HABERLER
İktisadi ve İdari Bilimlerde Kalite ve Akreditasyon Çalıştayı Gerçekleşti

İktisadi ve İdari Bilimlerde Akreditasyon Çalıştayı, Rektörümüz Prof. Dr. Bahri Şahin, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Aydın ve çok sayıda akademisyenin katılımı ile Davutpaşa Kampüsü’nde gerçekleşti. 

Türkiye’de, İktisadi ve İdari bilimler Fakülteleri’nin mevcut durumu ve akreditasyon sürecinin konuşulduğu çalıştaydaki konuşmalarında YTÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Kenan Aydın, Üniversitemiz ve Türkiye’deki diğer Üniversitelerdeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nin kalite ve akreditasyonlarının nasıl gerçekleştirilebileceği konusuna değinirken, Rektörümüz Prof. Dr. Bahri Şahin’e Üniversitemizdeki akreditasyon süreçlerinin geliştirilmesine vermiş olduğu destekten dolayı teşekkürlerini sundu. Prof. Dr. Aydın’ın ardından konuşmalarını gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. Bahri Şahin, Üniversitemizdeki kalite ve akreditasyon süreçlerine yer verdiği konuşmalarında “Yıldız Teknik Üniversitesi’nin tüm birimleri ile akreditasyon süreçlerine geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Rektörümüz konuşmalarında çalıştayın başarılı ve sonuç odaklı olması, burada elde edilen kazanımların tüm Türkiye için faydalı olması dileğinde bulundu.

Rektörümüz ardından Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas “Yüksek Öğretimde Kalite ve Akreditasyon” konulu konuşmasını gerçekleştirdi. Prof. Dr. Elmas sonrasında konuşmalarını yapan YTÜ İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ise konuşmalarında "Yükseköğretimdeki Gelişmelerin İİBF'lere Etkisi ve Akreditasyon" isimli sunumunda, kitleleşme sürecinde öğretim programlarının ve sınıflarda oluşturulan demografik özelliklerin değiştiğini ifade ederek, dijitalleşmeye hazırlık yapılması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'deki İktisadi İdari Bilimler Fakülte dekanlarının katıldığı çalıştayda, iktisadi ve idari bilimler alanında akreditasyon süreçlerinin mevcut durumu, örgütlenme ve işleyişi ile iyileşmesi üzerine gerçekleştirilen çalıştay sunumları ve değerlendirme oturumu ile program sona erdi.