Sosyal Inovasyon Koordinatörlüğü

Koordinatör ’ün mesajı

Toplumların gelişmesi ve medeniyet seviyelerinin yükselmesinde yenilikçi faaliyetlerin rolü büyük bir öneme sahiptir. Son üç asırda dünya genelinde yaşanan değişmelerin temelinde teknolojik yenilikler yer almaktadır. Katılımcı yönetim biçimleri, bireysel özgürlüklere dayalı sivil toplum hareketleri ve karmaşıklık düzeyi artan toplumsal yapı, toplumsal sorunları çözmeyi hedefleyen sosyal yeniliklere hak ettikleri değeri vermeyi zorunlu kılmaktadır. Bu gibi nedenlerle dünya çapında sosyal sorunlara inovatif bakış açılarıyla yaklaşan sosyal inovasyon kavramına gösterilen ilgi ve alaka gün geçtikçe artmaktadır.

Sosyal inovasyon, toplumu ilgilendiren sosyal problemlere yönelik olarak üretilen ve sosyal değer içeren yenilikçi çözüm önerileri olarak ifade edilebilir. Wikipedia gibi açık kaynak platformlarından teknolojilerin sosyal hayata etkilerini düzenleyen programlara, toplumdaki sosyal bağları güçlendirmeyi amaçlayan projelerden sivil toplum hareketlerine, akıllı şehir uygulamalarından sosyal etkileşim kanallarına kadar pek çok konu sosyal inovasyonun kapsama alanı içine girmektedir.

Economist dergisinin yapmış olduğu Sosyal İnovasyon İndeksinde Türkiye 45 ülke içinde 38. sırada yer almaktadır. Yine aynı araştırmaya göre ülkemizin bireysel sosyal girişimcilik faaliyetlerinde ortalama üstü bir sıralamada yer aldığı, bu girişimleri destekleyecek ve yönlendirecek kamusal gelişmelerin ve sivil toplum-girişimci ilişkilerinin düşük olduğu gözlenmiştir. Bu rapor, ülkemizde sosyal inovasyonun geliştirilmesi adına daha fazla gayret sarf edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Sosyal İnovasyon Koodinatörlüğü olarak ülkemizin sosyal değişimine katkı sağlamayı, sosyal inovasyon kavramı ve uygulamalarına yönelik üniversitemizde ve toplumumuzda farkındalık uyandırmayı amaçlamaktayız. Sosyal İnovasyon Korninatörlüğü Yıldız Teknik Üniversitemizde Sosyopark kurma çalışmalarımıza temel oluşturacaktır. Bu amaçla sosyal inovasyon ve girişimcilik alanında eğitimler, çalıştaylar ve projeler geliştirmeyi hedefliyoruz.

Sosyal inovasyon faaliyetlerinin yalnızca kişilerin ya da kurumların görevi olmadığına düşünüyoruz. Kolektif bir bilinç ile akademisyeninden öğrencisine, sivil toplum kuruluşundan kamu kuruluşlarına kadar toplumun her kesiminin içinde yer aldığı projeleri hedeflemekteyiz. Sosyal inovasyon temalı projelerinizle ülkemizin sorunlarını çözme idealimize katkı sağlayacağınıza canı gönülden inanıyoruz. Hep birlikte ülkemizi daha ileri taşıyabilmek için sizleri Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal İnovasyon Koordinatörlüğü’ne davet ediyoruz. Mevlana’nın da dediği gibi “Şimdi yeni şeyler söylemek lazım”...

Prof. Dr. Cemal Zehir

Sosyal İnovasyon Merkezi Koordinatörü

 

Misyonumuz
 
Sosyal İnovasyon Koordinasyonluğunun misyonu araştırma, eğitim ve deneyimsel öğrenme
 
aracılığıyla bireylerin ve kurumların velhasıl Ülkemizin sosyal problemlerine inovatif
 
çözümler üretmesi için gelişmesine katkı sağlamaktır.
 
Vizyonumuz
 
Sürdürülebilir, müreffeh ve sürekli gelişen bir Türkiye ve Dünya için şevk ve iştiyakla çalışan
 
bir merkez olmak.
 
Hedeflerimiz
 
Unutulan sosyal değerlerimizi gün yüzüne çıkarabilmek ve yeni sosyal değerlerin oluşumuna
 
katkı sağlamak,
 
Sosyal ve toplumsal gelişimin ancak bireysel değişim ve gelişimle mümkün olduğu bilinciyle
 
hareket ederek tüm paydaşlarımıza katkı sağlamak,
 
Üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde faaliyet gösteren
 
organizasyonlarla kapsamlı iş birliği kurup takım çalışmaları yapabilmek,
 
Değerlerimiz
 
Sosyal sorumluluk,
 
Yenilikçilik,
 
Sürdürülebilirlik,
 
Gönüllülük,
 
İş Birliği,
 
Adalet,
 
Sosyal Girişim,
 
Şeffaflık,
 
Paylaşımcılık