AKADEMİK DANIŞMANLAR

Prof.Dr.Mesut Güner                Eğitim-Öğretimden Sorumlu Baş Danışman

Prof.Dr.Turan Sağer                 İletişim ve Protokolden Sorumlu Baş Danışman

Prof.Dr.Sezgin Bakırdere         Araştırma Geliştirmeden Sorumlu Baş Danışman

Prof. Dr. Bayram Ali ERSOY    Uluslararası İlişkilerden sorumlu Baş Danışman