ETKİNLİKLER VE DUYURULAR
Kitap Yayımı

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ’ün;

3 ciltlik (1500 sayfa) Sultan Abdülhamid’in Sadrazamı Küçük Sa‘îd Paşa’nın Hâtırâtı’ ve Türkiye’de Eğitim Tarihi ve ve Tarihçiliğine dair ‘Eğitim Tarihinin Peşinde’ isimli kitapları yayınlanmıştır.

   

Duyuru 13
MAY
DİĞER ETKİNLİKLER VE DUYURULAR