HABERLER
Başvuru Tarihleri: 1 Ocak-18 Ocak 2018

Ülkelerin gelişiminde ve kalkınmasında Mühendislik ve Fen Bilimlerinin yanında Sosyal Bilimlerde hayati bir role sahiptir. Teknoloji geliştirme noktasında ileri ülkelerin sosyal bilimlerinin de oldukça gelişmiş olduğu görülmektedir. Sosyal Bilimleri gelişmemiş ülkelerin yeterince kalkınamayacağı temel kabul gören bir görüştür. Sosyal Bilimlerin gelişiminin de itici gücü üniversitelerdir. Üniversitelerin önderliğinde yapılacak sosyal bilimlere yönelik araştırmalar, sosyal olgularla ilgili yapılacak öncü projeler ve çalışmalar ülkemizin birçok sosyal probleminin çözümüne katkı yaptığı gibi, aynı zamanda sosyal bilimlerin ülkemizde gelişimine de katkı sağlayacaktır. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin’ in vizyoner projeleri arasında yer alan Sosyal İnovasyon Koordinatörlüğü bu amaçla kurulmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Proaktif bir üniversite olarak sosyal bilimlere yönelik proje ve araştırmalarda öncü rolünü ortaya koyma hedefindedir. Üniversitemizin öncü rolünü sergilemesine yönelik olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, araştırma görevlileri, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin sosyal İnovasyon konularındaki projelerini desteklemek amacıyla proje başvuruları alınacaktır.

Başvuru Tarihleri: 1 Ocak – 19 Ocak 2018

Başvuru Konuları

1-      Göç ve göçün ekonomik ve sosyal yansımaları. Suriyeli mülteciler özelinde yenilikçi çözümler ve göçmen problemleri,

2-      Mobbing, mobbingle mücadele ve çözüm yolları

3-      Sosyal girişimcilik, girişimcilik kültürü ve yaygınlaştırılması

4-      Yoksullukla mücadele,

5-      Türk Lirasını güçlendirme,

6-      İşsizlikle mücadele ve istihdam

7-      Milli birliği güçlendirme,

8-      Toplumsal gelişim,

9-      Yaşlıların sorunlarına yönelik çözümler,

10-  Kurumsal gelişim,

11-  Sosyal araştırmalar,

12-  Sürdürülebilir çevre,

13-  Diğer (sosyal inovasyonla ilgili olabilecek diğer konular)

Başvurularınızı sosyalinovasyon@yildiz.edu.tr ve ytusosyalinovasyon@gmail.com e-posta adreslerine yapabilirsiniz.

Sosyal İnovasyon Merkezi Koordinatörlüğü

DİĞER HABERLER