Yıldız Teknik Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

2008-2009 GÜZ DÖNEMİ

Dr. Derya KÖMÜRCÜ

Derslik: B-502

Ders kodu: 0343521

Ofis: KH-3

Ofis Saatleri: Pazartesi 14:00-16:00 ve Çarşamba 11:00-12:00

Ofis tel: (0212) 383 2563

E-posta: dkomurcu@yildiz.edu.tr, deryakomurcu@gmail.com

 

DERSİN AMACI

Araştırma yöntemleri dersinin amacı, öğrencilere, toplumsal araştırmaya ilişkin temel kavram, yöntem ve yaklaşımları öğretmektir. Ders sonunda öğrencilerin araştırma yapma, bilimsel metinleri değerlendirme ve eleştirel bir bakış ortaya koyma yetilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

 

NOTLAMA SİSTEMİ

Ara Sınav: % 40

Final Sınavı: % 40

Derse Katılım: % 10

Quizler: % 10

Okumalar ve Ders Kitapları:

Haftalık okuma parçaları, her hafta için aşağıda ayrı ayrı belirtilmiştir. Öğrencilerin her hafta ilgili konudaki tüm okumaları yapmış olarak derse gelmeleri zorunludur. Bu, aynı zamanda dersin gerekliliklerinden biri olan öğrencinin derse aktif katılımını sağlayacak birinci koşul olması açısından da son derece önemlidir. Dönem boyunca tüm konular W. L. Neuman’ın Toplumsal Araştırma Yöntemleri adlı kitabına paralel biçimde işlenecektir. Bu yüzden tüm öğrencilerin bu kitabı edinmesi gerekmektedir:

 

W. Lawrence NEUMAN, Toplumsal Araştırma Yöntemleri, Cilt 1 ve Cilt 2, Çev. Sedef Özge, İstanbul: Yayın Odası, 2007.

Diğer kaynaklar fotokopi olarak Uzay Fotokopi’den temin edilebilir.

Diğer kaynaklar:

Ali YILDIRIM ve Hasan ŞİMŞEK, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 3. Basım, Ankara: Seçkin Yay., 2003.

Belkıs KÜMBETOĞLU, Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, İstanbul: Bağlam Yay., 2005.

Birsen GÖKÇE, Toplumsal Bilimlerde Araştırma, 4. Baskı, Ankara: Savaş Yayınevi, 2004.

Cemal YILDIRIM, Bilim Felsefesi, 11. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2007.

Chris HART, Doing a Literature Review, Londra: Sage Publications, 1998.

Doğan KÖKDEMİR vd., Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı, Ankara: Başkent Üni., 2004.

Gordon MARSHALL, Sosyoloji Sözlüğü, çev. Osman Akınhay-Derya Kömürcü, Ankara: Bilim Sanat Yay., 1999.

Haluk GERAY, Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2006.

Keith F. PUNCH, Sosyal Araştırmalara Giriş, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2005.

Ranjit KUMAR, Research Methodology, Londra: Sage Publications, 2005.

Remzi ALTUNIŞIK vd., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 2. Basım, Adapazarı: Sakarya Kitabevi, 2002.

Robert A. Day, Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır, Ankara: TÜBİTAK, 1996. (Bu adresten indirilebilir: http://journals.tubitak.gov.tr/kitap/maknasyaz/maknasyaz.pdf )

Sami GÜVEN, Toplumbiliminde Araştırma Yöntemleri, Bursa: Ezgi Yay., 2001.


 


DERS PLANI

Hafta

Tarih

Dersin Konusu

1

22 Eylül

Ders Hakkında Genel Bilgiler

2

29 Eylül

Ders yok (Bayram tatili)

3

6 Ekim

Bilim, Sosyal Bilimler ve Farklı Paradigmalar

4

13 Ekim

Bilimsel Araştırma Süreci ve Temel Kavramlar

5

20 Ekim

Literatür Değerlendirme (Eleştirel Kaynak İnceleme)

6

27 Ekim

Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri (Genel Bilgiler)

7

3 Kasım

Nitel Araştırma Yöntemleri

8

10 Kasım

Ara sınav (tarih değişebilir)

9

17 Kasım

Nitel Veri Toplama Teknikleri-1

10

24 Kasım

Nitel Veri Toplama Teknikleri-2 ve Nitel Verilerin Çözümlenişi

11

1 Kasım

Araştırma Sonuçlarının Yazımı

12

8 Aralık

Ders yok (Bayram tatili)

13

15 Aralık

Atölye Çalışması -1

14

22 Aralık

Atölye Çalışması -2

15

29 Aralık

Atölye Çalışması -3

 

HAFTALIK DERS PLANI:

Dersin haftalık işlenecek konuları ve ilgili okumaları aşağıdaki gibidir:

3. Hafta: Bilim, Sosyal Bilimler ve Farklı Paradigmalar

4. Hafta: Bilimsel Araştırma Süreci ve Temel Kavramlar

5. Hafta: Literatür Değerlendirmesi / Eleştirel Kaynak İnceleme

6. Hafta: Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri (Genel Bilgiler)

7. Hafta: Nitel Araştırma Yöntemleri

9. Hafta: Nitel Veri Toplama Teknikleri-1

10. Hafta: Nitel Veri Toplama Teknikleri-2 ve Nitel Verilerin Çözümlenişi

11. Hafta: Araştırma Sonuçlarının Yazımı