DERSLER

 

1.           ELM 3471 GÜÇ ELEKTRONİĞİ I  (İçerik) (Ders Notu)

2.           ELM 3372 GÜÇ ELEKTRONİĞİ II  (İçerik) (Ders Notu)

3.           ELM 3022 GÜÇ ELEKTRONİĞİNİN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI I  (İçerik) (Ders Notu)

4.           ELM 4010 GÜÇ ELEKTRONİĞİNİN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI II  (İçerik) (Ders Notu)

5.           ELM 4458 GÜÇ ELEKTRONİĞİNİN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI   (İçerik) (Ders Notu)

6.           ELM 3782 GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI I  (İçerik) (Ders Notu)

7.           ELM 4210 GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI II  (İçerik) (Ders Notu)

8.           ELM 4528 GÜÇ ELEKTRONİĞİNİN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI lab  (İçerik) (Ders Notu)

9.           ELM 6403 Güç Elektronİğİnde Kontrol ve Koruma Teknİklerİ  (İçerik) (Ders Notu)

10.      ELM 6405 Güç Elektronİğİnde Yumuşak Anahtarlama Teknİklerİ  (İçerik) (Ders Notu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELM 3031 GÜÇ ELEKTRONİĞİ

 • Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Endüstriyel Uygulamaları
 • Yarı İletken Diyot, SCR, BJT, MOSFET, Triyak, GTO, MCT ve IGBT Güç Elemanlarının Çalışma Prensibi ve Özellikleri
 • Doğrultucuların Çalışma Prensibi, Özellikleri ve Türleri
 • Yarım ve Tam Dalga, Tek ve Çok Fazlı, Kontrolsuz ve Kontrollu, Omik ve Omik-Endüktif  Yüklü Doğrultucuların İncelenmesi
 • AC Kıyıcıların Çalışma Prensibi, Özellikleri ve Türleri
 • Tek ve Üç Fazlı, Omik ve Omik-Endüktif  Yüklü AC Kıyıcıların İncelenmesi
 • İnverterlerin Çalışma Prensibi, Özellikleri ve Türleri
 • Tek ve Çok Fazlı, Kare Dalga ve PWM, Omik ve Omik-Endüktif  Yüklü İnverterlerin İncelenmesi
 • DC Kıyıcıların Çalışma Prensibi, Özellikleri ve Türleri
 • DC-DC Dönüştürme Kavramının İncelenmesi
 • Yarı İletken Güç Devre ve Elemanlarında Kayıplar İle Temel Kontrol ve Koruma Düzenleri

Derslere Geri Dön

 

 

 

 

 

ELM 3022 GÜÇ ELEKTRONİĞİNİN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI I 

 

 • Kesintisiz Güç Kaynaklarının Çalışma Özellikleri ve Türleri
 • Çeşitli Kesintisiz Güç Kaynağı Devrelerinin İncelenmesi
 • Anahtarlamalı Güç Kaynaklarının Çalışma Özellikleri ve Türleri
 • İzolasyonsuz Düşük, Yüksek ve Ters Çıkışlı Anahtarlamalı Güç Kaynaklarının İncelenmesi
 • İzolasyonlu İleri Yönlü, Geri Dönüşlü, Push-Pull, Yarım ve Tam Köprü Anahtarlamalı Güç Kaynaklarının İncelenmesi
 • Rezonanslı Güç Kaynaklarının Çalışma Özellikleri ve Türleri
 • Seri ve Paralel Rezonanslı Güç Kaynağı Devrelerinin İncelenmesi
 • Endüksiyonla Isıtma Sistemlerinin Çalışma Özellikleri ve Türleri
 • Çeşitli Endüksiyonla Isıtma Devrelerinin İncelenmesi
 • Elektronik Balastların Çalışma Özellikleri ve Türleri
 • Çeşitli Elektronik Balast Devrelerinin İncelenmesi
 • Temel Güç Katsayısı Düzeltme ve Aktif Filtre Devrelerinin İncelenmesi
 • Ders ile İlgili En Az 6 Adet Deneysel Çalışma

Derslere Geri Dön

 

 

 

 

 

 

ELM 4010 GÜÇ ELEKTRONİĞİNİN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI II

 

 • Serbest Uyartımlı DC Motorun Çalışma Prensibi, Özellikleri ve Kontrol Yöntemleri
 • Kontrollu Doğrultucular ve DC Kıyıcılar ile Endüvi Gerilimi Değiştirilerek Yapılan DC Motor Kontrolu Sistemlerinin İncelenmesi
 • DC Motor Kontrolunda Frenleme Şekilleri ve Kontrol Blok Şemalarının İncelenmesi
 • Asenkron Motorun Çalışma Prensibi, Özellikleri ve Kontrol Yöntemleri / AC Kıyıcılar ile Stator Gerilimi Değiştirilerek Yapılan Asenkron Motor Kontrolu Sistemlerinin İncelenmesi
 • İnverterler ile Stator Gerilim ve Frekansı Değiştirilerek Yapılan Asenkron Motor Kontrolu Sistemlerinin İncelenmesi
 • Statik Ayarlı Direnç ve Kramer Düzeni ile Rotor Elektriksel Gücü Değiştirilerek Yapılan Asenkron Motor Kontrolu Sistemlerinin İncelenmesi
 • Asenkron Motor Kontrolunda Frenleme Şekilleri ve Kontrol Blok Şemalarının İncelenmesi
 • Senkron, Üniversal ve Adım Motorlarının Çalışma Prensibi, Özellikleri ve Kontrol Yöntemleri
 • Çeşitli Senkron, Üniversal ve Adım Motoru Kontrolu Devrelerinin İncelenmesi

Derslere Geri Dön

 

 

 

 

 

 

ELM 6403 Güç Elektronİğİnde Kontrol ve Koruma Teknİklerİ

 

·         Kontrolun tanımı ve sınıflandırılması

·         Güç elemanları ve karşılaştırılması

·         Güç devreleri ve uygulama alanları

·         Kontrol elemanları

·         Güç elemanlarında sürme teknikleri

·         Güç devrelerinde kontrol teknikleri

·         Korumanın tanımı ve sınıflandırılması

·         Güç elemanlarında koruma özellikleri

·         Güç devrelerinde koruma özellikleri

·         Güç elemanlarında koruma teknikleri

·         Güç devrelerinde koruma teknikleri

·         Sonuç ve yorumlar.

Derslere Geri Dön

 

 

 

 

ELM 6405 Güç Elektronİğİnde Yumuşak Anahtarlama Teknİklerİ

 

·         Yumuşak anahtarlama (ss) kavramı

·         Yumuşak anahtarlama teknikleri ve karşılaştırılması

·         Bastırma hücresi (SC) kavramı

·         Bastırma hücrelerinin sınıflandırılması ve karşılaştırılması

·         DC-DC dönüştürme kavramı

·         DC-DC dönüştürücülerin sınıflandırılması ve karşılaştırılması

·         Kontrol kavramı

·         Kontrol teknikleri ve karşılaştırılması

·         Sıfır akımda anahtarlama (ZCS) teknikleri

·         Sıfır gerilimde anahtarlama (ZVS) teknikleri

·         Sıfır akım ve gerilimde anahtarlama (ZCS-ZVS)

·         Sıfır akımda geçiş (ZCT) teknikleri

·         Sıfır gerilimde geçiş (ZVT) teknikleri

·         Sıfır akım ve gerilimde geçiş (ZCT-ZVT) teknikleri

·         Sonuç ve yorumlar. 

Derslere Geri Dön