Doç.Dr.Halil ERKAYA

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

 ÖZGEÇMİŞ

HALİL ERKAYA, "Mühendislik Yapılarındaki Deformasyonların Jeodezik Yöntemlerle Saptanması ve Bir Model Üzerinde Uygulanması", 1987-YTÜ (Doktora Tezi)

 

HALİL  ERKAYA, “Serbest  İstasyon Hesabı”, Harita  Ve  Kadastro  Mühendisliği  Dergisi.  Sayı: 69,  1991.

 

HALİL  ERKAYA, “5. Harita  Kurultayı  Ve  Düşündürdükleri”,  HKMO  İstanbul  Bülteni. Sayı:44,  Mart 1995.

 

TURGUT UZEL; FAHRİ KARTAL; ENGİN GÜLAL; HALİL ERKAYA; GÜRSEL HOŞBAŞ, “GPS/GLONASS  İkili  Sistemi”  TMMOB  Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi. Sayı: 85, 1998.

 

HALİL  ERKAYA,  “Mühendislik Ve Mimarlık Eğitimi  Üzerine”,  Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi. Sayı: 86, 1999.

 

HALİL  ERKAYA, “Köprülerde Deformasyon  Ölçmeleri”, Prof. Burhan Tansuğ Fotogrametri  Ve  Jeodezi  Sempozyumu.  8-9  Ekim  1987  İstanbul, Sayfa:391-398.

 

DERYA MAKTAV;  HALİL ERKAYA, “Türkiye’de Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği         Eğitiminin Genel Bir  Değerlendirmesi”,  4. Harita Kurultayı, 1-4 Şubat 1993  Ankara, Sayfa: 150-162.

 

HALİL  ERKAYA, “Total  Station İle  Poligon  Noktalarının Yüksekliklerinin Belirlenmesi”, Prof.     Dr. H. Wolf  Jeodezi  Sempozyumu. 3-5 Kasım 1993 İstanbul, Sayfa:376-390.  

 

HALİL  ERKAYA, “Jeodezi  ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretimi  İçin  Bir  Ders Planı  Örneği”,   6. Harita  Kurultayı. 03-07 Mart  1997 Ankara, Sayfa: 321-331.

 

HALİL  ERKAYA, “Mühendislik Ve Mimarlık Eğitimi  Üzerine”, 1997 Eskişehir  Yerel Demokrasi Kurultayı. 4 Ekim  1997  Eskişehir.

 

ZERRİN DEMİREL; RASİM DENİZ; HALİL ERKAYA; CEVAT İNAL; AHMET YAŞAYAN, “Yüksek lisans Öğretimi”, Harita Mühendisliğinde 50 Yıl Eğitim Sempozyumu. 2-3 Aralık 1999

 

HALİL ERKAYA; R. GÜRSEL HOŞBAŞ; V. ENGİN GÜLAL, “Tarihi Yapılarda Deformasyon Ölçmeleri”, Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu. 16-18 Ekim 2002 Konya, Sayfa: 255-265.

 

HALİL ERKAYA; ENGİN GÜLAL; ORHAN BAYKAL; REHA METİN ALKAN; GÜRSEL HOŞBAŞ; EROL YAVUZ; SEYFULLAH DEMİRKAYA; M. ZEKİ COŞKUN; HASAN ŞİMŞEK: “Mühendislik Ölçmeleri Uygulamaları ve Ülkemizdeki Sorunları”,  9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 31 Mart - 4 Nisan 2003 Ankara, Sayfa: 419-426.

 

ÖMER AYDIN, HALİL ERKAYA; GÜRSEL HOŞBAŞ; ENGİN GÜLAL; METİN SOYCAN,  HASAN PALA, BÜNYAMİN İLTER, “Fatih Camisi’nde Deformasyon Ölçmeleriı”, 1. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 30-31 Ekim 2003 İstanbul

 

ENGİN GÜLAL; HALİL ERKAYA; GÜRSEL HOŞBAŞ,  “Toprak Dolgu Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri Alibey Barajı Örneği (1996-2003)”, 1. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 30-31 Ekim 2003 İstanbul.

 

GÜRSEL HOŞBAŞ; HALİL ERKAYA; ENGİN GÜLAL,  “Baraj Deformasyonlarının Üç Boyutlu Geometrik Modellerle İrdelenmesi”, 1. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 30-31 Ekim 2003 İstanbul.

 

GÖKNİL GÜLER; HALİL ERKAYA, “Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Projesi Üzerine Görüşler” 1. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 30-31 Ekim 2003 İstanbul.

 

Gülal E., Erkaya H., Hoşbaş R.G., Şimşek H., “Barajların jeodezik Yöntemlerle Kontrolü”, 1. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik santralar Sempozyumu, DSİ genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı, Ankara, 01-03 Haziran 2004.

 

Erkaya H., Hoşbaş R.G., Gülal E., Ersoy N., “Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri”, 1. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik santralar Sempozyumu, DSİ genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı, Ankara, 01-03 Haziran 2004.

 

Hoşbaş R.G., Erkaya H., Gülal V.E., Torun M., Pala H., İlter B., “Pabuçdere Barajı’nda Deformasyon Ölçmeleri”, 1. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik santralar Sempozyumu, DSİ genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı, Ankara, 01-03 Haziran 2004.

 

Erdoğan, H., Akpınar, B., Poyraz, F., Erkaya, H., Vertıcal Deformatıon Measurement Around Dolmabahce Palace, International Symposium “modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields” ,04 – 05 November 2004, Sofia

 

ÖMER AYDIN, HALİL ERKAYA,  R. GÜRSEL HOŞBAŞ, N. ONUR AYKUT, “Hidrografik Ölçmelerde Standartların Önemi”, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve teknik Kurultayı, 28 Mart-1 Nisan 2005, Ankara.

 

P. ULUIŞIK, H.ERKAYA, R.G. HOŞBAŞ, M.SOYCAN, B. AKPINAR, N.O.AYKUT, F. POYRAZ, “Yüksek Binaların Hareketinin GPS ile İzlenmesi.” 2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 23-25 Kasım 2005 İstanbul.

 

S. DEMİR, H. ERKAYA,  R.G. HOŞBAŞ,  “Çelik Yapılarda Dış Cephe Giydirmeye Yönelik Rölöve Çalışmaları”.  2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 23-25 Kasım 2005 İstanbul.

 

B. AN, H. ERKAYA, “Açık İşletme Projelerinde Jeodezik Çalışmalar”.  2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 23-25 Kasım 2005 İstanbul.

 

S: DEMİRKAYA, R. G. HOŞBAŞ, H. ERKAYA,  “Hannover Yaklaşımı ile Geometrik Analiz Sürecine Bir Kısa Yol Önerisi”. 2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 23-25 Kasım 2005 İstanbul.

 

“Açıklamalı- Örneklemeli Büyük  Ölçekli Haritaların  Yapım yönetmeliği” (Grup çalışması). 1. Baskı: 1989,  2. Baskı: 1992,  Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 3. Baskı: 1995, 4. Baskı:1997, 5.Baskı:1998, 6. Baskı:1999 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası.

 

VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu, “İnsangücü Planlaması” Alt Komisyon Raporu, 2000 (Raportör. 7 kişilik çalışma grubunca hazırlandı).

 

VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu, “Yönetimin Yeniden Yapılandırılması” Alt Komisyon Raporu, 2000 ( 14 kişilik çalışma grubunca hazırlandı).

 

BASILMAMIŞ DERS NOTLARI

 HALİL ERKAYA, “Hidrografik Ölçmeler” Ders Notları. 1995 – İstanbul.

HALİL ERKAYA, “İleri Hidrografik Ölçmeler” Ders Notları. 1995 – İstanbul.

HALİL ERKAYA, R. GÜRSEL HOŞBAŞ, “Hidrografik Ölçmeler” 1998 – İstanbul.

HALİL ERKAYA “Topografya”  Ders Notları. 2000 – İstanbul.

R. GÜRSEL HOŞBAŞ, HALİL ERKAYA, “Konum Ölçmeleri” Ders Notları. 2006 – İstanbul.

HALİL ERKAYA, “Yükseklik Ölçmeleri”, Ders Notları. 2006 – İstanbul

 YAYINLAR
ETKİNLİKLER
ÇALIŞMALAR
İDARİ GÖREVLER
DERSLER
İLGİ ALANLARI
DUYURULAR
FOTOĞRAFLAR
ANA SAYFA