MANŞETLER
Starcamp: SİLİKON VADİSİNİN TÜRK YILDIZI

ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ BASIN TOPLANTISI 4 MART 2017– SAAT 10:00'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.


Türkiye’nin en güçlü konsorsiyumu
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ve ülkemizdeki teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, teknoloji yoğun startupların dünyanın en gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için güçlerini birleştirdi.

Bu amaçla KOSGEB desteğini alarak Amerika Silikon Vadisinde STARTURK uluslararası kuluçka merkezini kurdu.

Sanayi 4.0’ı kaçırmayacağız
Türkiye bu kez hızla süren yeni sanayi devrimini kaçırmayacak. 4. Sanayi devrimi olarak bilinen Sanayi 4.0 vizyonunu da desteklemek üzere stratejik hedef oluşturan konsorsiyum bilişim merkezli olarak yeni bir atılımın da üssü olacaktır. Günümüzde Türk şirketlerinin olgunluk seviyesi Sanayi 2.0 ile 3.0 arasındadır. Yapılan bu yatırımla Sanayi 4.0’ın yakalanması için çok büyük bir hamle yapılmış olacaktır.


Dünyaya Teknoloji İhraç Edeceğiz
Dünyada 4 Trilyon dolara ulaşan bilişim teknolojileri pazarı Türkiye’de 83 milyar dolar olurken Türkiye kaynaklı üretim ise 2.6 milyar dolar civarında olmuştur. Bu rakamlardan çok daha fazla pay alarak hızla bilişim sektöründeki pazar payımızı artırmak zorundayız

Otonom robotlar, simülasyon, sistem entegrasyonu, nesnelerin interneti, siber güvenlik, bulut bilişim, eklemeli üretim, artırılmış gerçeklik ve büyük veri alanlarında dünya pazarına teknoloji sunmak hedefindeki startuplar Startürk kuluçka merkezinde yer alacaktır.

Silikon Vadisinin Çocukları
2011 yılında dünyanın en büyük şirketleri enerji şirketleri iken bugün Dünyanın en büyük şirketleri artık teknoloji şirketleridir. Bunlar Silikon Vadisinin çocuklarıdır. Sadece inovasyon yapanlar lider olabilecek diğerleri yok olacaktır.

5 Üniversitenin oluşturduğu konsorsiyum 4 teknopark, 700 teknoloji şirketi, 3.000 akademisyen, 15.000 arge personeli, 250 kuluçka firması, 100.000 öğrenci potansiyeline sahiptir. Bu potansiyel Startürkün başarısını kaçınılmaz yapmaktadır.

Dünya girişim sermayesinin %30’unun bulunduğu Silikon Vadisinde, Stanford Üniversitesi, Apple, Google gibi dünya devlerinin arasında bir Türk yıldızı doğmuştur. Bu potansiyel artık Türk şirketleri için de ulaşılır olacaktır.

Silikon vadisinin ilk Türk Teknoloji ve İnovasyon Üssü
Silikon vadisinin ilk Türk Üssü Startürk Uluslararası Kuluçka merkezinde Türk Girişimcilerine Çalışma alanları, kuluçka ofisleri ve hızlandırıcı programları sunulacaktır. Artık silikon vadisi eko sisteminde yaşamak o atmosferi solumak ve dünya devleri ile rekabet etmek Türk şirketleri için hayal olmaktan çıkmıştır.

  

DİĞER MANŞETLER