SENATO
Senato, üniversitenin akademik konularda en üst karar organıdır. Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü ve konservatuar müdürleri, her fakülteden fakülte öğretim üyeleri tarafından üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile meslek yüksekokulları müdürlerinin kendi aralarından seçeceği en fazla üç müdürden oluşur. Genel sekreter oy hakkı olmaksızın senato toplantılarına katılır ve raportörlük yapar. Üniversite öğrenci temsilcisi oy hakkı olmaksızın akademik yükselme ve atama konuları dışındaki toplantılara katılabilir. Senato, her eğitim-öğretim döneminde en az iki defa olmak üzere, rektörün çağrısı üzerine toplanır.

Senatonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Üniversite konseyi bulunmayan üniversitelerde üniversitenin stratejik planını karara bağlamak,
b) Bu Kanun hükümlerine göre üniversitenin yönetmeliklerini çıkarmak,
c) Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, araştırma enstitüsü ve konservatuar kurulması teklif edilmesine karar vermek,
ç) Üniversite bünyesinde meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi, bölüm, anabilim ve anasanat dalı ile bilim dalı ve sanat dalı kurulmasını karara bağlamak,
d) Üniversite bünyesindeki yükseköğretim birimlerinin öğretim programlarını karara bağlamak,
e) Üniversitenin akademik takvimini karara bağlamak,
f) Üniversitenin akademik yükseltmelerinde esas alınacak kıstasları belirlemek,
g) Fahri doktora unvanı verilmesini karara bağlamak,
ğ) Fakülte kurulunun aldığı kararlara yapılan itirazları karara bağlamak,
h) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

SENATO
REKTÖR
Prof.Dr. Bahri ŞAHİN

REKTÖR YARDIMCILARI
Prof.Dr. Yücel ŞAHİN
Prof.Dr. Galip CANSEVER
Prof.Dr. A. Göksel AĞARGÜN

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKAN V.
Prof.Dr. Mustafa ARSLAN

EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
Prof.Dr. Mustafa ARSLAN

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEKAN V.
Prof.Dr. Hacı BODUR

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
Prof. Dr. M. Hadi SARUL

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DEKAN V.
Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
Prof. Dr. Nurten VARDAR

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANI
Prof. Dr. Mehmet AHLATCIOĞLU

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
Prof. Dr. Mehmet AHLATCIOĞLU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. DEKAN V.
Prof. Dr. Kenan AYDIN

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
Prof.Dr. Salih DURER

İNŞAAT FAKÜLTESİ DEKAN V.
Prof.Dr. V. Engin GÜLAL

İNŞAAT FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
Prof.Dr. Hayrullah AĞAÇCIOĞLU

KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ DEKAN V.
Prof.Dr. Osman SAĞDIÇ

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
Prof.Dr. Mustafa SİVRİ

MAKİNE FAKÜLTESİ DEKAN V.
Prof.Dr. İsmail TEKE

MAKİNE FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
Prof.Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER

MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKAN V.
Prof.Dr. Gülay ZORER GEDİK

MİMARLIK FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
Prof.Dr. Zekiye YENEN

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ DEKAN V.
Prof.Dr. Turan SAĞER

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
Prof. İlhan ÖZKEÇECİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ MÜDÜR
Prof. Dr. Ali Fuat ARICI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜ MÜDÜR
Prof.Dr. Recep ÖZTÜRK

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ
Prof.Dr. Özgen Ümit ÇOLAK

MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ
Prof.Dr. Eyüp DEBİK

MİLLİ SARAYLAR ve TARİHİ YAPILAR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR V.
Prof. Dr. M. Cengiz CAN