ETKİNLİKLER VE DUYURULAR
Taşeron İşçilere Yönelik Kadro Düzenlemesi Hk.

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 127-Geçici madde 23. uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına ilişkin hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 04/12/2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olanların; aşağıda örneği bulunan dilekçe ile  02.01.2018-11.01.2018  mesai saati sonu tarihleri arasında Kadrosunun bağlı olduğu İhale Şube Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir.

EKLER

EK-1: Sürekli İşçi Kadrolarına/Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçişte Başvuru Formu için Tıklayınız.

1- SGK Hizmet Döküm Cetveli

2- Güvenlik ve Arşiv Soruşturması Formu (4 Adet) için Tıklayınız.

3- Sabıka Kaydı, (Arşivli ve kamu kurumuna verilecek ibareli) (2 Adet)

4- Askerlik Durum Belgesi,

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6- Öğrenim Belgesi Örneği (e-devletten alınmış ise barkodlu olması gerekmektedir.)

7- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan Emeklilik, Yaşlılık veya Malüllük Aylığı Almaya Hak Kazanmadıklarına Dair Belge

8- 5 Adet Vesikalık Fotoğraf

9- *Feragat Dilekçesi için Tıklayınız.

    *Örnek 1, Örnek 2 ve Örnek 3; dava açmış ve davası devam eden kişilerce doldurulacaktır.

    *Örnek 4 Herkes tarafından zorunlu doldurulacaktır.

 

Not: Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.

 

Duyuru 2
OCA
DİĞER ETKİNLİKLER VE DUYURULAR