ETKİNLİKLER VE DUYURULAR
CALIBRE Yükseköğretim İstihdam Endeksi

Kariyer ve Yetenek Yönetim Derneği tarafından, Türkiye’de uzun süredir ihtiyaç duyulan üniversite mezunlarının istihdamı ile ilgili merak edilen birçok konuya ışık tutacak kapsamlı ve objektif bir araştırma olan CALIBRE Yükseköğretim İstihdam Endeksi’nin bu yıl ikincisi düzenlenmektedir.

CALIBRE’nin hedef kitlesi üniversite tercihi yapacak olan adaylardan, halen üniversitede okuyan ve kariyeri ile ilgili planlama ihtiyacı duyan öğrencilere ve yeni mezunlara kadar geniş bir kitleyi kapsamaktadır. Ayrıca başta lise ve üniversitelerde mesleki rehberlik alanında çalışan profesyoneller olmak üzere, öğretim üyeleri, şirketlerin insan kaynakları bölümleri ve politika yapan yöneticilerinin daha sağlıklı karar almalarına destek olacak niteliktedir. Çocukları ve yakınları üniversite/bölüm tercihi yapacak veya üniversitede okuyan ebeveyn ve yetişkinlerin de sonuçlara ilgi duydukları gözlemlenmektedir.

Araştırmaya geçen yıl derneğin iletişim araçları ve 46 üniversitenin doğrudan desteği ile 21.264 mezunun katılımı sağlanmıştır. Elde edilen anketler sonucunda 164 üniversiteden 321 farklı bölümü ait verilere ulaşılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 81 üniversite ve 63 bölümün sonuçları açıklanmaya uygun görülmüştür. Sonuçlar istihdam, ücret, mezuniyet sonrası iş hayatı, mezun olunan üniversitelerin eğitim kalitesi ve sağladığı diğer fırsatlara kadar pek çok bulguyu içermektedir.

Geçtiğimiz yılın analiz sonuçlarına http://calibre.kyyd.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Geçtiğimiz yıla ait CALIBRE’nin limiltli sonuçları tüm kamuoyu, kapsamlı sonuçlar ise sadece üniversitelerin belirlediği yetkililer ile paylaşılmıştır.

CALIBRE 2018 için üniversitelerin öncelikli olarak yeni mezunları olmak üzere, bölüm farkı gözetmeksizin tüm mezunlara ulaşılması hedeflenmektedir.

Araştırma http://namar-analiz.com/fs-calibre18araştirması.aspx adresinden online olarak 8 Nisan 2018 tarihine kadar cevaplanabilmektedir.

Duyuru 4
NİS
DİĞER ETKİNLİKLER VE DUYURULAR