ETKİNLİKLER VE DUYURULAR
İSG Kurulu Hk.
Yıldız Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, periyodik olarak Rektör veya Araştırma Planlama Rektör Yardımcısı başkanlığında toplanmaktadır. YTÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi uyarınca “Çalışanlar, Alınan Kararlar ve Kurallarla İlgili Uygulamada Karşılaştıkları Güçlükler Hakkında, Çalışan Temsilcileri Aracılığıyla Veya Doğrudan Kurula/Koordinatörlüğe başvurma hakkına sahiptir."(md. 12/2)
 
Tüm paydaşlarımızın bilgisine saygıyla sunarız.
 
YTÜ İSG Koordinatörlüğü
   
Duyuru 4
ŞUB
DİĞER ETKİNLİKLER VE DUYURULAR