HABERLER
Rektörlük Ofisi Basın Açıklaması

Rektörlük Yönetim Ofisleri oluşturulması amacıyla Üniversitemiz Davutpaşa Yerleşkesinde yer alan mevcut kışla binasında bir takımı inşaat-elektrik ve makine-tesisat iş ve işlemleri yapılmaktadır. Anılan işlemlere dair bazı basın-yayın organlarında gerçeğe aykırı, kasıtlı ve yönlendirme amaçlı haberler yapılmak suretiyle, Üniversitemiz ve Yönetimimiz sistematik bir karalama ve yıpratmaya tabi tutulmak istenmektedir. Tamamıyla olumsuz bir algı oluşturma amaçlı, en hafif nitelemeyle maksadını aşan söz konusu haberler üzerine, anılan hususlarda kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Üniversitemiz Yıldız Yerleşkesinde Rektörlük hizmet binası olarak kullanılan ve Yıldız Sarayı Kompleksinin parçası olan “Hünkar Dairesi”nde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nca başlatılan restorasyon çalışmaları nedeniyle, Rektörlük ve rektörlüğe bağlı bazı birimler, Davutpaşa Yerleşkesinde yer alan ve Kimya- Metalürji Fakültesince kullanılmak üzere planlanan ek hizmet binasına geçici süreyle taşınmıştır.

Davutpaşa Yerleşkesinde Yönetim ve İdari Bina Yapım işi (Rektörlük Binası) için 16.08.2018 tarihinde ihaleye çıkılmış, ancak tasarruf tedbirleri nedeniyle söz konusu rektörlük binası yapım işinden vazgeçilmiştir.

Geçici olarak kullanılan Kimya Metalurji Fakültesi ek hizmet binası mevcut Rektörlük hizmetlerinin yürütülmesi hususunda mekânsal ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap veremediğinden, Davutpaşa Yerleşkesinde yer alan Kışla Binasının bir bölümünün Rektörlük olarak kullanılması planlanmıştır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla üniversitemize tahsis edilen Davutpaşa Kışlası, özgün mimari yapısı korunarak anılan hizmet gereklerine uygun düzenlemeler ve basit onarımlar yapılarak kullanılmaktadır. 

Gerçek dışı habere konu olan Kışla Binasındaki Rektörlük Ofisi tadilatı, üniversitemiz mimarları ve inşaat mühendislerinin gözetim ve denetiminde özgün tarihi mimari yapısı korunarak, yönetim ofislerinde bulunması gereken fonksiyonlara göre projelendirilerek gerçekleştirilmiştir. Rektörlük ofisi tadilatında lüks ve israftan azami düzeyde kaçınılmış, mevcut mobilyalar ve aydınlatma amaçlı avizeler kullanılmış, orijinal malzemeler ve kaplamalar da korunmuştur. Yürütülen proje kapsamında Kışla Binası ana giriş holü, Rektörlük Ofisi, Özel Kalem Müdürlüğü, Toplantı Odası ve Servis Mekânları tadilatı yer almaktadır. Dolayısıyla söz konusu ihale bedeli,  gerçeğe aykırı ve algı oluşturma amaçlı haberde iddia edildiği gibi sadece dinlenme odasındaki ıslak zeminlere ilişkin harcamaları değil, yukarıda zikredilen tüm mekânların tadilatlarını kapsamaktadır.

Üniversitemiz Davutpaşa Yerleşkesi aynı zamanda tarihi ve kültürel zenginliklere sahip yapıların bulunduğu özel ve özgün bir alandır.  Bu alanda yer alan tarihi mekanların restorasyonunun tamamlanmasına büyük önem veren üniversite yönetimimiz, çalışmaları ciddi ve bilimsel bir titizlikle yürütmekte, tüm tescilli tarihi yapıların restorasyon projelerini hazırlattırarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayına sunmakta, ardından tüm iş ve işlemleri bu onaylı projeler doğrultusunda yapmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.