  

M.T.Gönüllü, G.J.Farquhar: "Effects of Residual Configuration on the Rate of TCE Dissolution", IAWQ 17th Biennial International Conference, Budapest, Hungary, 24-30 July 1994

 1.  

N.Aral, M.T.Gönüllü "Marmara Denizinin Kirlilik Kaynakları ve Kirleticilerin Karşılaştırılması", Türk Devletleri Arasında 3. İlmi İşbirliği Konferansı, 10-12 Eylül 1996, Ufa, Başkurdistan

 1.  

M.T.Gönüllü, E.Arslankaya, İ.Aydınol: "Recoverable Materials from Domestic Solid Wastes in İstanbul Metropolitan City",The Thirteenth International Conference on Solid Waste Technology and Management, 16-19 November 1997, Philadelphia, U.S.A.

 1.  

E.Arslankaya, M.T.Gönüllü, İ.Aydınol: "The Potential of Household Hazardous Wastes in Metropolitan İstanbul City", The Thirteenth International Conference on Solid WasteTechnology and Management, 16-19 November 1997, Philadelphia, U.S.A

 1.  

M.T.Gönüllü, G.Kanat, E.Arslankaya: "Investigation of Battery Consumption Rates and Affecting Factors in İstanbul", The Fourteenth International Conference on Solid Waste Technology and Management, 1-4 November 1998, Philadelphia, U.S.A.

 

M.T.Gönüllü, İ.Aydınol, E.Arslankaya:  "Searching Mathematical Relationships between Municipal Refuse Generation Rate and Electricity and Water Consumption", The Thirteenth International Conference on Solid Waste Technology and Management, 1-4 November

 

M.T.Gönüllü, E.Arslankaya, Y.Avsar, B.Goncaloglu:  "An Experimental Research on Pyrolysis and Gasification of Scrap Tires", IV.1, 22-25 May 2000  Open Meeting on Combustion, Napoli Italy

 

F.Erturk, M.T.Gönüllü: "Evaluation of Emissions resulting from Power Plant  in the Gebze Industrial Area of Turkey", III.1, 22-25 May2000 Open Meeting on Combustion, Napoli Italy

 

B.Sengun, M.T.Gönüllü, N.Ak, E.Arslankaya, Y.Avsar: "The Effect of Collection on the Operational Problems at the Istanbul's Medical Waste Incineration Plant", IV.2., 22-25 May2000 Open Meeting on Combustion, Napoli Italy

 1.  

Ö.Apaydın, M.T.Gönüllü: “Route optimization for solid waste collection: Trabzon (Turkey) case study”, 9th International Conf. On Environmental Science and Technology (9th CEST), 1-3 Sept. 2005, Rhodes Island, Greece.

 1.  

Ö.Apaydın, M.T.Gönüllü, Y.Avsar: "An Investigation on Outdoor Noise Levels in The Tuzla Shipyards Region in İstanbul”, International Conf. on Environment: Survival and Sustainability, 19-24 February 2007, Lefkoşa-Kuzey Kıbrıs (Nicosia-Northern Cyprus).

 

 

 

B- Yurtiçinde Düzenlenen Uluslararası Konferanslarda

 1.  

M.T.Gönüllü, H.Göknil, İ.Toröz: “Boya Endüstrisi Atık Sularının Fizikokimyasal Tasfiyesi”, Çevre'84-Umwelt'84, Türk-Alman Çevre Müh. Sempozyumu, 11-16 Haziran 1984, İzmir.

 1.  

İ.Toröz, H.Göknil, M.T.Gönüllü: “Tekstil Atık Sularına Ön Tasfiye  İşlemlerinin Uygulanması ve Karşılaşılan Problemler”, Çevre'84-Umwelt'84,  Türk-Alman Çevre Müh. Sempozyumu, 11-16 Haziran 1984, İzmir.

 1.  

M.T.Gönüllü, A.Baştürk: "Katı Atık Depo Yerlerinde Oluşan Sızıntı Suyu  İnorganik Kirletici Özelliklerinin Zamanla Değişiminin Modellenmesi", 7. Türk-Alman Çevre Müh. Sempozyumu'88, 19-21 Eylül 1988, İstanbul.

 1.  

M.T.Gönüllü: "Municipal-Industrial Solid Wastes and the Leachate Problem", Çevre'89-Environment'89, 5. Bilimsel ve Teknik Çevre Kongresi, Adana 1989.

 1.  

M.T.Gönüllü, B.Goncaloğlu, E.Arslankaya: "Çeşitli Atıklar İçin En Uygun Pirolitik İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi", Dördüncü Uluslararası Yanma Sempozyumu, 19-21 Temmuz 1995, Uludağ/ Kirazlıyayla, Bursa

 1.  

M.T.Gönüllü, Y.Avşar, A.Dalcı: "Modern Dökümcülük; Atık Kum Değerlendirme", 1. Uluslararası Döküm ve Çevre Sempozyumu, 25-27 Kasım  1998, Yıldız Teknik Üniversitesi.

 1.  

M.Çalı, M.T.Gönüllü, F.Ertürk: "Dökümhanelerde İç Ortam Hava Kalitesi Ölçütünde Partiküllerin Araştırılması", 1. Uluslararası Döküm ve Çevre Sempozyumu, 25-27 Kasım 1998, Yıldız Teknik Üniversitesi

 1.  

M.T.Gönüllü, Y.Avşar, İ.Yüksek: "Dökümhanelerde Gürültü Problemi", 1. Uluslararası Döküm ve Çevre Sempozyumu, 25-27 Kasım 1998, Yıldız Teknik Üniversitesi.

 1.  

M.Çalı, M.T.Gönüllü, F.Ertürk: "Dökümhanelerde İç Ortam Partikül Miktarlarının Araştırılması", ANKIROS International Foundry Congress, 14-15 Ekim 1999, İstanbul

 1.  

Y.Avşar, M.T.Gönüllü: "Dökümhanelerde Gürültü Kirliliğinin Araştırılması", ANKIROS International Foundry Congress, 14-15 Ekim 1999, İstanbul

 1.  

Y.Avşar, M.T.Gönüllü: "A Map Preparation for Outdoor Noises of Educational Buildings in Fatih District of Istanbul", 69-76, Int. Symp. on Noise Control & Acoustics for Educational Buildings, 24-25 May 2000, Yildiz Technical University, Istanbul

 1.  

M.T.Gönüllü, M.Çalı, Y.Avşar, E.Arslankaya: “Döküm Tesislerinde İç Ortam Kalitesi Ölçütü Olarak Inhalable ve Respirable Tozların Tespiti”, Ankiros 2001, II. Uluslararası Döküm Kongresi, 22-24 Mart 2001, İstanbul.

 1.  

U.Kurt, M.T.Gönüllü, Y.Avşar, E.Arslankaya: “Research on Treatability of Young Landfill Leachates by Fenton’s Reaction”, ISWA 2002 World Environmental Congress&Exhibition, 8-12 July 2002, İstanbul., pp-901-908

 1.  

Ö.Apaydın, A.Kalender, M.T.Gönüllü, “Assessment of Sociologicals Aspect of Separate Collection of Household Solid Waste in Trabzon (Turkey)”, ISWA 2002 World Environmental Congress&Exhibition, 8-12 July 2002, İstanbul., pp-2955-2960

 1.  

İ.Tosun, M.T.Gönüllü, A. Günay: “Anaerobic Digestion of Residues from Rose Oil Production”, ISWA 2002 World Environmental Congress&Exhibition, 8-12 July 2002, İstanbul., pp-703-710

 1.  

M.Beyhan, M.T.Gönüllü, “Fluoride Adsorption onto Waste Alum Sludge from Water Treatment Plants”, 12th Int. Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Oct. 4-8, 2003, Antalya.

 1.  

İ.Tosun, M.T.Gönüllü, “Investigation for Quality Parameters of Compost from Rose Residue and MSW”, 12th Int. Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Oct. 4-8, 2003, Antalya.

 1.  

Ö.Apaydın, E.Arslankaya, Y.Avşar, M.T.Gönüllü, “GIS Supported Stochastic Optimization of Solid Waste Collection in Trabzon (Turkey)”, 12th Int. Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Oct. 4-8, 2003, Antalya.

 1.  

M.T.Gönüllü, “Year 2003 Status in Primary Productivity of Golden Horn”, 12th Int. Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Oct. 4-8, 2003, Antalya.

 1.  

E. Arslankaya, İ.Tosun, M.T.Gönüllü, “Kinetic Analysis of Composting of Rose Residue Temperature and Reaction Rates”, 12th Int. Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Oct. 4-8, 2003, Antalya.

 1.  

U.Kurt, M.T.Gönüllü, Y.Avsar, “Treatability by Fenton Oxidation of Water Based Paint Wastewater in Packed Columns and Mixing Reactors”, 12th Int. Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Oct. 4-8, 2003, Antalya.

 1.  

U.Kurt, Ö.Apaydın, M.T.Gönüllü: “A Research on Treatability of Leather Industry Wastewater by Electro-Fenton Process”, IULTCS II. Eurocongress, Innovation and New Technologies fort he Future of Global Leather Industry, May, 24th - 27th 2006, İstanbul.

 

 

 

Ulusal Kongre, Sempozyum, Konferans vb. Hakemli Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler:

 1.  

M.T.Gönüllü, H.Göknil, İ.Toröz:”Boya Endüstrisi Kullanılmış Sularının Tasfiyesi”, Çevre 83  II. Ulusal Çevre Mühendisliği Sempozyumu 1-5 Haziran 1983 İzmir

 1.  

İ.Toröz, H.Göknil, M.T.Gönüllü: “Yünlü Tekstil Atık Sularının Değerlendirilmesi ve Tasfiye İmkanlarının Araştırılması”, Çevre 83  II. Ulusal Çevre Mühendisliği Sempozyumu 1-5 Haziran 1983 İzmir

 1.  

M.T.Gönüllü, A.Baştürk, H.A.San:”Sızıntı Suyu Problemi Bakımından İstanbul Katı Atık Depo Yerlerinin İncelenmesi”,  Çevre'86  Sempozyumu,  2-5 Haziran 1986, İzmir

 1.  

M.T.Gönüllü, A.Baştürk, H.A.San:"Sızıntı Sularının Uzaklaştırılması İmkanları ve Arıtılabilirliği", Çevre'86  Sempozyumu, 2-5   Haziran 1986, İzmir

 1.  

M.T.Gönüllü, A.Baştürk, A.Samsunlu:"Açık Katı Atık Depolama Yerlerinde Oluşan Sızıntı Sularının Yeraltısularını Kirletmesi", Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Hidrojeoloji Sempozyumu, 28-29 Eylül 1987, Ankara

 1.  

M.T.Gönüllü, A.Baştürk:"Katı Atıklardaki Organik Maddelerin Sızması", Çevre'87 Sempozyumu, VI. İzmir  Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 1987, İzmir

 1.  

A.Baştürk, M.T.Gönüllü:"Evsel ve Endüstriyel Katı Atıkların Düşündürdükleri", İnsan ve Çevre Sempozyumu Bildirileri Kitabı, İnsanlığa Hizmet Vakfı Yayınları No:3, 1992

 1.  

M.T.Gönüllü, N.Vardar:”Organik Bileşiklerin Yeraltında Taşınımında Etkili Olan Parametreler”, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi ve Öncelikleri  Sempozyumu Boğaziçi Üniversitesi, 21-22 Mayıs1991 Istanbul

 1.  

M.T.Gönüllü, A.Demir:"Zararlı Organik Bileşiklerin Abiyotik ve Biyotik Dönüşümleri", Türkiye’de Çevre Kirlenmesi ve Öncelikleri  Sempozyumu Boğaziçi Üniversitesi, 21-22 Mayıs1991-Istanbul

 1.  

M.T.Gönüllü, B.İ.Goncaloğlu: "Gözenekli Ortam Arındırılması", Göller Bölgesi Tatlı Su Kaynaklarının Korunması ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 3-5 Haziran 1991, Isparta

 1.  

M.T.Gönüllü, B.İ.Goncaloğlu: "Hastahane Atıklarının Bertarafı", İTÜ 3.Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu, 7-9 Eylül 1992, İstanbul

 1.  

M.T.Gönüllü, B.İ.Goncaloğlu: "Atıklardan Temiz Enerji ve Madde Kazanımında Piroliz Yöntemi", Enerji ve Çevre Sempozyumu, 13-15 Nisan 1994, Mersin

 1.  

M.T.Gönüllü, "Zararlı Atıklar (ZA) ve Gelecekteki Dünya", Çevre Sempozyumu'94, 6 Haziran 1994, Konya. (Çağrılı bildiri)

 1.  

M.T.Gönüllü, N.Aral, A.Saral: "Antalya Denize Deşarj Sisteminin Tasarımı İçin Oşinografik Çalışmalar", img'95, İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler, İkinci Teknik Kongre Bildirler Kitabı, 18-20 Eylül 1995, İstanbul

 1.  

N.Aral, M.T.Gönüllü, A.Saral: "Marmara Denizinin 1993-1994 Yıllarındaki Kirlilik Durumu", img'95, İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler, İkinci Teknik Kongre Bildirler Kitabı, 18-20 Eylül 1995, İstanbul

 1.  

M.T.Gönüllü: "Elektrik ve Su Tüketimi İle Evsel Çöp Oluşumu Arasında Matematiksel Bir İlişkinin Aranması", 18-20 Eylül 1995, Çevre Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum

 1.  

E.Pehlivan, M.T.Gönüllü : "Konya Metropolü Evsel Katı Atıklarının Kaynağında Ayırma Yöntemiyle Geri Kazanılabilir Madde Potansiyelinin Araştırılması", 18-20 Eylül 1995, Çevre Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum

 1.  

M.T.Gönüllü, E.Arslankaya, B.Köker: "İstanbul'da Evsel Zararlı Atık Potansiyelinin Araştırılması", 18-20 Eylül 1995, Çevre Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum

 1.  

İ.Aydınol, M.T.Gönüllü: "Marmara Denizi Üstündeki Petrol Taşımacılığı Trafiğinin Doğurduğu Kirliliğin Araştırılması", I. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, 24-26 Haziran 1996, Bursa.

 1.  

E.Arslankaya, M.T.Gönüllü: "Atıklardan Madde Geri Kazanımında Sosyal ve Teknik Yaklaşımlar", I. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, 24-26 Haziran 1996, Bursa.

 1.  

E. Debik, M.T.Gönüllü:"Malzemelerin Geri Dönüşümünden Elde Edilen Birim Enerji Tasarruflarının Mukayesesi", I. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, 24-26 Haziran 1996, Bursa.

 1.  

A.Saral, M.T.Gönüllü:"Çeşitli Atıklar Üzerinde Uygulanan Değişik Termal Çevrim Prosesleri ve Bu Proseslerin Verimlilik Mukayesesi", I. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, 24-26 Haziran 1996, Bursa.

 1.  

M.T.Gönüllü, İ.Aydınol:"Türkiyede Yeraltısuyu Kirliliği Potansiyelinin Araştırılması", GAP 1. Mühendislik Kongresi, 29 Mayıs-1 Haziran 1996, Şanlıurfa.

 1.  

E.Arslankaya, M.T.Gönüllü: "Evsel Zararlı Atıkların Toplanmasında Öncelikler", Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu II, 22-23 Mayıs 1997 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze, Kocaeli.

 1.  

E.Arslankaya, E.Debik, M.T.Gönüllü: "Bir Çöp Lizimetresinden Toksik Bileşiklerin (Fenol, Krom ve Bakır)Sızmasının İncelenmesi", Türkiyede Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu II,  22-23 Mayıs 1997 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze, Kocaeli.

 1.  

M.T.Gönüllü: "Büro Katı Atıklarının Oluşumunun ve Değerlendirilmesinin Araştırılması", 1. Çevre ve Enerji Kongresi", 14-15 Nisan 1997, Antalya

 1.  

M.T.Gönüllü: Gürültü İle Savaşım Sempozyumu, Panelist olarak, 5 Haziran 1997, Yıldız Teknik Üniversitesi.

 1.  

İ.Aydınol, M.T.Gönüllü: "Petrol Taşımacılığı ve Deniz Kirlenmesi", Deniz, Çevre, Enerji 2. Karamürsel Denizcilik Sempozyumu, 30 Haziran-4 Temmuz 1997, Karamürsel, Kocaeli.

 1.  

Y.Avşar, M.T.Gönüllü: "Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsü ve Civarının Gürültü Haritasının Çıkarılması", GAP  2. Mühendislik Kongresi, 7-10 Mayıs 1998, Şanlıurfa.

 1.  

M.Çalı, M.T.Gönüllü: "Türkiye'de Pestisit Kullanımı", GAP 2. Mühendislik Kongresi, 7-10 Mayıs 1998, Şanlıurfa.

 1.  

Y.Avşar, M.T.Gönüllü: "Mecidiyeköy Bölgesi Gürültü Düzeyi ve Gürültü Haritasının Çıkarılması", Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu'99, 17-19 Şubat 1999, İstanbul, Cilt 2

 1.  

M.T.Gönüllü: "Patlama Riski Açısından Çöp Depo Yerleri", Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu'99, 17-19 Şubat 1999, İstanbul, Cilt 3

 1.  

M.T.Gönüllü: "Bir Öğrenci Yurdu Katı Atıklarının Araştırılması", Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu'99, 17-19 Şubat 1999, İstanbul, Cilt 3.

 1.  

E.Debik, M.T.Gönüllü: "Atıklardan Bioetanol (Yakıt Alkolü) Elde Edilmesi", Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu'99, 17-19 Şubat 1999, İstanbul, Cilt 3.

 1.  

M.T.Gönüllü, B.İ.Goncaloğlu, E.Arslankaya: "Hurda Lastiklerin Pirolizi İçin İşletme Parametrelerinin Araştırılması", Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu'99, 17-19 Şubat 1999, İstanbul, Cilt 3.

 1.  

E.Arslankaya, M.T.Gönüllü, : "İstanbul'da Evsel Zararlı Atıkların Yönetim Seçenekleri", Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, 18-19 Kasım 1999, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, syf.875-882.

 1.  

Y.Avşar, E.Arslankaya, M.T.Gönüllü,  "Barbaros Bulvarı Gürültü Düzeyi Tesbit Çalışması", Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, 18-19  Kasım 1999, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, syf.1009-1015.

 1.  

M.T.Gönüllü, M.Çalı, E.Arslankaya, Osman Çakmak: "Türkiye'de Pestisit Tüketimi ve çevre Sorunları", Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, 18-19 Kasım 1999, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, syf.748-756.

 1.  

M.T.Gönüllü, M.Beyhan, "Isparta Evsel ve Ticari Atıklarındaki Geri Kazanılabilir Maddeler", GAP 2000 Semp.,16-18 Ekim 2000.

 1.  

M.T.Gönüllü, F.İ.Aydınol, "Ev Kaynaklı Ecza Atıklarının Potansiyelinin Araştırılması" GAP 2000 Semp. ,16-18 Ekim 2000.

 1.  

Y.Avşar, M.T.Gönüllü, "İstanbul İli Örneğinde Bazı Okullarda İç ve Dış Ortam Gürültülerinin Eğitim Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi", GAP 2000 Semp. ,16-18 Ekim 2000.

 1.  

E.Pehlivan, M.T.Gönüllü. A.Berktay: “Katı Atıkların Geri Kazanılmasında Anket ve Pilot Bölge Uygulamalarının Halkın Katılımana Etkisinin Araştırılması”, Ulusal Sanayi-Çevre Sempozyumu ve Sergisi, 25-27 Nisan 2001, Mersin.

 1.  

U.Kurt, M.T.Gönüllü: “Sızıntı Sularının Fenton Reaksiyonu İle Arıtılabilirliğinin Araştırılması”, UKAK 2001, 1. Ulusal Katı Atık Kongresi, 18-21 Nisan 2001, İzmir.

 1.  

M.T.Gönüllü v.d. “Mart 2001 İtibariyle Haliç Çamurunun Kirletici Özellikleri”, Haliç 2001 Sempozyumu, 3-4 mayıs 2001, İstanbul.

 1.  

H.Bayhan, M.T.Gönüllü: “Liman Ekosistemleri ve kalite İzleme Programlarının Hukuki Açıdan irdelenmesi”, Türkiye Kıyıları 01, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları III.Ulusal Konferensı, 26-29 Haziran 2001, İstanbul.

 1.  

M.T.Gönüllü, H.Bayhan, Y.Avşar, E.Arslankaya: “YTÜ Şevket Sabancı Kütüphane Binası İç Ortam Havasındaki Partiküllerin İncelenmesi”, 4. GAP Mühendislik Kongresi, 6-8 Haziran 2002 Şanlıurfa.

 1.  

M.T.Gönüllü, Y.Avşar, E.Arslankaya, Ö.Apaydın: “Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Hazırlığındaki bir Aydınlatma Elemanları Tesisinde İç Ortam Kirlenmesi Düzeltme Çalışmaları”, 4. GAP Mühendislik Kongresi, 6-8 Haziran 2002 Şanlıurfa.

 1.  

M.T.Gönüllü, Y.Avşar, E.Arslankaya, İ.Tosun: “Değişik Endüstri Birimlerinde Oluşan Gürültülerin Araştırılması ve İşitme Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi”, 4. GAP Mühendislik Kongresi, 6-8 Haziran 2002 Şanlıurfa.

 1.  

İ.Tosun, M.T.Gönüllü, E.Arslankaya: “Gülyağı Sanayi Proses Atıkları Özelliklerinin Belirlenmesi”, I. Ulusal Çevre Sorunları Sempozyumu, 16-18 Ekim 2002, Erzurum.

 1.  

E.Arslankaya, Y.Avşar, İ.Tosun, M.T.Gönüllü: “Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli Metal İşleri Tesislerinde Endüstriyel Atıkların Araştırılması”, I. Ulusal Çevre Sorunları Sempozyumu, 16-18 Ekim 2002, Erzurum.

 1.  

İ.Tosun, M.T.Gönüllü, Y.Avşar: “Gül Posası Kompostunda Kalite Parametrelerinin Araştırılması”, UKAK 2003, 2. Ulusal Katı Atık Kongresi, 7-9 Mayıs 2003, İzmir.

 1.  

M.Beyhan, M.T.Gönüllü: “Atık Çamurların ve Doğal Materyallerin Florür İyonu Gideriminde Kullanılabilirliği”, 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 02-04 Haziran 2004, İstanbul.

 1.  

M.T.Gönüllü: “Atık Lastiklerin Yönetimi”, Katı Atık Geri Dönüşüm Teknolojileri Semineri, 9 Haziran 2004, İstanbul Sanayi Odası.

 1.  

Ö.Apaydın, M.T.Gönüllü: “Trabzon Kenti’nde Katı Atık Toplama İşlemi Güzergah Optimizasyonu”,  3. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilişim Günleri, 6-9 Ekim 2004, Fatih Üniversitesi, İstanbul, Bildiri Özetleri Kitabı, Syf. 124.

 1.  

M.Beyhan, M.T.Gönüllü: “İçme Suyu Arıtma Tesisi Atık Alüm Çamurlarının Florür İyonu Gideriminde Değerlendirilmesi, AÇS 2005, I. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu, 23-25 Mart 2005, İzmir. 415-424.

 1.  

Ö.Apaydın, M.T.Gönüllü: “Trabzon Kenti’nde Katı Atık Toplama İşleminin İyileştirilmesi Üzerine Bir Araştırma”, UKAK 2005, III. Ulusal Katı atık kongresi, 25-27 Mayıs 2005, İzmir, Syf. 10-19.

 1.  

K.B.Varınca, M.T.Gönüllü: “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının Çevresel Olumlu Etkileri”, VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2006, 25-27 Mayıs 2006, Isparta.

 1.  

K.B.Varınca, Y.Avşar, O.Kurt, M.T.Gönüllü: “Kurşun İçerikli Akü Tesisi Arıtma Çamurlarının Çimento ile Katılaştırılmasının Araştırılması”, 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 07-09 Haziran 2006, İstanbul.

 1.  

M.T.Gönüllü: “Adıyaman’da Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri”,  Doğu ve Batı Medeniyetleri Kavşağında Adıyaman Sempozyumu, 08-09 Eylül 2006, Adıyaman.