- Yıldız Kampüsü
 

YILDIZ, MERKEZ KAMPÜS,

Tarihçe

Beşiktaş tepesindeki koruluk ilk kez I. Ahmed tarafından küçük bir köşk yaptırılarak avlanma amacıyla kullanılmıştır. II.Abdülhamid tahta çıktığında, kardeşinin ve amcasının saltanatına son verildiği Dolmabahçe Sarayını güvenli bulmadığından, 1877 yılında Yıldız Sarayı'na taşınmıştır. Yıldız Sarayı, Osmanlı padişahlarının İstanbul'da devamlı oturduğu dördüncü saray olup, Beşiktaş'ta sahilden başlayarak kuzeybatıya doğru yükselip sırt çizgisine kadar tüm yamacı kaplayan yaklaşık 500.000 metrekare yüzölçümü olan bir bahçe ve koruluk içine yerleşmiş saraylar, köşkler, yönetim, koruma, servis yapıları ve parklar bütünüdür. Bu birleşimin önemli yapıları arasında yer alan Hünkar Dairesi ( Valide Sultan Köşkü veya Hünkar Sofrası adıyla da anılmaktadır.), 1937 yılında Yıldız Teknik Okulu'nun kurulmasıyla okula verilmiş olup, bugün Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlük binası olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, Çukur Saray (Hanım Sultanlar Dairesi), Bekar Sultanlar, Şehzade Köşkleri, Sünnet Köşkü, Damatlar Dairesi, Agavat, Kileri-i Hümayun da Üniversitemizce kullanılan binalardır.


İletişim Bilgileri

Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız-İstanbul
Tel: 0212 259 70 70 (40 Hat)

A BLOK

Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi, Enformatik Bölümü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Güvenlik Birimi, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makinaları Mühendisliği Fakültesi

B BLOKProf. Nedim Bilgen Bloğu Elektronik Hesap Bilimleri Merkezi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yıldız Çatı Restaurant, İnşaat Fak. Derslikleri ve CAD. Lab., Bilgisayar Teknik Servisi

C BLOK

Laboratuvarlar

Ç BLOK

Laboratuvarlar Konferans Salonu

D BLOK

Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Santral

E BLOK

Elektrik, Makina Müh. Laboratuvarları

F BLOK

Fen Bilimleri Enstitüsü,
Sosyal Bilimler Enstitüsü

G BLOK

Rektörlük Binası

G1 BLOK

Matbaa

H BLOK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

I BLOK

Üniversite Kütüphanesi

K BLOK

Sadıka Sabancı Kreşi

L BLOK

Yüksel Sabancı Kültür Merkezi

M BLOK

Öğrenci - Personel  Yemekhanesi

N BLOK

Ssğlık Hizmetleri,
Sanat ve Tasarım Fakültesi

O BLOK

Yapı İşleri  ve Teknik Daire Başkanlığı,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

P BLOK

KOSGEB

R BLOK

KOSGEB(Güvercinlik)

S BLOK

Kiler-i Hümayun- Sanat  ve Tasarım Fak.

T BLOK

Oditoryum, Halkla İlişkiler Koord., ÖREM, Derslikler

U BLOK

Makine Fakültesi Ek Binası -1

U1 BLOK

Laboratuvarlar

V BLOK

Makine Fakültesi Ek  Binası -2

1. KÖŞK

YTÜMED (Mezunlar Derneği)

2. KÖŞK

Rektör Evi

3. KÖŞK

YTÜ Vakfı

1. BİNA

Türkiye İş Bankası
2. BİNA

Destek Hizmetleri

3. BİNA

İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi

4. KÖŞK

Bütçe Dairesi

5. KÖŞK

Misafirhane

6. BİNA

Soyunma Odaları

7. KÖŞK

Araştırma Fonu Başkanlığı

8. BİNA

Kış Bahçesi

9. BİNA

Sera

10. BİNA

Banka

11. BİNA

Kafeterya

12. BİNA

Kafeterya