ETKİNLİKLER VE DUYURULAR
Doktora Öğrencilerinin Dikkatine

TÜBİTAK 2244 SANAYİ DOKTORA PROGRAMI  kapsamında Yıldız Teknik ÜniversitesiTUSAŞ ile işbirliği anlaşması yapmıştır. Bu kapsamda  Prof.Dr. Afife Binnaz HAZAR YORUÇ'un  akademik danışman olduğu projede çalışmak üzere doktora tez konusu savunmasını yapmamış 1 adet öğrenci alınacaktır. Öğrencilerin Metalürji ve Malzeme, Kimya, Makina  Mühendisliği Anabilim Dalı'nda eğitim alıyor veya bu alanlarda doktora eğitimlerine en geç 2019-2020 Bahar döneminde başlıyor olması gerekmektedir.

Programa kabul edilecek öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

  1. Doktora programı için tezli yüksek lisans derecesine, bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak. 
  2. YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak. Halen yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak. 
  3. Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak. 
  4. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla mensubiyeti, üyeliği, iltisakı veya irtibatı bulunmamak. 
  5. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

İlgilenen öğrencilerin 20 Mart 2019 mesai bitimine kadar görüşmeye gelmeleri gerekmektedir.

 

İletişim: 

Prof.Dr. Afife Binnaz HAZAR YORUÇ  

GSM: 0533-726 46 95  
Mail: afife.hazar@gmail.com       

 

TÜBİTAK 2244 SANAYİ DOKTORA PROGRAMI kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi, ELİF Plastik Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş ile işbirliği anlaşması yapmıştır. Bu kapsamda Dr. Öğr. Üyesi Sennur DENİZ’in akademik danışman olduğu projede çalışmak üzere doktora tez danışmanı atanmamış 1 adet öğrenci alınacaktır. Öğrencilerin, Kimya Mühendisliği ile Metalürji ve Malzeme Mühendisliği alanlarından birinde doktora eğitimlerinin 1. veya 2. ders döneminde olmaları veya 2019-2020 Güz döneminde doktora eğitimlerine başlıyor olması gerekmektedir.

Programa kabul edilecek öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

  • Doktora programı için tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.
  • YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak. Halen yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.
  • Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.
  • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla mensubiyeti, üyeliği, iltisakı veya irtibatı bulunmamak.
  • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

İlgilenen öğrencilerin 31 Mart 2019 mesai bitimine kadar görüşmeye gelmeleri gerekmektedir.

İletişim:

Dr.Öğr.Üyesi Sennur DENİZ

GSM: 0532 475 45 82 

E-mail:  deniz@yildiz.edu.tr

              sennurdeniz@gmail.com      

 

Duyuru 19
MAR
DİĞER ETKİNLİKLER VE DUYURULAR