İmal Usulleri II

 İMAL USULLERİ II DERSİ

ÖDEVDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

MUTLAKA OKUYUNUZ !

EKSİKLİK OLMASI DURUMUNDA ÖDEVİNİZ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

Ödevler bölümlere ayrılarak, aşağıdaki istenenler sırasıyla cevaplanacak şekilde hazırlanacaktır. Soruların dışında özel olarak yaptığınız çalışmaları ödevin en sonunda “EKLER” bölümü yaparak ekleyebilirsiniz.

Ödev kapak ve içerik formatı için tıklayınız. Ödevinizi bu formata uygun yapıp teslim etmeniz gerekmektedir.

Ödevinizi bilgisayar ortamınızda hazırlıyorsanız yazı tipinizi verilen ödev şablonundakine göre kullanınız.

· Yazı tipi: Times New Roman

· Yazı boyutu: 12pt

· Satır aralığı: 1

Her bir bölüm için kullanılan kaynaklar içerisinde mutlaka kitap vb. olarak kaynaklar bulunmalıdır. www.a305teyim.com, www.google.com.tr gibi bilimsellik taşımayan ve eksik verilmiş internet kaynakları geçersiz sayılacaktır.

Hangi paragrafta hangi kaynaktan yararlandıysanız mutlaka paragraf sonuna yayının numarasını bu paragrafta gösterildiği gibi köşeli parantez içerisinde koyunuz [8].

Teknik resimleri TS88’e göre, A3 veya A4 boyutundaki antetli teknik resim kağıtlarına yüzey kaliteleri ve toleransları ile birlikte boyutlandırarak çiziniz, anteti doldurunuz.

Kaynakların Nasıl Yazılması Gerektiğine Dair Örnek:

Yazılı Yayınlar:

1. Beynon J.H., Sellars, C.M., “Modelling microstructure and its effects during multipass hot rolling”, ISIJ International, vol. 32, 1992, pp. 359-367.

2. Kobayashi S., Oh S.I., Altan T., “Metal forming and the finite element method”, Oxford University Press, New York, Oxford, 1989.

3. Mori K., Osakada K., “Finite-element simulation of three-dimensional deformation in shape rolling”, Proc. NUMIFORM’89, eds. Thompson E.G., Wood R.D., Zienkiewicz O.C., Samuelsson A., Fort Collins, 1989, pp. 337-342.

4. Roucoules C., “Dynamic and metadynamic recrystallization in HSLA steels”, Ph.D. Thesis, McGill University, Montreal, 1992.

İnternet Kaynağı:

1. Carbon nanotube, Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_nanotube

 

İmal Usulleri II Dersi

ÖDEV KAPSAMI

1. Talaşlı Şekil Verme

Ödevinizi “Talaşlı şekil verme ödevi ile ilgili resimler” arasından size verilen numaraya göre yapınız.

a) Parçanın malzemesini St37 olarak kabul edebilirsiniz.

b) Parçanın son halinin teknik resmini TS88’e göre, A3 veya A4 boyutundaki antetli teknik resim kağıtlarına yüzey kaliteleri ve toleransları ile birlikte boyutlandırarak çiziniz, anteti doldurunuz.

c) İşlenecek yüzeyleri seçiniz ve bu yüzeye hangi talaşlı şekil verme işleminin uygulanacağını, hangi takımın kullanacağını belirtiniz.

d) İşlem sırasını belirtiniz. Kısaca parçanın nasıl ve nereye bağlandığını vb. anlatınız.

e) Her operasyon için seçilecek talaşlı işleme parametrelerini (ilerleme, kesme hızı, kesme derinliği vb.) bir tablo halinde veriniz. Parametreleri neye göre seçtiğinizi 1-2 cümle ile açıklayınız.

f) Çalışmanın sonunda nereden alıntı yapıldığını mutlaka formata uygun biçimde yazınız.

 

2. Birleştirme

Ödevinizi “Birleştirme ödevleri” arasından size verilen numaraya göre yapınız.

a) Size verilmiş olan konuyu kitaplar öncelikli olmak üzere araştırınız.

b) Ana başlıklar ve alt başlıklarını belirlediğiniz ödevinizi bütün kaynaklardan yaralanacak şekilde derleyerek yapınız. Önceden başkası tarafından hazırlanmış yayınların veya ödevlerin çıktısını alarak direkt koymayınız.

c) Konulan şekiller yardımı ile birlikte ayrıntılı olarak açıklayınız, konu ile ilgili olmayan detaylara girmeyiniz, konunuz çerçevesinde kalınız.

d) Her türlü kaynaktan yararlanılabilir (Yerli/Yabancı yayın, kitap, internet, CD vs…).

e) Ödevinizi (kapak ve kaynakça hariç) 7-10 sayfa arasında olacak şekilde derleyerek hazırlayınız.

f) Çalışmanın sonunda nereden alıntı yapıldığını mutlaka formata uygun biçimde yazınız.

 

ÖDEV TESLİM TARİHİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ SAAT 13:00-16:00

 

İLGİLİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

GRUP 1, GRUP 4, GRUP 5 ve GRUP 6 için ARŞ. GÖR. ALPER UYSAL

GRUP 2 ve GRUP 3 için ARŞ. GÖR. ASLI GÜNAY

Arş. Gör. Dr. Alper UYSAL

English