ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı                      : Eyüp DEBİK

Doğum Yeri ve Tarihi    : Karaman, 13.01.1966

Şimdiki Görevi               : Yrd. Doç. Dr. , YTÜ Çevre Müh. Böl., Çevre Tekn. ABD

Yabancı Dili                    : İngilizce

Yıldız Teknik Üniversitesi
İnşaat Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü

Tel: +90 (212) 259 70 70 /2818
Faks: +90 (212) 261 90 41
E-posta: debik@yildiz.edu.tr
İnternet: www.yildiz.edu.tr/~debik

ÖĞRENİM DURUMU

Doktora             : 1999, Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enst., Çevre Müh. Programı.

Yüksek Lisans    : 1995, Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enst., Çevre Müh. Programı.

Lisans                : 1992, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü.

 
MESLEKİ TECRÜBELERİ

 

Çalıştığı Kurum:

 

2000- .......   Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Teknolojisi Ana Bilim Dalında Yrd. Doç. Dr.

 

2002-2004     Iowa State University, Civil, Construction and Environmenal Engineering Department, Ziyaretçi  Profesör

 

1993-2000   Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Teknolojisi Ana Bilim Dalında Araştırma Görevliliği.

 
HAZIRLADIĞI TEZLER

 

Elmalı Rezervuar Suyunda Sıcaklık Modellemesi, Su Kalitesi ve Amonyak Formunun Belirlenmesi, Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1995.

 

Evsel Atıksuların Fiziko-Kimyasal Arıtılabilirliğinin Tam Ölçekli Bir Tesiste Araştırılması, Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1999.

 

Kazandığı Ödüller:

 

TÜBİTAK  1999, 2000, Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü.

 
YAYIN LİSTESİ

 

A. Kitap

 

1.      Demir, A., Kanat, G., Debik, E., (2000) Atıksu Arıtımında Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Metodlar. Y.T.Ü. Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi Sayı:YTÜ.İN.DK-2000.0586 ISBN:975-461-286-2.

 

B. Uluslararası Makaleler (SCI)

 

1.      Schmit, C.G.; Debik, E.; Jahan, K.; Mahendraker, V.; Pattarkine, V. (2006) Activated Sludge and Other Aerobic Suspended Culture Processes. Water Environment Research Literature Review; 78 (10), 1261.

 

2.      Ellis, T.G., Schmit, C.G., Jahan, K., Debik, E., Eliosov, B. (2005) Activated Sludge and Other Aerobic Suspended Culture Processes. Water Environment Research Literature Review; 77 (6), 1157.

 

3.      Ellis, T.G., Schmit, C.G., Jahan, K., Debik, E., Eliosov, B. (2004) Activated Sludge and Other Aerobic Suspended Culture Processes. Water Environment Research Literature Review; 76 (6), 1003.

 

4.      Schmit, C.G., Ellis, T.G., Debik, E., Jahan, K., Evans, E.A., Mach, K. F. (2003) Activated Sludge and Other Aerobic Suspended Culture Processes. Water Environment Research Literature Review, 75 (6), 330.

 

5.      Demir, A., Gunay, A., Debik, E., (2002) Ammonium Removal from Aqueous Solution by Ion-Exchange Using Packed Bed Natural Zeolite. Water SA, 28 (3), 329.

 

6.      Debik, E., Demir, A., Gunay, A. (2000) The Chemical Treatability of Municipal Wastewater. Fresenius Environmental Bulletin, 9 (7-8), 451.

 

7.      Debik, E., Demir, A., Toröz, I., Gunay, A. (1999) Investigation of Chemical Treatability of Effluent Water in Istanbul-Baltalimani Preliminary Mechanical Treatment Plant. Fresenius Environmental Bulletin, 8 (5-6), 337.

 

8.      Aral, N., Gunay, A., Sevimoglu, O., Calı, M., Debik, E. (1999) Ammonia Removal From Aqueous Solution By Ion Exchange Using Natural Zeolite. Fresenius Environmental Bulletin, 8 (5-6), 344.

 

C. Uluslararası Bildiriler

 

1.                  Debik, E.; Coskun, T. (2006) Usage of The Non-Granular Anaerobic Sludge in the Static Granular Bed Reactor (SGBR) Treating Poultry Slaughterhouse Wastewater. 7th International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries, 27-29 September, Amsterdam RAI, The Netherlands.

 

2.                  Debik, E., Ellis, T.G., Park, J. (2005) Leachate Treatment Using a Novel Anaerobic Technology: Static Granular Bed Reactor (SGBR), WEFTEC 2005, October 29-November, 2, 2005, Washington, DC, USA.

 

3.                  Ellis, T.G., Park, J., Debik, E., Smith, S. (2005) Evaluation of Leachate Treatment and Recycle Options at the Boone County Landfill. 20th International Conference on Solid Waste Technology & Management, April 2005, Philadelphia, PA, USA.

 

4.                  Demir, A., Basturk, A., Karaaslan, Y., Ozkaya, B., Debik, E., Bayhan, H., Kanat, G. (2002) Composting Process and the Product Quality in Istanbul Composting and Recycling Plant. ISWA-2002 Appropriate Environmental and Solid Waste Management and Technologies for Developing Countries, July 2002, Istanbul.

 

5.                  Ozkaya, B., Basturk, A., Demir, A., Debik, E., Bilgili, M. S. (2002) Investigation of Leachate Recirculation Effects in Istanbul Odayeri Sanitary Landfill. ISWA-2002 Appropriate Environmental and Solid Waste Management and Technologies for Developing Countries, July 2002, Istanbul.

 

6.                  Demir, A., Debik, E., Gunay, A. (2001) Ammonia Removal From Surface Water By Using Natural Zeolite. International Symposium on Water Resources and Environmental Impact Assessment, July 11-13, Istanbul.

 

7.                  Gunay, A., Debik, E., Akca, L., Cabuk, M., Sakar, S. (1999) The Effect of Mixing Conditions on Anaerobic Digester Performance. International Conference on Biological Treatment of Waste and the Environment, Ed. W. Bidlingmaier, M. Bertoldi, L. F. Diaz, E. K. Papadimitriou, September 2-4, Weimar, Germany.

 

D. Ulusal Makaleler

 

1.      Debik, E. (2006) Gıda Endüstrisi Atık Sularının Mantar Türü Mikroorganizmalarla Arıtımı, Su ve Çevre Teknolojileri, Sayfa: 53, ISSN: 1305 - 5305.

 

2.      Debik, E., Demir, A., Gunay, A., Apaydin, N. (2000) Evsel Atıksuların Kimyasal Arıtımında Maliyet Ve Çevresel Yaklaşımlar, Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 2000/2, ISSN: 1300 - 2120.

 

3.      Debik, E., Demir, A., Gunay, A. (1999) İstanbul-Ataköy Biyolojik Arıtma Tesisi Atıksularında Kimyasal Arıtılabilirliğin İncelenmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 1999/4, ISSN: 1300 - 2120.

 

4.      Gönüllü, M.T., Akaya, E., Goncaloğlu, B.İ., Aydınol, F.İ., Kanat, G., Saral, A., Debik, E. (1996) İstanbul’da Ev Çöplerindeki Geri Kazanılabilir Materyallerin Araştırılması. Ekoloji Çevre Dergisi, 5 (19), 13.

 

E. Ulusal Bildiriler

 

1.        Basturk, A., Ozkaya, B., Demir, A., Ozturk, M., Debik, E., Ozer, F., Gunay, A. (2001) Düzenli Depo Sahalarında Sızıntı Suları Geri Devir Etkilerinin Araştırılması ve İstanbul Uygulaması. UKAK 2001 1. Ulusal Katı Atık Kongresi, 18-21 Nisan 2001, İzmir.

 

2.        Gunay, A., Demir, A., Debik, E., Ozkaya, B. (2000) Doğal Zeolitlerin Amonyum İyonu Değiştirme Kinetiği ve Değişimin Adsorpsiyon İzotermlerine Uygunluğu. 2000 GAP Çevre Kongresi, 16-18 Ekim 2000, Şanlıurfa.

 

3.        Demir, A., Debik, E., Gunay, A., Toroz, I. (2000) Evsel Atıksuların Kimyasal Arıtımında Çamur Miktarı. 2000 GAP Çevre Kongresi, 16-18 Ekim 2000, Şanlıurfa.

 

4.        Demir, A., Debik, E., Gunay, A., Toroz, I. (1999) Ataköy Arıtma Tesisi Atıksularında Kimyasal Arıtma Alternatiflerinin İncelenmesi. Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, 18-19 Kasım 1999, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze, Kocaeli.

 

5.        Demir, A., Gunay, A., Debik, E. (1999) Zeolit Dane Çapının ve Aktifleştirmenin NH4+ İyonu Değiştirme Kapasitesine Etkisi. Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, 18-19 Kasım 1999, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze, Kocaeli.

 

6.        Debik, E., Altay, D. A. (1999) İstanbul’da Trafik Kaynaklı Gürültü Kirliliğinin Boyutları. Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, Gebze, 14-15 Ekim 1999.

 

7.        Debik, E., Demir, A., Gunay, A., Toroz, I. (1999) Kimyasal Arıtmanın Evsel Atıksulardaki Kirleticilerin Partiküler ve Çözünmüş Kısımlarını Giderme Verimi. Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, Gebze, 14-15 Ekim 1999

 

8.        Debik, E., Demir, A., Gunay, A., Toroz, I. (1999) İstanbul-Yenikapı Mekanik Ön Arıtma Tesisi Atıksularının Kimyasal Arıtılabilirliği. Denizli'de Sanayileşme ve Kentleşme Sempozyumu, Denizli, 15-17 Ekim 1999.

 

9.        Demir, A., Gunay, A., Debik, E. (1999) İyon Değiştirme Yöntemiyle Amonyum Gideriminde Doğal Zeolit Kullanımı: Başlangıç Konsantrasyonunun ve Aktifleştirmenin İyon Değiştirme Kapasitesine Etkisi. Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Ed. Öztürk, İ., Demir, A.ve Alp, K., İstanbul, 17-19 Şubat 1999.

 

10.    Debik, E., Demir, A., Gunay, A. (1999) Elmalı Rezervuarında Amonyak Dağılımı ve Sıcaklık Üzerine Bir Çalışma. Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Ed. Öztürk, İ., Demir, A.ve Alp, K., İstanbul, 17-19 Şubat 1999.

 

11.    Debik, E., Gonullu, M. T. (1999) Atıklardan Bioetanol (Yakıt Alkolü) Elde Edilmesi. Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Ed. Öztürk, İ., Demir, A.ve Alp, K., İstanbul, 17-19 Şubat 1999.

 

12.    Debik, E., Demir, A., Toröz, I., Gunay, A. (1998) Evsel Atıksuların Kimyasal Arıtılabilirliğinin İncelenmesi. Kayseri I. Atıksu Sempozyumu, Editörler: Atlı, V. ve Belenli, İ., Kayseri, 22-24 Haziran 1998.

 

13.    Gunay, A., Debik, E. (1998) Evsel Atıksulardan Biyolojik Nütrient Giderimi. Kayseri I. Atıksu Sempozyumu, Editörler: Atlı, V. ve Belenli, İ., Kayseri, 22-24 Haziran 1998.

 

1.        Arslankaya, E., Debik, E., Gönüllü, M.T., (1997) Bir Çöp Lizimetresinden Toksik Bileşiklerin (Fenol, Bakır ve Krom) Sızmasının İncelenmesi, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu II, Gebze, 22-23 Mayıs 1997.

 

2.        Debik, E., Gönüllü, M.T., (1996) Malzemelerin Geri Dönüşümünden Elde Edilen Birim Enerji Tasarruflarının Mukayesesi, I. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, 24-26 Haziran 1996.

 

F. Uluslararası Sempozyumlara Sunulmuş ve Değerlendirmedeki Çalışmalar

 

1.      van Leeuwen, J.H., Pometto, A.L., Ford, C.F., Ellis, T.G., Khanal, S.,K., Debik, E., Banihani, Q., Jasti, N., Miao, Y. (2004) Fungal Protein and Byproducts From Corn Processing Wastewater. Bioconference, Biobased Industry Outlook, March 2004, Ames, Iowa, USA.

 

2.      Demir A, Debik E, Günay A, Toröz İ, (1999), “The chemical treatability of municipal wastewater of Istanbul”, The 7th International Conference of the Israel Society for Ecology and Environmental Quality Sciences on Environmental Challenges for the Next Millennium, June 13-18, 1999, 136, Jerusalem, Israel.

 

3.      Demir A, Debik E, Günay A, (1999), “Ammonia removal from aqueous solution by ion exchange using natural zeolite: the effect of particle diameter on ion exchange capacity”, The 7th International Conference of the Israel Society for Ecology and Environmental Quality Sciences on Environmental Challenges for the Next Millennium, June 13-18, 1999, 136, Jerusalem, Israel.

 

ARAŞTIRMA ve UYGULAMA PROJELERİ

 

1.      Doğu Akdeniz Bölgesi Endüstriyel Atık Entegre Bertaraf Tesisi ÇED Raporu, 2006.

 

2.      Gebze Dilovası Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ÇED Raporu, 2005.

 

3.      Production of Biomass Protein and High Value Chemicals from Corn Processing Wastewater Using Micro-Fungi (funded by ADM and Procter & Gamble), 2004.

 

4.      Evaluation of Leachate Treatment and Recycle Options Using the Static Granular Bed Reactor, submitted to The Boone County Landfill Administration, 2002-2004.

 

5.      İstanbul Katı Atık İşleme (Geri Kazanma ve Kompostlaştırma) Tesisi Deneme İşletmesi Kapasite ve Verimlerine Ait Denetleme Raporu; Aralık 2001.

 

6.      Yenidoğan Belediyesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının Ömerli Havzası Su Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi Raporu, Nisan 2001.

 

7.      Odayeri Katı Atık Depo Sahasında Sızıntı Suyu ve Depo Gazı Oluşumunun takibi. İSTAÇ A.Ş’ye, Ekim, 2001.

 

8.      Sanayi Tesisleri Denetim Klavuzu  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne, Ağustos , 2000.

 

9.      Evsel Atıksulardan Amonyum Gideriminde İyon Değiştirici olarak Doğal Zeolit Kullanımının Araştırılması Projesi, İSKİ Genel Müdürlüğü’ne, Aralık 1998.

 

10.  İstanbul’da Evsel Atıksuların Fizikokimyasal Arıtılabilirliğinin Araştırılması Projesi, İSKİ Genel Müdürlüğü’ne, Aralık 1998.

 

11.  Haliç Dip Çamuru Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bertaraf Yöntemlerinin Araştırılması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kasım 1995.

 

12.  Elmalı Rezervuar Suyu Arıtılabilirlik Çalışması, İ.S.K.İ. Genel Müdürlüğü'ne, Aralık 1994.