MANŞETLER
Disiplinlerarası Aviyonik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Yıldız Teknik Üniversitesi, kritik ve öncelikli alanlarda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi noktasında çekim merkezi olmaya devam ediyor. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rektörümüz Sn. Prof. Dr. Bahri ŞAHİN ile TUSAŞ(TAI)-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. Genel Müdürü Sn. Temel KOTİL tarafından imzalanan  lisansüstü akademik işbirliği protokolü kapsamında Fen Bilimleri Enstitüsü  bünyesinde DİSİPLİNLERARASI AVİYONİK MÜHENDİSLİĞİ Anabilim dalında ilk dönem için 13 TAI çalışanı Tezli Yüksek Lisans öğrenimlerine başlamışlardır. Eğitimler Üniversitemiz Kampüsleri ve Teknopark İstanbul’daki Araştırma Birimimizde verilmektedir.

2018 yılında TAI'nin Yıldız Teknopark'taki ofisinin açılışı gerçekleştirilirken; TAI, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknopark'la önemli bir iş birliğine modeli tesis edilmişti. Disiplinlerarası AVİYONİK MÜHENDİSLİĞİ Tezli Yüksek Lisans programıyla işbirliği daha da derinleştirilmiş olup ve bu program nitelikli insan gücü yetiştirilmesi noktasında Üniversite-Sanayi işbirliğinin inovatif örneğini teşkil etmektedir.

Disiplinlerarası Aviyonik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Tanıtım ve Müfredat bilgileri ekte verilmektedir.  

DİĞER MANŞETLER