ETKİNLİKLER VE DUYURULAR
Osmanlı Batılı Müziği

27 Aralık 2019 Cuma, saat 12.00

Fen-Edebiyat Fakültesi A Blok AZ-26, Davutpaşa Kampüsü

 

The Musical dimension of Ottoman modernisation: Ottoman Western Music  (Doç. Dr. Evren KUTLAY)

Osmanlı modernleşmesinin müzikal boyutu: Osmanlı Batılı Müziği

Thoughtout its history, Ottoman music evolved according to them musical understanding of the sultans on throne and through the interactions with other countries. With the modernization movement of the 19th century, Ottoman Western Music was added as a new branch to Ottoman music, which consisted of Classical Ottoman Music, Ottoman Folk Music, Ottoman Sacred Music, and Ottoman Military Music branches; and this new genre was respected and appreciated at least as much as its predecessors. In her seminar, Dr. Kutlay will present the history of Ottoman Western Music that left its mark on  the last century of the Ottoman Empire in line with the approach of the sultans to this new musical genre.

Osmanlı Moderleşmesinin müzikal boyutu: Osmanlı Batılı Müziği

Osmanlı Müziği, tarihi boyunca, hükümdar olan padişahların müzik anlayışları ve diğer ülkelerle karşılıklı etkileşimleri çerçevesinde devinmiştir. 19. Yüzyıla kadar Klasik Osmanlı Müziği, Osmanlı Halk Müziği, Osmanlı Dini Müziği, Osmanlı Askeri Müziği branşlarından oluşan Osmanlı Müziği’ne, 19. Yüzyıl ile girilen modernleşme süreciyle birlikte Osmanlı Batı Müziği eklenmiş ve bu yeni müzik imparatorluk hayatında en az kendinden önce var olan müzik branşları kadar itibar görmüştür. Doç. Dr. Evran Kutlay, seminerinde, Osmanlı İmparatorluğunun son yüzyılına damgasını vuran Osmanlı Batı Müziği tarihini, hükümdar olan padişahların bu yeni müzik türüne yaklaşımları doğrultusunda sunacaktır.

 

 

Duyuru 20
ARA
DİĞER ETKİNLİKLER VE DUYURULAR