HABERLER
INTERCOH 2019

13-17 October 2019, YTU Yıldız Campus

“INTERCOH 2019-15. Uluslararası Koheziv Sediment Taşınım Süreçleri Konferansı (15th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes)” 13-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Kampüs Oditoryum’da düzenlenecektir. Konferans genç, tecrübeli ve dünyaca tanınan bilim insanlarının ve mühendislerin buluştuğu, koheziv sediment özellikleri, dinamiği ve modellemesi alanlarında güncel gelişmelerin tartışıldığı uluslararası bir platform sunmaktadır. INTERCOH konferanslarının amacı güncel teorik ve sayısal çalışmalar ile saha ve laboratuvar ölçümlerinin katılımcılarla paylaşılmasıdır.

Konferans konuları, koheziv ve koheziv olmayan malzeme karışımları için saha ve laboratuvar ölçüm sistemleri ve teknikleri, sayısal modellemedalga ve akıntı nedenli taşınımkıyı morfodinamiğikıyı ve haliç sınır tabaka etkileşimlerikatı madde reolojisi ve reometrisibiyolojik ve ekolojik etkilerçamur hidrodinamiği konularını içermektedir. 

Etkinlik programı için Tıklayınız.