Doç. Dr. Bahattin ERDOĞAN

 

Yıldız Teknik Üniversitesi

İnşaat Fakültesi

Harita Mühendisliği Bölümü

email:berdogan@yildiz.edu.tr

Tel: 0 212 383 52 91

www.yarbis.yildiz.edu.tr/berdogan

 

 

Dersler

Refereed Papers


 

1.     Hekimoglu S., Erdogan B., Butterworth S., Increasing the Efficacy of the Conventional Deformation Analysis Methods:Alternative Strategy, Journal of Surveying Engineering, Vol. 136, Issue 2, pp. 53-62, (2010)

2.     Hekimoglu S., Erdogan, B., Erenoglu R. C., Hosbas R. G.,, Increasing the Efficacy of the Tests for Outliers for Geodetic Networks, Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, Vol. 46, Issue 3, pp. 291-308, (2011)

3.     Hekimoglu S., Erenoglu R. C., Sanli D. U., Erdogan B., Detecting Configuration Weaknesses in Geodetic Networks, Survey Review, Vol. 43, Issue 323, pp. 713-730, (2011) 

4.     Hekimoglu S., Erdogan B., New Median Approach to Define Configuration Weakness of Deformation Networks, Journal of Surveying Engineering, Vol. 138, Issue 3, pp. 101-108, (2012)

5.     Hekimoglu S., Erdogan B., Tunalioglu N., Elimination of Some Unknown Parameters and Its Effect on Outlier Detection, Boletim de Ciencias Geodesicas, Vol. 18, Issue 3, pp. 347-362, (2012)

6.     Ocalan T., Erdogan B., Tunalioglu N., Analysis of Web-Based Online Services for GPS Relative and Precise Point Positioning Techniques, Boletim de Ciencias Geodesicas, Vol. 19, Issue 2, pp. 191-207, (2013)

7.     Tut I., Sanli D. U., Erdogan B., Hekimoglu S., Efficiency of BERNESE single baseline rapid static positioning solutions with search strategy, Survey Review, Vol. 45, Issue 331, pp. 296-304, (2013)

8.     Hekimoglu S., Erdogan B., Application of Median-Equation Approach for Outlier Detection in Geodetic Networks, Boletim de Ciencias Geodesicas, Vol. 19, Issue 4, pp. 548-557, (2013)

9.     Erdogan B., Hekimoglu S., Effect of subnetwork configuration design on deformation analysis, Survey Review, Vol. 46, Issue 335, pp. 142-148, (2014)

10.   Hekimoglu S., Erdogan B., Soycan M., Durdag U. M., A Univariate Approach for Detecting Outlier in Geodetic Networks, Journal of Surveying Engineering, Vol.140, Issue 2, pp. 04014006-1-8 (2014)

11.   Erdogan B., An Outlier Detection Method in Geodetic Networks Based on the Original Observations, Boletim de Ciencias Geodesicas, Vol. 20, Issue 3, pp. 578-589, (2014)

12.   Hekimoglu S., Erdogan B., Erenoglu R. C., A New Outlier Detection Method Considering Outliers As Model Errors, Experimental Techniques, Vol. 39, Issue 1, pp. 57-68 (2015)

 

National Conference

 

1.     Erenoglu R. C., Erdogan B., Hekimoglu S., GPS Ağlarında Belirlenemeyen Uyuşumsuz Ölçülerin Deformasyon Analizine Etkileri Üzerine Bir İnceleme, 3. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, (2007)

2.     Erdogan B., Hekimoglu S., Yatay Kontrol Ağlarında Deformasyon Analizi Sonuçlarının Güvenilirliğinin Farklı Durumlar için Araştırılması, 3. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, (2007)

3.     Erdogan B., Hekimoglu S., Yatay Kontrol Ağlarında farklı Deformasyon Analiz Yöntemlerinin Güvenilirliklerinin Araştırılması, Deformasyon Analizi Çalıştayı, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK), 2009 Yılı Bilimsel Toplantısı, (2009)

4.     Erdoğan, B., Hekimoğlu, Ş., Robust Yöntemlerin Yatay Kontrol Ağlarında Deformasyon Analizine Uygulanması Üzerine Bir Araştırma, Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, (2011)

International Conference

 

1.     Hekimoglu S., Erdogan B., Reliability of Conventional Deformation Analysis Method for Horizontal Control Networks, Fifth International Symposium Turkish German Joint Geodetic Days, (2006)

2.     Erdogan B., Hekimoglu S., Reliability of Helmert coordinate transformation for horizontal control networks in deformation analysis, IUGG XXIV General Assembly , (2007)

3.     Tut l., Sanlı D. U., Erdogan B., Hekimoglu S., Reliability of GPS Rapid Static Positioning Solutions , EGU General Assembly 2010 , (2010)

4.     Erdogan B., Hekimoglu S., Efficacy of the Conventional Deformation Analysis Methods for GPS Network , EGU General Assembly 2013 , (2013)

5.     Durdag, U. M., Erdogan, B., & Hekimoglu, S., An Investigation on the Reliability of Deformation Analysis at Simulated Network Depending on the Precise Point Position Technique. AGU Fall Meeting 2014, (2014).