DUYURULAR

01.01.2011 tarihinden itibaren kullanıma giren yeni WEB adresime buradan ulaşmak mümkündür-10.01.2010

Akışkan Güç Kontrolü Dersi Yıl Sonu Ödevi

Konstrüksiyon Elemanları 1. Ve 2. Vize SınavıSonuçları – 08.01.2011

Transport Tekniği 1. Vize Sınavı Sonuçları - 30.11.2010

Transport Tekniği 1 Dersi İçin Örnek Sorulara Son olarak derste yapılan köprülü kren örneği eklenmiştir – 08.01.2011

Transpor Tekniği 1 dersi için, kren çelik yapılarının üzerinde etkili yükler ve bu yapıların mukavemet hesaplamaları için FEM standartlarına uygun yardımcı notlara buradan ulaşılabilir. Şifre ders notları ile aynıdır.

      YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN DUYURULAR:

      LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN DUYURULAR:

1-     Makine tasarımı yapan öğrencilerin dikkatine

Projeler ciltlenmiş veya spiral cilt yapılmış olarak teslim alınmaktadır. Projelerde olması gereken genel format,

-       Kapak sayfası

-       İçindekiler sayfası, (içindekiler en az aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır.)

-       Giriş

-       İncelenen ödevin verilerinin ve tanıtımının yapıldığı bölüm

-       Modelleme, analiz, vb. çalışmalar

-       Sonuçlar

-       Kaynaklar

-       Ek olarak varsa teknik çizimler.

2-     Bitirme tezi ve Makine tasarımı alacak öğrenciler seçebileceğiniz konuları öğrenmek için tıklayınız.

Önemli not: Bitirme tezi için açılacak sayfada verilmekte olan konular genel başlıkları içermektedir. Hangi makine, makine elemanı veya sistem seçilirse, öğrencilere temel olarak üç farklı çalışma şekli seçenek olarak sunulmaktadır, bunlar;

-       Bilgisayar ortamında, modelleme ve benzetim çalışmaları yapılması.

(Bu bölümde verilen makine veya sistem için incelenecek fiziksel olaya göre statik, dinamik, kinematik analizler gibi farklı analiz yöntemlerinden biri veya birkaçı uygulanarak sonuçlar irdelenmektedir, burada öğrencinin mevcut modelleme ve analiz yazılımlarından en az birini kullanabilmesi gereklidir. )

-       Makineler veya makine elemanları ile deneysel çalışmalar.

(Bu bölümde laboratuar veya ev ortamında kullanılabilecek boyutlarda modeller ve test düzenekleri hazırlanarak, okul sonrasında, endüstri ortamında yapacakları makine tasarımlarında öğrencilerin birikimlerine katkıda bulunabilecek deneyler yapılmakta ve sonuçlar değerlendirilmektedir. )

-       Makine veya sistem tasarımı yapmak.

( Bu bölümde öğrenciler uygun yöntemler kullanarak ödev olarak verilen bir makine elemanını, makineyi veya sistemi projelendirmektedirler. Hesaplama ve çizimlerde bilgisayar yazılımı kullanma şartı aranmamaktadır.)