Doç.Dr. Bilge DORAN  

 

Yıldız Teknik Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapı Anabilim Dalı

Davutpaşa Kampüsü

34210 Esenler-İstanbul

Tel: (0212) 383 52 06

Faks: (0212) 383 51 33

E-mail: doran@yildiz.edu.tr

 

English

Ana Sayfa
Ders Notları
Duyurular
     Özgeçmiş      
   

Öğrenim Durumu

   
   

İlk Ögretim

Mehmet Karamancı İlkokulu, İst.

   1976-1981

   

Orta Ögretim

Özel Doguş Lisesi, İst.
Özel Marmara Lisesi, İst.
   1981-1984
   1984-1987
    Lisans Y.Ü Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisligi Bölümü, İst.

   1987-1991

   

Lisansüstü

Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dali Yapı Bilim Dalı

   1991-1993

    Doktora Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dali Yapı Bilim Dalı

   1993-2001

    Görevler    
   

Arastirma Görevlisi

Yıldız Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisligi Bölümü Yapı Anabilim Dalı

   1991-2001

   

Aras.Gör.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisligi Bölümü Yapı Anabilim Dalı

   2001-2002

   

Ögr.Gör.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisligi Bölümü Yapı Anabilim Dalı

   2002-2005

   

Yrd.Doç.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisligi Bölümü Yapı Anabilim Dalı

   2005-2011

   

Doç.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisligi Bölümü Yapı Anabilim Dalı

   2011-

    Tezler    
   

Lisansüstü Tezi

 

“Eğik Eğilme ve Eksenel Kuvvet Etkisindeki Simetrik Donatili Dikdörtgen Kesitli Betonarme Kolonların Tasıma Gücüne Göre Hesabı” Y.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, 104 s, İstanbul.

   1993
   

Doktora Tezi

“Boşluklu Perdelerin Elastik-Plastik Analizi” Y.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, 147 s, Istanbul.

   2001
   

Komisyon Üyelikleri/İdari Görevleri

   
   

Kalite çalışma komisyonu üyeliği

Y.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü

   2004-2006

   

Bölüm Başkan Yardımcılığı

Y.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü

   2008-2011

   

Stratejik Planlama ve İzleme Üst Kurulu

Y.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü

   2011-

   

Öğrenci, İdari ve Akademik Personel İletişim Komisyonu (Başkan)

Y.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü

   2011-

   

Kitap ve Ders Notları

   
   

Ders Notu

Göğüş, İ., Doran, B., “Yapi Statiği 1”    1998
   

Ders Notu

Doran, B., “Sap90 Yapı Analiz Programına Giriş”    1998
   

Kitap

Doran, B., Alacalı S. N. “Yapısal Analiz Programı Sap2000 Bilgi Kullanımı ve Aktarımı” Birsen Yayınevi, 188 s.    2004
   

Kitap

Doran, B., "Yapı Sistemlerinin Matris Yöntemlerle Hesabı",YTÜ, Basım-Yayın Merkz., 118s.    2011
   

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 
   

Alacalı, S., Doran, B., “The Effects of Confinement and Strain Hardening on the Performance and

Design of Short Circular Columns”, The West Indian Journal of Engineering, 27(2), 72-82 (2004).

   

Doran, B., “Elastic-Plastic Analysis Of R/C Coupled Shear Walls : The Equivalent Stiffness Ratio of

The Tie Elements”, Indian Institute of Science, 83, 87-94 (2004).

   

Köksal, H.O., Doran, B., Özsoy, A.E., and Alacalı, N.S., “Nonlinear modeling of concentrically loaded reinforced

blockwork masonry columns,” Canadian Journal of Civil Engineering, 31, 1012-1023 (2004).

   

Koksal, H.O, Doran, B., and Turgay, T., “A practical approach for modelling FRP wrapped concrete columns,”

Construction and Building Materials 23(3), 1429–1437 (2009).

   

Doran, B., “Numerical simulation of conventional RC columns under concentric loading,” J Mater Design, 30(6),

2158-2166 (2009).

   

Doran, B., “A Magnified Beam Algorithm to Determine the Coupling Ratios of R/C Coupled Shear Wall”

Struct. Design Tall Spec. Build. 18 (8), 921-929 (2009).

   

Doran, B., Koksal, H.O, and Turgay, T., “Nonlinear finite element modeling of rectangular/square concrete

columns confined with FRP” J Mater Design, 30(8), 3066-3075 (2009).

   

Turgay, T., Polat, Z., Koksal, H.O, Doran, B., Karakoç, C., “Compressive behavior of large-scale square RC

columns confined with CFRP jackets” J Mater Design, 31(1), 357-364 (2010).

   

Alacalı S.N, Akbaş B., Doran, B., “Prediction of lateral confinement coefficient in R/C columns using neural

network simulation” Applied Soft Computing, ELSEVIER, 11(2), 2645-2655 (2011).

   

Koksal, H.O, Doran, B., “Stress-strain model of rectangular/square concrete columns confined with FRP

sheets” Proceedings of ICE-Structures and Buildings 164(SB1), 1–18 doi: 10.1680/stbu.2011.164.1.1.

   

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 
   

Köksal H., O., Doran, B., (1997), Beton ve Betonarme Elemanlarda Dogrusal Olmayan Oktahedral

Elastik ve Plastik Bagıntılar Kullanılarak Yapılan Sonlu Eleman Uygulamaları,IMO, Teknik Dergi, Cilt 8, Sayi 3.

   

Köksal, H., O., Doran, B., (1997), Finite Element Aplications Using Non-Linear Octahedral Elastic and

Plastik Relations in Concrete and Reinforced Concrete Members, Turkish Chamber of Civil Engineers,

Digest97, Vol.8, 437-441 .

   

Doran, B., Köksal, H.O., Polat, Z., Karakoç, C., (1998), Betonarme Elemanlarda Sonlu Eleman

Uygulamalarında Drucker-Prager Akma Kriteri Kullanılmasi, IMO, Teknik Dergi, Cilt 9, Sayi 2.

   

Doran, B., Köksal, H.,O.,Polat, Z., Karakoç, C., (1998), The Use of “Drucker-Prager Criterion” in the Analysis

of Reinforced Concrete Members by Finite Elements,TurkishChamber of Civil Engineers, Digest98, Vol.9, 489-493.

   

Doran, B., Polat, Z., (1998), Bosluklu Perde Analizinde Bag Kirisi Rijitligi Hesabi için Yeni Bir Formül,

IMO, Teknik Dergi, Cilt 10, Sayi 3.

   

Doran, B.,Polat, Z., (1999), A Proposal for Estimation of Coupling Beam Stiffness of Shear Walls,Turkish

Chamber of Civil Engineers, Digest99, Vol.10, 595-598.

 

 

Polat, Z., Doran, B., Köksal, H.O., (2000), Drucker-Prager Akma Kriteri Kullanılarak Betonda Doğrusal

Olmayan Davranısın Incelenmesi”,Y.T.Ü. Dergisi, Sayi 1.

   

Alacali, S., Doran, B., (2003), Simetrik Bosluklu Perdelerde Elastik davranıs Sınırları Içerisinde Üst Kat Bağ

Kirişi Rijitliginin Belirlenmesi için Bir Yaklaşım, Y.T.Ü. Dergisi, Sayi 1, 9-18.

 

 

Alacali, S., Doran, B., (2003), Dikdörtgen Kesitli Kuşatılmış Betonarme Kolonların Pekleşme Etkisi Gözönüne

Alınarak Çözümü, Y.T.Ü. Dergisi, Sayi 1, 57-70.

   

Doran, B., Alacali, S., Polat, Z., (2003), A Statistical Analysis for the Equivalent Stiffness Ratio of the

Tie elements of R/C Coupled Shear Walls, Y.T.Ü. Dergisi, Sayi 2, 60-68.

   

Doran, B., Alacali, S.N., Ünal, A., (2004), Yielding Analysis For Short Columns with Confined Concrete

Having Circular Section Considering Strain Hardening In Reinforcement ,Y.T.Ü. Dergisi, Sayi 4, 59-68.

   

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

   

Alacali, N. S., Akbas, B. and Doran, B., (2006), Predicting Lateral Confinement Coefficient For R/C Rectangular

Columns By A Neural Network Model, First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology,

Geneva, Switzerland, 3-8 September 2006.

   

Köksal, H.O., Doran, B., Kuruscu, A.O., and Ferruh Altınsoy, F., (2010), Modelling the In-Plane Behavior of

Unreinforced Masonry Walls, Monubasın8 2010 Patras, Greece.

   

Akbaş, B., Sayım, İ., Doran, B., (2010) “Structural Modeling and Use of Real-Time Kinematic GPS for Monitoring

of a Long-Period Building,” 14th European Conference on Earthquake Engineering, Ohrid, Macedonia, August 30-

September 03 2010.

   

Koçak, A., Doran, B., Infill Wall Effect in Seismic Behaviour of RC Structures, The 2011 World Congress on Advances

in Structural Engineering and Mechnanics, Seoul, South Korea September 18-22, 2011.

   

Köksal, HO., S. Aktan, S., Doran, B., and Karakoç, C., Computational Analysis of Fibre Reinforced Polymer-Confined Masonry

Columns, Proceedings of the Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing,

B.H.V. Topping and Y. Tsompanakis, (Editors), Civil-Comp Press, Stirlingshire, Scotland, paper 1, 2011.

   

Köksal, HO., S. Aktan, S., Doran, B., and Karakoç, C., Computational Analysis of Fibre Reinforced Polymer-Confined Masonry

Columns, Proceedings of the Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing,

B.H.V. Topping and Y. Tsompanakis, (Editors), Civil-Comp Press, Stirlingshire, Scotland, paper 1, 2011.

   

Koçak, A., Doran, B., Infill Wall Effect in Seismic Behaviour of RC Structures, The 2011 World Congress on Advances in Structural

Engineering and Mechnanics, Seoul, South Korea September 18-22, 2011.

   

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

    Doran, B., Polat, Z., (1997), Boşluklu Perde Bağlantı Kirişleri Hesabı, Prof. Dr. Rıfat Yarar Sempozyumu, 303-310, 10 Aralık.
   

Köksal H., O., Doran, B., (2003),The Mesh Size Dependence Problem in the Nonlinear Finite Element Analysis of Reinforced

Concrete Members, Küçük Çekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, Ekim, İstanbul.

   

Çelikoğlu, Y., Timur, S., Berilgen, S.A., Bostan, T., Doran, B., Gürsoy, M., Yüzer, N. ve Yüksel, Y., Yıldız Teknik Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü Eğitiminde Kalite Yönetim Sitemine Geçiş Çalışmaları ve ISO 9001:2000 Belgelendirilmesi,

II. Ulusal Mühendsilik Kongresi, Zonguldak,37-47,2006,Mayıs.

   

Aköz, F., Yüksel, Y., Yüzer, Y., Yılmaz, T., Doran, B., (2007), Betonarme Deniz Yapılarında Korozyon Hasarının Tespiti,

6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Ekim, İZMİR.

   

Berilgen, M., Doran, B., Yıldırım, S., Bulut, A., (2007), İkiz Metro Tünelleri Üzerinde Yeralan Bir Yapıda Zemin Yapı Etkileşimi

Analizi, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 1. Özel Konulu Sempozyumu’nun konusu “Teori ve Uygulamada Zemin–Yapı

Etkileşimi”, İMO, Kasım, İSTANBUL.

   

Turgay, T., Köksal H., O., Doran, B., “Yapılarda Betonarme Kolonların Etkin Güçlendirilmesi”, Ulusal Deprem Sempozyumu,

Bolu, 2009.

   

Siyahi, B., Fahjan, Y., Doran, B., Akbaş, B., Özkan, T., Kazıklı İskelelerin Deprem Performanslarının Değerlendirilmesi,

Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 30 Mayıs-3 Haziran, 2011, İstanbul.

   

Doran, B., Akbaş, B., Sayım, İ., Fahjan, Y., Alacalı, S.N., Uzun Perıyotlu bır Yapıda Yapısal Sağlık İzlemesı ve  Deprem

Performansının Belırlenmesı, 1.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11-14 Ekim 2011 – ODTÜ – Anakara.

   

Doran, B., Yüksel, Y.,Çakır, C., Köroğlu, M. , Seçkin, A. ve Korkmaz, Ş., Düşey/Eğik Kazıklı İskele Yapılarının Doğrusal Olmayan

Statik Çözümlemesi, 7. Kıyı Mühendisliği Konferansı, 20-23 Kasım 2011-TMMOB-Trabzon.

   

Sonuçlandırılmış Yüksek Lisans Tezleri

   

Erhan BULUT, “FRP Sargılı Dikdörtgen Kesitli Betonarme Kolonların Yük Taşıma Kapasitelerinin Farklı Davranış Modellerine Göre

İrdelenmesi” YTÜ, FBE, 2006.

   

Fuat AKKAN, “Mevcut Bir Okul Yapısının Performans Yaklaşımı ile Güçlendirilmesi” YTÜ, FBE, 2006.

   

Ömer AYZİT, “Mevcut Bir Yüksek Yapıda Rüzgâr Yükü Nedeniyle Meydana Gelecek P-Δ Etkileri” YTÜ, FBE, Mayıs 2007.

   

Ali BULUT, “Tünel Kazısı Nedeniyle Meydana Gelen Zemin Oturmaları ve Bunların Mevcut Bir Yapıya Olan Etkisi” YTÜ, FBE, Mayıs 2007.

   

Enis UZAY, “Mevcut Kusurlu Bir Betonarme Yapıda Zemin-Yapı Etkileşimi ” YTÜ, FBE,  Şubat 2009.

   

N.L. GÜRTEKİN, “Mevcut Bir Binanın Performansa Dayalı Tasarım İlkelerine göre Güçlendirilmesi” YTÜ, FBE,  Nisan 2009.

   

M.G. PÜRSELİM, “Uzun Periyotlu Betonarme Binaların Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi ile Değerlendirilmesi” YTÜ, FBE, Ekim 2009.

   

Övgün TAR, “Dolgu Duvarların Modellenmesinde Kullanılan Eşdeğer Basınç Çubuğu Yöntemlerinin Karşılaştırılması” YTÜ, FBE, Ekim 2010.

   

Çiğdem KAYA, “Yığma Yapı Elemanları ve Güçlendirme Teknikleri” YTÜ, FBE, Aralık 2010.

   

Zeynep GÜRPINAR, “Rijit Öteleme Hareketine Maruz Mevcut Dolgu Duvarlı Bir Yapının Deprem Performansının Artımsal Eşdeğer Deprem

Yükü Yöntemi ile Belirlenmesi” YTÜ, FBE, Eylül 2011.

   

Mikael AKKUŞ, “Rijit Öteleme Hareketine Maruz Mevcut Bir Yapının Deprem Performansının Doğrusal Olmayan Yöntem ile Belirlenmesi” YTÜ,

FBE, Eylül 2011.

   

Projeler

   

"Gerçek Zamanlı Kinematik DGPS Yöntemiyle Uzun Periyodlu Yapıların Dinamik Davranışlarının İncelenmesi (Dynamic Monitoring of Long-Period Structures Using Real-time Kinematic DGPS)", TÜBİTAK Projesi, MAG-1001, Yardımcı araştırmacı, 2006. (Tamamlandı)

   

"Tarihi Yapıların Tuğla Duvar Özgün Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Yük Altında Davranışının Model Deneylerle Araştırılması (Determination of the Original Material Properties of the Historical Monuments’ Brick Wall and Research of its Behaviour under Loading with Model Experiments)", TÜBİTAK Projesi, 111M568, Yardımcı araştırmacı, 2012. (Devam ediyor)

    Dersler
    Yapı Statiği I Yıldız Teknik Üniversitesi,İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisligi Bölümü Yapı Anabilim Dalı
 
    Yapı Statiği II Yıldız Teknik Üniversitesi,İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisligi Bölümü Yapı Anabilim Dalı
 
    Yapı Statiği 3 Yıldız Teknik Üniversitesi,İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisligi Bölümü Yapı Anabilim Dalı
 
    Sonlu elemanlar Yönt.Giriş Yıldız Teknik Üniversitesi,İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisligi Bölümü Yapı Anabilim Dalı
 
    Yapı Müh. Bilg. Uyg. Yıldız Teknik Üniversitesi,İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisligi Bölümü Yapı Anabilim Dalı
 
    Yapı Statiğinde Özel Konular Yıldız Teknik Üniversitesi,İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisligi Bölümü Yapı Anabilim Dalı
 
    Betonarme Yap.ve Temel Tas. Yıldız Teknik Üniversitesi,İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisligi Bölümü Yapı Anabilim Dalı
 
    İleri Yapı Statiği Yıldız Teknik Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü
Yapı Anabilim Dalı
 
    Yapı Sist. Hesabında Matris Yöntemler Yıldız Teknik Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü
İnşaat Mühendisligi Bölümü Yapı Anabilim Dalı
 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Sayfa • Ders Notları • Duyurular

Designed by Cem AYDEMİR