MANŞETLER
YTÜ - YTB İşbirliği Protokolü

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB), üniversitemiz ve diğer dört üniversite ile Yurt dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı işbirliği protokolü imzaladı.

Türk kültürünü yurt dışında yaşayan yeni nesillere tanıtacak eğiticileri yetiştirmek amacıyla yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimi yüksek lisans programı işbirliği imza töreni gerçekleştirildi.

Program ile, yurt dışındaki çocuklarımıza anadillerinde okuma, yazma ve konuşma gibi temel dil becerileri kazandırılmasının yanı sıra ülkemizdeki üniversitelerin ve yüksek öğretiminin uluslararasılaşmasına da katkı sağlanması hedeflenmektedir.

DİĞER MANŞETLER