MANŞETLER
ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU KUDÜS BİLDİRİSİ

YTÜ SENATO KARARI
Kadim din ve kavimlere ev sahipliği yapan Kudüs şehri; Hz. Ömer’in, Selahattin Eyyubi’nin ve Yavuz Sultan Selim’in verdiği emannamelerle bugünlere ulaşmıştır. Bu mukaddes şehri gözü gibi koruyan müslümanlar; din, dil, ırk ve renk farkı gözetmeksizin “yaradılanı yaradandan ötürü sevmek” ilkesi çerçevesinde Kudüs şehrinin asırlar boyu bütün dinlere ev sahipliği yapmasını sağlamışlardır.
Adalet; devletin, insanlığın, dinin, ahlakın, inanca saygının ve hoşgörünün temelidir. Türkler ve müslümanlar, fethettikleri topraklarda asırlar boyu “adalet” kavramını devlet kavramından üstün tutmuşlardır. Bu anlayış sayesinde, Kudüs ve diğer İslam beldelerinde başka dinlerin mensupları da inançlarını özgürce yaşayabilmişlerdir.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağı yönünde yaptığı açıklama ile sadece Ortadoğu’da değil bu coğrafya dışındaki bütün İslam beldelerinde başı sonu belli olmayan yeni bir patlama dalgasının ilk fitili ateşlenmiştir.
Yapılan bu açıklama ve eylemi şiddetle tel’in ediyor, Birleşmiş Milletler kararlarına, uluslararası kurallara ve evrensel hukuk ilkelerine tamamen aykırı şekilde alınan bu talihsiz kararın acilen geri çekilmesi ve uygulanmaması gerektiğine inanıyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
DİĞER MANŞETLER