-

ANA SAYFA BETONARME I BETONARME II BETONARME PROJE
 

Tür-No

Açıklama

Detay

 
 

 

 

 

Uygulama-1

 

 

 

Taşıma gücüne çekme kırılmasıyla  ulaşan basit donatılı kirişlerin moment taşıma gücünün belirlenmesi.

 

 
 

 

 

 

Uygulama-2

 

 

 

Taşıma gücüne dengeli kırılmayla  ulaşan basit donatılı kiriş örneği.

 
 

 

 

 

Uygulama-3

 

 

 

Taşıma gücüne basınç kırılmasıyla  ulaşan basit donatılı kirişlerin moment taşıma gücünün belirlenmesi.

 
 

 

 

 

Uygulama-4

 

 

 

Basit donatılı betonarme kirişlerin boyutlandırılması.

 
 

 

 

 

Uygulama-5

 

 

 

Basit donatılı betonarme kirişlerin boyutlandırılması.

 
 

Tablo-1

Basit eğilme etkisindeki dikdörtgen kesitli betonarme elemanlarda çekme donatısı hesap tablosu (C14-C25 beton sınıfları) (Betonarme I sınavlarında bu tablo kullanılmaz).

 

 
 

Tablo-2

Basit eğilme etkisindeki dikdörtgen kesitli betonarme elemanlarda çekme donatısı hesap tablosu (C30-C35 beton sınıfları) (Betonarme I sınavlarında bu tablo kullanılmaz).

 

 
 

Tablo-3

Basit eğilme etkisindeki dikdörtgen kesitli betonarme elemanlarda çekme donatısı hesap tablosu (C40-C45 beton sınıfları) (Betonarme I sınavlarında bu tablo kullanılmaz).

 

 
 

Uygulama-6

Çift donatılı betonarme kirişlerin basınç donatısının akması durumunda moment taşıma güçlerinin belirlenmesi.

 
 

Uygulama-7

Çift donatılı betonarme kirişlerin basınç donatısının akmaması durumunda moment taşıma güçlerinin belirlenmesi.

 
 

Uygulama-8

Çift donatılı betonarme kirişlerin boyutlandırılması.

 
 

Uygulama-9

Çift donatılı betonarme kirişlerin boyutlandırılması.

 

 
 

Uygulama-10

Tablalı betonarme kirişlerin, soyut dikdörtgen kesit hesabı durumunda moment taşıma güçlerinin belirlenmesi.

 

 

 
 

Uygulama-11

Tablalı betonarme kirişlerin, tablalı kesit hesabı durumunda moment taşıma güçlerinin belirlenmesi.

 

 

 
 

Uygulama-12

Tablalı betonarme kirişlerin boyutlandırılması (soyut dikdörtgen kesit hesabı durumu).

 

 

 
 

Uygulama-13

Tablalı betonarme kirişlerin boyutlandırılması (tablalı kesit hesabı durumu).

 
 

Uygulama-14

Betonarme kirişlerin kesme kuvveti taşıma güçlerinin belirlenmesi ve kesme etkisine göre boyutlandırılması.

 

 
 

Uygulama-15

Betonarme kirişlerin kesme kuvveti taşıma gücü (sistem örneği)

 

 

 
 

Uygulama-16

Tablalı kirişlerin tabla genişliklerinin hesabı ve elverişsiz yüklemeler kullanılarak hesap kesit tesirlerinin elde edilişi.

 

 

 
 

Uygulama-17

Betonarme kirişlerin açıklık ve mesnet bölgelerinde boyuna ve enine donatıların hesabına yönelik sistem örneği.

 
 

Tablo-4

Tablalı kirişlerde etkili tabla genişliğinin hesaplanması (Betonarme I sınavlarında bu tablo kullanılmaz).

 

 

 
 

Tablo-5

Kirişler için sınır koşulları (Betonarme I sınavlarında bu tablo kullanılmaz).

 

 

 
 

Uygulama-18

Birleşik eğilme etkisindeki betonarme kısa kolonların moment taşıma gücünün belirlenmesi.

 

 

 
 

Uygulama-19

Birleşik eğilme etkisindeki betonarme kısa kolonların boyutlandırılması.

 

 

 
 

Uygulama-20

Birleşik eğilme etkisinde yanal ötelenmesi önlenmiş betonarme kolonlar için hesap yönteminin belirlenmesi (kısa kolon ? narin kolon ?) ve boyutlandırılması.

 

 

 
 

Uygulama-21

Birleşik eğilme etkisinde yanal ötelenmesi önlenmemiş betonarme kolonlar için hesap yönteminin belirlenmesi (kısa kolon ? narin kolon ?) ve boyutlandırılması.

 

 

 
 

Abak-1

Birleşik eğilme etkisindeki dikdörtgen kesitli betonarme kolonların karşılıklı etkileşim diyagramları (Ara donatısız S220)

 

 

 
 

Abak-2

Bileşik eğilme etkisindeki dikdörtgen kesitli betonarme kolonların karşılıklı etkileşim diyagramları (Ara donatısız S420)

 

 

 
 

Abak-3

Bileşik eğilme etkisindeki dikdörtgen kesitli betonarme kolonların karşılıklı etkileşim diyagramları (Ara donatılı S220)

 

 

 
 

Abak-4

Bileşik eğilme etkisindeki dikdörtgen kesitli betonarme kolonların karşılıklı etkileşim diyagramları (Ara donatılı S420)

 

 

 
 

Tablo 6

Kolonlar için sınır koşulları (Betonarme I sınavlarında bu tablo kullanılmaz).

 

 

 
           

© 2011 Dr. Cem AYDEMİR