MANŞETLER
YTÜ Milli Duruş Bildirgesi

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Türkiye’mizi Hedef Alan Ekonomik Saldırılara Karşı Milli Duruş Bildirgesi

Türkiye’miz, bir kez daha ağır saldırı altında. Refahımızın ve güvenliğimizin, ekonomiden savunmaya uzanan geniş bir cephe hattı boyunca açıkça tekrar hedef alındığı günlerden geçiyoruz. Soğuk Savaş yıllarından bu tarafa ittifak ilişkisi yürüttüğü ülkelerin neredeyse tamamıyla sorunlu hâle gelen Amerikan yönetimi, Türkiye’nin eşitlik ve karşılıklılık ilkelerinden taviz vermeyen onurlu tavrına karşı tahammülsüzlüğünü düşmanca kararlarıyla sergiliyor. ABD’nin izlediği Türkiye karşıtı siyaset, hain saldırılar ve darbe girişimleriyle ülkemizi kan gölüne çeviren terör örgütlerinin himaye edilmesi aşamasının da ötesine geçmiş bulunuyor. Amerikan Başkanı’nın imzaladığı, ancak hasım ülkelere yöneltilmesi gereken yaptırım kararlarıyla siyasi ve ekonomik istikrarımız sarsılmak isteniyor. Türk Lirasındaki spekülatif değer düşüşüyle somutlaşan adımları, ortağı olduğumuz F 35 projesindeki haklarımıza yönelik girişimlerin takip ettiğini görüyoruz. 

Saldırılarla Türk Milletini yıldırabileceklerini, Türk Devletine diz çöktürebileceklerini düşünenler tarihin her döneminde olduğu gibi hüsrana uğrayacaklardır. Ancak, bizleri bekleyen yeni ve zorlu mücadele döneminin de farkında olmamız gerekmektedir. Karşımızdaki manzaranın hepimizin omuzlarına yüklediği vatandaşlık görevleri ve akademik camiaya mensubiyetten kaynaklanan önemli sorumluluklar bulunduğuna inanıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi olarak; ülke olarak içine çekildiğimiz ekonomik savaş atmosferinde, Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefler doğrultusunda yüklenmemiz gereken yeni vazifelerin şuurundayız.

Bu çerçevede;

- Değişik düzeylerdeki uluslararası proje ve ilişkilerimizde paydaşlık yaptığımız tüm kişi ve kurumlara, ne türden spekülatif bir saldırıya uğradığımızı ve Türk ekonomisinin gerçek gücünü anlatmak üzere seferber olmuş vaziyetteyiz. Bütün akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi, bu inisiyatifin parçası olmaya davet ediyoruz.

- Üniversitemiz, yeni ekonomik mücadelenin gereklerinin değişik platformlardaki organizasyonlarla milletimizin muhtelif katmanlarına doğru biçimde anlatılması hususunda akademisyenlerimizi teşvik edecektir.

- Spekülasyonlar karşısında kararlılıkla durabilmenin yerli teknolojilerle desteklenmiş güçlü bir üretim ekonomisine sahip olmaktan geçtiği açıktır. Bu gerçekten hareketle, üniversite olarak yürüttüğümüz projeleri hızlandırmak ve yeni projeleri desteklemek azmindeyiz. 

- Ekonomik savaşın tüm kurum ve kuruluşlarımızı ilgilendiren önemli bir yönü, ilan edilen tasarruf tedbirlerinin amaçları doğrultusunda uygulanmasıdır. Harcama kalemlerimiz, bu esas dikkate alınarak yeniden gözden geçirilecektir.

Biliyor ve inanıyoruz ki, tüm bölgesel ve küresel platformlarda yalnızca kendi menfaatleriyle ilgili olarak değil, yeryüzünün mazlumları adına da sesini yükselttiği için hedef olan Türkiye’miz, insanlığın anlam haritasında çok özel bir yere sahiptir. Yüzleştiğimiz zorlukları aşarken bu gerçekten kuvvet ve ilham alacak, Allah’ın izniyle de başaracağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YTÜ Rektörlüğü

 

DİĞER MANŞETLER